Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

Τα Μυστήρια δεν είναι δικές μας πράξεις, αλλά του Θεού!

γράφει ο Επίσκοπος Διοκλείας, Κάλλιστος Ware

« Λυτρωτής μας, πο τν βλέπαμε κάποτε σωματικά, τώρα εναι παρν στ μυστήρια»
γ. Λέων Μέγας

Τ μυστήρια κατέχουν κεντρικ θέση στ Χριστιανικ λατρεία. «Κα λλως δ μυστήριον καλεται», γράφει γ. ωάννης Χρυσόστομος γι τν Εχαριστία, «τι οχ περ ρμεν πιστεύομεν, λλ’ τερα ρμεν, κα τερα πιστεύομεν... κούω σμα Χριστο, τέρως γ νο τ ερημένον, τέρως πιστος». Ατς διπλς χαρακτρας, ταυτόχρονα ξωτερικς κα σωτερικός, εναι τ διακριτικ χαρακτηριστικό το μυστηρίου: τ μυστήρια, πως κα κκλησία, εναι ταυτόχρονα ρατ κα όρατα. 

Σ κάθε μυστήριο πάρχει συνδυασμς νς ξωτερικο, ρατο σημείου μ μία σωτερική, πνευματικ χάρη. Στ βάπτισμα χριστιανς φίσταται μία ρατ κατάδυση στ νερό, ν ταυτόχρονα καθαρίζεται σωτερικ π τς μαρτίες του. Στν Εχαριστία λαμβάνει ατό, πο π ρατ ποψη εναι ρτος κα ονος, ν στν πραγματικότητα μεταλαμβάνει τ Σμα κα τ Αμα το Χριστο.
Στ περισσότερα μυστήρια κκλησία παίρνει λικ πράγματα –νερό, ψωμί, κρασί, λάδι- κα τ μετατρέπει σ χήματα το γίου Πνεύματος. Μ τν τρόπο ατ τ μυστήρια μς μεταφέρουν στ γεγονς τς Σάρκωσης, ταν Χριστς νέλαβε λικ σάρκα κα τν κατέστησε χημα το γίου Πνεύματος. φετέρου δ προεικάζουν τν ποκατάσταση κα τν τελικ λύτρωση τς λης κατ τν σχάτη μέρα.  
ρθοδοξία πορρίπτει κάθε προσπάθεια πο ποσκοπε στ ν καταστήσει τ μυστήρια λιγότερο λικά. Τ νθρώπινο πρόσωπο πρέπει ν θεωρηθε π λιστικος ρους, ς μία διάλυτη νότητα ψυχς κα σώματος τσι, στε τ μυστήρια, στ ποα συμμετέχουν ο νθρωποι, ν περιλαμβάνουν τ σμα κα τ πνεμα τους. Τ βάπτισμα τελεται δι καταδύσεως. Στν Εχαριστία χρησιμοποιεται νζυμος ρτος κι χι μπισκότα. Κατ τν ξομολόγηση ερέας δν μεταδίδει τν φεση ξ ποστάσεως, λλ δι τς πιθέσεως τν χειρν στν κεφαλ το μετανοοντα. Στν κηδεία συνηθίζεται τ φέρετρο ν παραμένει νοικτό, κα λοι προσέρχονται ν δώσουν τν τελευταο σπασμ στν κεκοιμημένο – τ νεκρ σμα εναι ντικείμενο γάπης, κι χι ποστροφς.
ρθόδοξη κκλησία συνήθως ναφέρεται σ’ πτ μυστήρια, τ δια κριβς πο ναφέρει κα Ρωμαιοκαθολικ θεολογία: Βάπτισμα, Χρσμα, Εχαριστία, Μετάνοια ξομολόγηση, ερωσύνη, Γάμος, Εχέλαιο.
κατάλογος ατς δημιουργήθηκε κα σταθεροποιήθηκε μόλις τν δέκατο βδομο αἰῶνα, ταν Λατινικ πιρρο βρισκόταν στ ποκορύφωμά της. Πρν π τν περίοδο ατή, ο ρθόδοξοι συγγραφες διέφεραν σημαντικ ς πρς τν ριθμ τν μυστηρίων πο νέφεραν: ωάννης Δαμασκηνς μιλ γι δύο, Διονύσιος ρεοπαγίτης γι ξι, ωάσαφ, Μητροπολίτης φέσου (δέκατος πέμπτος αἰῶνας) γι δέκα. Κα ατο κόμη π τος Βυζαντινος συγγραφες πο ναφέρουν πτ μυστήρια, συνήθως διαφέρουν ς πρς τ μυστήρια πο περιλαμβάνουν στν κατάλογό τους. κόμη κα σήμερα ριθμς πτ δν παρουσιάζει διαίτερη σημασία γι τν ρθόδοξη θεολογία, λλ χρησιμοποιεται κυρίως γι λόγους εκολίας στ διδασκαλία.
σων σκέψη κινεται στ τυπικ πλαίσια πο θέτει ρος «πτ μυστήρια», πρέπει ν προφυλαχθον π δύο παρανοήσεις. Κατ’ ρχάς, ν κα τ πτ μυστήρια εναι λα γνήσια, δν διαθέτουν μως τν δια σπουδαιότητα, λλ’ πάρχει μία κάποια «εράρχηση» μεταξύ τους. Εχαριστία, παραδείγματος χάριν, βρίσκεται στν καρδι λης της χριστιανικς ζως κα μπειρίας, κάτι πο δν συμβαίνει, π.χ. μ τ Εχέλαιο. Τ Βάπτισμα κα Εχαριστία κατέχουν μία εδικ θέση μεταξ τν πτ μυστηρίων: σύμφωνα μ μία φράση πο υοθετήθηκε στ Μεικτ πιτροπ Ρουμάνων κα γγλικανν θεολόγων στ Βουκουρέστι τ 1935, ατ τ δύο μυστήρια «προεξάρχουν τν λλων θείων μυστηρίων».
Δεύτερον, ταν μιλμε γι τ «πτ μυστήρια», δν πρέπει ν τ πομονώνουμε π τς πολλς λλες πράξεις τς κκλησίας πο διαθέτουν μυστηριακ χαρακτρα, κα ο ποες συμβατικ νομάζονται μυστηριακς πράξεις γιαστικς τελετές. Στς πράξεις ατς νήκει τελετ τς μοναχικς κουρς, μεγάλος γιασμς τν Θεοφανείων, τελετ τς ταφς, κα τ χρσμα το Μονάρχη. Σ’ λες ατς τς πράξεις πάρχει συνδυασμς το ξωτερικο, ρατο σημείου μ τν σωτερική, πνευματικ χάρη. ρθόδοξη κκλησία χρησιμοποιε πίσης πάρα πολλς εχές, πο κα ατς διαθέτουν μυστηριακ χαρακτρα: εχς γι τν καρποφορία το σιταριο, το κρασιο κα το λαδιο. Γι τ φροτα, τος γρος κα τ σπίτια. Γι κάθε ντικείμενο κα στοιχεο. Ατς ο βραχύτερες εχς κα κολουθίες εναι συχν πολ πρακτικς κα πεζές: πάρχουν εχς γι τν γιασμ νς ατοκινήτου, μίας μηχανς τρένου, γι τν πομάκρυνση τν βλαβερν ζυφίων. Δν πάρχει κανένας καμπτος διαχωρισμς μεταξ μίας ερύτερης κα μίας στενότερης ννοιας το ρου «μυστήριο»: λόκληρη χριστιανικ ζω πρέπει ν θεωρεται ς μία νότητα, ς να μοναδικ κα μεγάλο μυστήριο, πο ο διάφορες πτυχς του κφράζονται μ μία μεγάλη ποικιλία πράξεων, πο μερικς τελονται μόνο μία φορ στ ζωή μας, ν λλες σως καθημερινά.
Τ μυστήρια εναι προσωπικά: εναι τ μέσα μ τ ποα χάρη το Θεο μεταδίδεται στν κάθε χριστιαν κατ προσωπικ τρόπο. Γι’ ατν τν λόγο στ περισσότερα μυστήρια τς ρθόδοξης κκλησίας, ερέας ναφέρει τ νόματα τν παρόντων, καθς τελε τ μυστήριο. ταν, παραδείγματος χάριν, προσφέρει τ θεία Κοινωνία, λέει: «Μεταλαμβάνει δολος το Θεο... (δείνα) τ τίμιον Σμα κα τ τίμιον Αμα το Κυρίου...» κατ τ Εχέλαιο λέει: «Θεράπευσον, Πάτερ, τν δολον σου...(δείνα) π τν σθένειαν το σώματος κα ψυχς». Κα κατ τ χειροτονία πίσκοπος λέει: « θεία χάρις, τ σθεν θεραπεύουσα κα τ λλείποντα ναπληροσα, προχειρίζεται τν ... (δείνα)». ξίζει ν προσέξουμε πς σ κάθε περίπτωση λειτουργς δν μιλ στ πρτο πρόσωπο, δν λέει. «Βαπτίζω...», «Χρίω...», «Προχειρίζομαι...». Τ «μυστήρια» δν εναι δικές μας πράξεις, λλ το Θεο «ν τ κκλησί», κα πραγματικς τελετουργς εναι πάντοτε διος Χριστός. Σύμφωνα μ τν γ. ωάννη Χρυσόστομο, « ερέας πλς δανείζει τ γλσσα του κα προσφέρει τ χέρια του». 

πηγή:εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...