Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Το πρόγραμμα του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου των ΙΗ Παυλείων: «Ελευθερία και Ευθύνη, κατά τον απόστολο Παύλο».


ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ TUESDAY, JUNE 26th
18.00-19.30 πίσημη ναρξη Official opening
μνοι ποστόλου Παύλου Apostle Paul’s hymns
Κήρυξηνάρξεως τνργασιν τοΣυνεδρίουπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα
Opening of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania
19.30-20.00 Διάλειμμα Break
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1st SESSION
Πρόεδρος Chairman
Καθηγητής - Κοσμήτωρ Μιχαήλ Τρίτος
20.00-20.20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
μ. Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
λευθερία καί εθύνη τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν πόστολο Παλο
Freedom and responsibility of humankind according to St. Paul
20.20-20.40 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ
Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Ἡ ἐλευθερία κατά τήν Παλαιά Διαθήκη
Freedom according to the Old Testament
20.40-21.00 Συζήτηση Discussion

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ WEDNESDAY, JUNE 27th
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2nd SESSION
Πρόεδρος Chairman
Καθηγητής ωάννης Καραβιδόπουλος
09.00-09.20 νάγνωση μηνυμάτων Μessages - Greetings
09.20-09.40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΦΑΣ
Καθηγητής - Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
π. Διδάκτωρ – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
Ἡ ἐλευθερία τς βούλησης στόν Πλάτωνα καί τόν ριστοτέλη
Free will according to Plato and Aristotle
09.40-10.00 Συζήτηση Discussion
10.00-10.20 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ
μ. Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
λευθερία καί μοιρολατρία (κισμέτ) στόν Μωαμεθανισμό
Freedom and fate (kismet) in Islam
10.20-10.40 Συζήτηση Discussion
10.40-11.00 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
λευθερία καί εθύνες τοῦ ἀνθρώπου στή χρήση το φυσικο περιβάλλοντος
Human freedom and responsibilities in the use of natural environment
11.00-11.20 Συζήτηση Discussion
11.20-12.00 Διάλειμμα Break
Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3rd SESSION
Πρόεδρος Chairman
Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
12.00-12.20 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
μ. Καθηγήτρια - ΦιλοσοφικήΣχολή Α.Π.Θ.
Διευθύντρια τς δρας UNESCO Α.Π.Θ.
λευθερία, δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί οἱ ἀναπτυξιακοί στόχοι
τς χιλιετίας
Freedom, human rights and development objectives in the new Millennium
12.20-12.40 Συζήτηση Discussion
12.40-13.00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΣ
μ. Καθηγητής - Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
στάση τς κκλησίας στούς γνες γιά τήν λευθερία
Church in the struggles for freedom
13.00-13.20 Συζήτηση Discussion
Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4nd SESSION
Πρόεδρος Chairman
ν. Καθηγήτριαννα Κόλτσιου-Νικήτα
18.00-18.20 νάγνωση μηνυμάτων Μessages - Greetings
18.20-18.40 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ π. ΚαθηγήτριαΦιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
Τό ζητούμενο τς λευθερίας, Σολωμός καί λογοτεχνία τς πτανήσου
The challenge of freedom, Solomos and the literary genres of the Ionian Islands
18.40-19.00 Συζήτηση Discussion
19.00-19.20 ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΑΠΗ
Καθηγήτρια – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
χρήση τς λέξης «λευθερία» σέ νεοελληνικά κείμενα λογοτεχνίας καί γενικς γλώσσας
The use of the word «freedom» in modern Greek
litterature and general language texts
19.20-19.40 Συζήτηση Discussion
19.40-20.00 πονομή διακρίσεων Conferring of honors
20.00-20.30 Διάλειμμα Break
20.30-22.00 «Ἐλευθερίαςσματα».
Μουσική κδήλωση μέ τή συμμετοχή τοῦ Ὠδείου Νάουσας
Concert
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ THURSDAY, JUNE 28th
Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5th SESSION
Πρόεδρος Chairman
Καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης
09.00-09.20 νάγνωση μηνυμάτων Μessages - Greetings
09.20-09.40 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ
Καθηγητής - Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Κανόνες, δόγματα καί λευθερία
Canons, dogmas and freedom
09.40-10.00 Συζήτηση Discussion
10.00-10.20 ρχιμ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΓΚΑΚΗΣ
εροκήρυξ τς . Μ. Γορτύνης καί ρκαδίας
Ἡ ὑπακοή ς λευθερία στόν μοναχικό βίο
Obedience as an expression of freedom in monastic life
10.20-10.40 Συζήτηση Discussion
10.40-11.00 Διάλειμμα Break
ΣΤ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6th SESSION
Πρόεδρος Chairman
μ. Καθηγητής ωάννης Γαλάνης
11.00-11.20 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Πρόεδρος το Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
ποιητική τς λευθερίας καί ὁ ἄθλος τς δημιουργικότητας
The poetics of freedom and the success of creativity
11.20-11.40 Συζήτηση Discussion
11.40-12.00 Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ. – Πρόεδρος τς Συνοδικς πιτροπς Βιοηθικς
λευθερία, πιστημονική ρευνα καί τεχνολογία
Freedom, scientific research and technology
12.00-12.20 Συζήτηση Discussion
12.20-12.40 πονομή διακρίσεων Conferring of honors
12.40-13.00 Παρουσίαση τοΤόμου Πρακτικν τοΔιεθνοςπιστημονικοΣυνεδρίου τν ΙΕ΄ Παυλείων (ούνιος 2009)
Presentantion of the Proceedings Volume of 15th Pavleia (June 2009) International Congress
Λήξη τν ργασιν το Συνεδρίου πό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα
Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
WORSHIP CELEBRATIONS
ΠΕΜΠΤΗ 28 IOYNIOY THURSDAY, JUNE 28th
19.00-21.00 Mέγαςρχιερατικόςσπερινός στόνερό Μητροπολιτικό Ναό
Great Hierarchal Vespers in the Cathedral
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 IOYNIOY FRIDAY, JUNE 29th
07.00-10.30 ρθρος καίρχιερατικό Συλλείτουργο στόνερό Μητροπολιτικό Ναό
Matins and Hierarchal Cocelebration of the Divine Liturgy in the Cathedral
19:30-21:00 Λιτανεία πρός το «Βμα» το ποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός ρχιερατικός σπερινός μέ τή συμμετοχή τν κπροσώπων τν ρθοδόξων Πατριαρχείων καί Ατοκεφάλων κκλησιν
Procession to St Paul’s «Altar» and festal Hierarchal Vespers with the participation of the representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας
Χαρούλα Οσουλτζόγλου - Γεωργιάδη, Δήμαρχος Βεροίας
ρχιμανδρίτης Γεώργιος Χρυσοστόμου, ν. Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ. - Πρωτοσύγκελλος
ρχιμανδρίτης θηναγόρας Μπίρδας, Γενικός ρχιερατικός πίτροπος
Γεώργιος ρδουλίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ωάννης Καραβιδόπουλος, μ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
ωάννης Γαλάνης, μ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χαράλαμπος τματζίδης, π. Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγς, ρχιμ. Ναθαναήλ Καραγέργος,
ρχιμ. ρσένιος Χαλδαιόπουλος, ρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης
Νικόλαος Σούμπουρος, Δημήτριος Σαραντς
Κλεοπάτρα Παπαθεοδώρου-Φώτη, Δήμητρα Μουρατίδου-Τσακλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...