Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Να λες στην γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις!Θεο πλάσμα εναι  γυναίκα. Μέ τήν ποστροφή σου δέν προσβάλλεις κείνην, λλά τό Δημιουργό της. Τί δικό της χει; Κύριος δέν τς τά δωσε λα;
Μά καί τήν μορφη γυναίκα μήν τήν παινέψεις, μήν τήν θαυμάσεις. θαυμασμός τς μις καί περιφρόνηση τς λλης δείχνουν νθρωπο κόλαστο. Τήν μορφιά τς ψυχς νά ζητς καί τό Νυμφίο τς κκλησίας νά μιμεσαι.

σωματική μορφιά, πέρα πό τό τι εναι γεμάτη λαζονεία, προκαλε ζήλεια, πόλλες φορές μάλιστα καί βάσιμες ποψίες. Δέν χαρίζει, μως δονή; Γιά λίγο, ναί· γιά να μήνα δύο, τό πολύ γιά να χρόνο· στερα, χι πιά. Γιατί, λόγ τς συνήθειας, δέν σο κάνει πιά ασθηση μορφιά, ποία μως διατηρε τήν λαζονεία της. Κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει στήν περίπτωση μις γυναίκας πού δέν χει ξωτερική μορφιά, χει μως σωτερική. κε εναι φυσικό δονή καί γάπη το συζύγου νά παραμένουν π’ τήν ρχή ς τό τέλος μείωτες, γιατί προέρχονται πό μορφιά ψυχς καί χι σώματος...
πως Κύριος φροντίζει στοργικά τήν κκλησία, δηλαδή λους μς, γιατί εμαστε μέλη Του, σάρκα Του καί στά Του- καί ατό τό γνωρίζετε καλά σοι συμμετέχετε στά ερά μυστήρια-, τσι καί νδρας φείλει νά φροντίζει στοργικά τή γυναίκα του, γιατί δημιουργήθηκε π ατόν, εναι κομμάτι το σώματός του.
“Γι’ ατό”, λέει Γραφή, “θά γκαταλείψει νδρας τόν πατέρα του καί τή μητέρα του, γιά νά ζήσει μαζί μέ τή γυναίκα του΄ καί (μέ τή συζυγία) θά γίνουν ο δυό τους μιά σάρκα”, να σμα, νας νθρωπος (Γέν. 2, 24΄ φ. 5, 31). Νά καί τρίτος λόγος. Δείχνει δηλαδή τι, φο γκαταλείψει νδρας κείνους πού τόν γέννησαν, δένεται μ’ κείνην. πό δ κι μπρός σάρκα, πατέρας καί μητέρα, δημιουργε τό παιδί, πού γεννιέται πό τήν νωση τν σπερμάτων τους. στε καί ο τρες εναι μιά σάρκα, πως κι μες μέ τό Χριστό εμαστε μιά σάρκα, να σμα.
ση, λοιπόν, γάπη χεις στόν αυτό σου, τόση γάπη θέλει Θεός νά χεις καί στή γυναίκα σου. Δέν βλέπεις τι καί στό σμα μας πολλές τέλειες λλείψεις χουμε; νας χει πόδια στραβά, λλος τά χέρια παράλυτα, τρίτος κάποιο λλο μέλος ρρωστο κ.ο.κ. Καί μως, δέν τό κακομεταχειρίζεται οτε τό κόβει· πεναντίας μάλιστα, τό φροντίζει καί τό περιποιεται περισσότερο π’ σο τά γι μέλη του, καί λόγος εναι ενόητος.
σο γαπς, λοιπόν, τόν αυτό σου, τόσο ν’ γαπς καί τή γυναίκα σου. χι μόνο γιατί νδρας καί γυναίκα χουν τήν δια φύση, λλά καί γιά μιάν λλη σπουδαιότερη ατία:
Γιατί δέν εναι πιά δύο ξεχωριστά σώματα, λλά να· καί νδρας εναι τό κεφάλι, ν γυναίκα τό σμα.

Λοιπόν, τελείωσε γιορτή το γάμου; φυγαν ο καλεσμένοι; μεινες μόνος μέ τή νύφη, τή σύζυγό σου; Μήν πετάξεις μέσως πό πάνω σου τή σοβαρότητα, πως κάνουν ο κόλαστοι νδρες. Διατήρησέ την γιά πολύ καιρό, καί μεγάλο κέρδος θά χεις. Τώρα, στό πρτο διάστημα το γάμου, πρίν ‘παραγνωριστετε’ καί ποκτήσετε λευθεριότητα στίς σχέσεις σας, ταν κόμα γυναίκα εναι συγκρατημένη πό κάποια ντροπαλότητα καί συστολή, εναι καλύτερη εκαιρία γιά νά τή φέρεις στά νερά σου καί νά τς πιβάλεις, καλότροπα καί συνετά, τίς ρχές σου. Γιατί ταν γυναίκα ξεθαρρέψει, τά κάνει λα νω κάτω. Καλό θά εναι, λοιπόν, νά διατηρήσεις τήν αδημοσύνη της σο μπορες περισσότερο. Καί πς θά τό κατορθώσεις ατό; ταν κι σύ δείχνεις τι δέν χεις λιγότερη συστολή π’ ατήν· ταν εσαι λιγόλογος, σοβαρός, λογικός. τσι θά σέ κούσει καί θά δεχθε θέλοντας καί μή, σα θά τς πες. Μά πιό πρόθυμα θά τά δεχθε, ν τς φανερώσεις πλούσια τήν γάπη σου· γιατί τίποτ’ λλο δέν συντελε τόσο στό νά πειστε νας νθρωπος στά λόγιά μας, σο τό νά καταλάβει τι το τά λέμε μέ γάπη καί πό γάπη.
Καί πς θά τς δείξεις τήν γάπη σου; ν τς πες λ.χ.:
«Δεν θέλησα νά πάρω λλη γυναίκα, καί μάλιστα πλουσιοκόρη ρχοντοπούλα. Προτίμησα σένα γιά  τόν καλό σου χαρακτήρα, τή σεμνότητα, τήν πραότητα, τή σωφροσύνη. Γιατί χω μάθει νά περιφρον τόν πλοτο σάν κάτι τιποτένιο, κάτι πού ποκτον ο ληστές, ο νήθικοι καί ο πατενες. μένα μέ σαγήνεψε ρετή τς ψυχς σου, πού τήν προτιμ πό κάθε πλοτο. να συνετό κορίτσι, πού ζε μέ εσέβεια, ξίζει σο λη οκουμένη. Γι’ ατό σ’ γάπησα, σ’ γαπ καί πάνω π’ τή ζωή μου σέ βάζω. Τίποτα δέν εναι παροσα ζωή. Προσεύχομαι, λοιπόν, καί παρακαλ τόν Θεό καί κάνω ,τι μπορ γιά ν’ ξιωθομε τή ζωή μας τσι νά τήν περάσουμε, στε καί στή Βασιλεία τν Ορανν νά εμαστε μαζί. Γιατί παροσα ζωή καί σύντομη καί προσωρινή εναι· ν μως ξιωθομε νά τήν περάσουμε εαρεστώντας τό Θεό, καί μαζί καί μέ τό Χριστό θά εμαστε αώνια, μέσα σέ περίγραπτη εφροσύνη. γώ πάνω π’ λα βάζω τήν γάπή μου γιά σένα, καί τίποτα δέν θά μο εναι τόσο δυσάρεστο καί βαρύ σο τό νά τά χάσω καί πάμφτωχος νά γίνω καί σέ μεγάλο κίνδυνο νά βρεθ καί ,τιδήποτε νά πάθω, λα ποφερτά καί νεκτά θά μο εναι, φτάνει ο σχέσεις μου μαζί σου νά εναι καλές. Εναι, μως νάγκη νά κάνεις κι σύ τά δια. Θεός θέλει νά εμαστε δεμένοι μοιβαα καί διάσπαστα μέ τό δεσμό τς γάπης. κου τί λέει Γραφή: “Θά γκαταλείψει νδρας τόν πατέρα του καί τή μητέρα του, γιά νά ζήσει μαζί μέ τή γυναίκα του”. ς μήν χουμε, λοιπόν, καμιά μικρόψυχη πρόφαση. Δέν πν’ νά χαθον τά χρήματα, ο πηρέτες καί ο τιμές! γώ πάνω π’ λα βάζω τήν γάπη μου γιά σένα».
πό πόσα πλούτη, πό πόσους θησαυρούς δέν θά εναι ποθεινότερα τά λόγια τοτα στή γυναίκα! Νά τς λές τι τήν γαπς, χωρίς νά φοβσαι μήπως κάποτε τό πάρει πάνω της καί τό κμεταλλευθε. Ο σεμνες γυνακες, πού πηγαίνουν μέ τόν να καί μέ τόν λλο εναι φυσικό νά τό παίρνουν πάνω τους μέ τέτοια λόγια. Μία καλή κοπέλα, μως χι μόνο δέν θά ξιπαστε, λλά καί θά ταπεινωθε. Δεξε μάλιστα τι σο ρέσει πολύ νά μένεις μαζί της, τι προτιμς νά μένεις στό σπίτι γιά χάρη της, παρά νά βρίσκεσαι μέ τούς φίλους σου. Νά τήν τιμς περισσότερο πό τούς φίλους σου, περισσότερο κόμα κι πό τά παιδιά σας. Καί ατά γιά χάρη της νά τ’ γαπς. ν κάνει κάτι καλό, νά τήν παινεύεις καί νά τήν θαυμάζεις. ν πέσει σέ κάποιο σφάλμα, νά τή συμβουλεύεις καί νά τή διορθώνεις μέ καλό τρόπο.
ν τσι πορεύεσαι στό γάμο σου καί τέτοια διδάσκεις τή γυναίκα σου, δέν θά εσαι κατώτερος και από ναν μοναχό.


 Αποσπάσματα από το κεφάλαιο 
«Η χριστιανική συζυγία» 
του βιβλίου «Θέματα ζωής»
Ι.Μ. Παρακλήτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...