Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Αρχιερατικό συλλείτουργο στην πανήγυρη της ιεράς μονής Παναγίας Δοβρά 2014 (ΦΩΤΟ)


Την Παρασκευή της Διακαινησίμου το πρωί, εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, πανηγύρισε το Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά. Τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σαμαρείας κ. Αμβροσίου και συλλειτουργήσαντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.
Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, κατά το έθος, τελέστηκε στη Φιάλη της Μονής στο περιστύλιο του προαύλιου χώρου  αγιασμός.

  
Στην ομιλία του ο σεβασμιώτατος τόνισε:
«Ὁ ἄγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ … φωτίζου, φωτίζου ἡ νέα Ἱερουσαλήμ».
Αὐτό τό χαρμόσυνο ἀναστάσιμο μήνυμα, πού σαλπίζει πρός τήν Παναγία Παρθένο ὁ ἄγγελος, ἐπαναλαμβάνεται καί σήμερα πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Θεοτόκου καί ἀναμιμνήσκεται τά ἀναρίθμητα θαύματα πού συνέβαιναν ἐκεῖ.
Πόλις τοῦ παμβασιλέως Χριστοῦ ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, γιατί σ᾽ αὐτήν ἀνέτειλε ἡ δόξα τοῦ Κυρίου καί γιατί αὐτήν φώτισε πρίν ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλο.
Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, γιατί ἄν στήν παλαιά ὑπῆρχε ὁ θρόνος τοῦ ἐπιγείου βασιλέως τῶν Ἰουδαίων, αὐτή εἶναι ἡ ἴδια ὁ θρόνος καί τό κατοικητήριο τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως.
Εἶναι ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, γιατί ἄν στήν παλαιά ὑπῆρχε ὁ ναός τοῦ Θεοῦ, αὐτή εἶναι ἡ ἴδια ναός τοῦ Θεοῦ ἀχειροποίητος.
Εἶναι ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, γιατί ἄν στήν παλαιά φυλασσόταν οἱ πλάκες τοῦ νόμου πού παρέδωσε ὁ Θεός στούς Ἰσραηλίτες, αὐτή εἶναι «ὁ τόμος ἐν ᾧ δακτύλῳ ἐγέγραπται Πατρός ὁ Λόγος», εἶναι αὐτή πού ἔφερε στά σπλάγχνα της τόν νομοθέτη τοῦ κόσμου.
Εἶναι ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, γιατί ἄν στήν παλαιά ὑπῆρχε ἡ κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ τό ὕδωρ τῆς ὁποίας ἀνακινοῦσε ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ χαρίζοντας τήν ἴαση σ᾽ αὐτόν πού εἰσήρχετο πρῶτος, αὐτή εἶναι ἡ ζωήρρυτος καί ζωοδόχος πηγή πού χαρίζει ἀνεξάντλητο τό ὕδωρ τῆς ζωῆς σέ ὅσους προσέρχονται πρός αὐτήν καί θέλουν νά ἀντλήσουν ἀπό αὐτό. Εἶναι ἡ ζωοδόχος πηγή πού προσφέρει τή ζωή, τήν ἴαση καί τή θεραπεία σέ ὅσους προστρέχουν σ᾽ αὐτήν καί ἐμπιστεύονται τή μητρική της προστασία.
Καί ἐάν ἡ Παναγία μας ὡς νέα Ἱερουσαλήμ φωτίσθηκε ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στά σπλάγχνα καί τή ζωή της ἐδῶ στή γῆ καί δέν ἔπαυσε νά φωτίζεται ἀπό τή δόξα τοῦ Υἱοῦ της στόν οὐρανό, ὡς Ζωοδόχος Πηγή εἶναι αὐτή πού ὄχι μόνο ἀρδεύει τίς ξηραμένες ἀπό τόν αὐχμό τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀσεβείας, τῆς ἀγνωσίας ἤ τῆς ἀπογνώσεως ψυχές, ἀλλά καί φωτίζει τήν καρδιά καί τούς ὀφθαλμούς μας, ὥστε νά βλέπουμε καί νά διακρίνουμε τί ὑπάρχει μέσα μας πού χρειάζεται νά καθαρισθεῖ μέ τό ὕδωρ τό ζῶν πού μᾶς παρέχει.
Φωτίζει ὅμως καί τόν δρόμο τῆς ζωῆς μας, ὥστε νά βλέπουμε ποῦ περπατοῦμε καί νά μποροῦμε νά βαδίζουμε τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν Υἱό της καί σωτήρα μας.
Ἀδελφοί μου, ἄν ὁ Χριστός νίκησε μέ τήν Ἀνάστασή του τόν θάνατο καί χάρισε σέ ὅσους πιστεύουν σ᾽ Αὐτόν τή ζωή, αὐτή τή ζωή τή διανέμει στόν κόσμο μέσω τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ κόσμου, μέσω τῆς Παναγίας Μητέρας του. Γιατί ἡ Παναγία μας δέν χάρισε μόνο στόν Χριστό τή ζωή, δεχόμενη μέ ταπείνωση καί ὑπακοή νά συνεργήσει στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, τή χαρίζει καί σέ ὅποιον ζητᾶ καί ἐπιθυμεῖ τήν ἀληθινή ζωή, τήν οὐράνια ζωή. Διότι εἶναι κάτοχος τῆς ζωῆς. Εἶναι κάτοχος τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τή ζήσει. Γιατί αὐτή ἔχει διανύσει τόν δρόμο καί μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει μέ ἀσφάλεια ὥστε νά φθάσουμε στήν ἀληθινή καί αἰώνια ζωή. Διότι αὐτή ὡς μητέρα τῆς ζωῆς, δηλαδή τοῦ Χριστοῦ, ἔλαβε τή χάρη νά παρέχει τή ζωή σέ ὅποιον τήν ἀναζητᾶ καί θέλει νά τήν κατακτήσει.
Καί δέν περιορίζεται μόνο στή ζωή, ἀλλά μεταδίδει σέ ὅποιον τήν πλησιάζει καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό φῶς πού ἀνέτειλε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἀπό τόν τάφο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, τό φῶς πού κατηύγασε τή δική της ζωή καί συνεχίζει νά τήν καταυγάζει.
Ἀδελφοί μου, ἐπαναλαμβάνοντας σήμερα μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο τό ἐγκώμιο πού προανέφερα πρός τήν Παναγία Παρθένο, πρός τή Ζωοδόχο Πηγή, ἄς ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας γιά νά περάσουν μέσω αὐτῆς τά διαυγῆ της ὕδατα καί νά τήν καθαρίσουν ἀπό κάθε σπίλο ἤ ρυτίδα. Ἄς ἀνοίξουμε τήν ψυχή μας στό φῶς πού μᾶς προσφέρει καί ἄς τό ἀφήσουμε νά πλημμυρίσει καί τή δική μας ψυχή καί τή δική μας ζωή. Καί ἄς ἀφήσουμε τή χάρη της νά ἀλλοιώσει τήν ψυχή μας, ἤ μᾶλλον νά τήν προετοιμάσει κατάλληλα ὥστε νά ζοῦμε καί ἐμεῖς μέσα μας τό μέγα θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως καί νά τή δοξάζουμε εἰς τούς αἰῶνες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...