Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ένας νέος ερωτεύεται...




Ένας χριστιανός νέος ερωτεύεται μια κοπέλα και αρχίζει να την βλέπει συχνά. Επειδή όμως ο νέος αυτός θέλει να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, δηλαδή δεν θέλει να έχει σαρκικές σχέσεις με κοπέλες πριν απο τον γάμο του, είναι αποφασισμένος να μην προχωρήσει σε σαρκικές σχέσεις με την κοπέλα του, πρίν απο τον γάμο τους. Το πονηρό πνεύμα όμως, του υποβάλλει τον εξής λογισμό : " εάν δεν φθάσεις σε ολοκληρωμένες σχέσεις με την κοπέλα σου, δεν θα της δείξεις οτι πραγματικά την αγαπάς. Εάν δεν της δοθείς ολοκληρωτικά, και εκείνη σε σένα, δεν θα αποδείξετε ο ένας στον άλλο οτι αγαπιέστε αληθινά."

Ποιά θα πρέπει τώρα να είναι η απάντηση και η στάση του χριστιανού νέου στην πρόκληση και υποβολή αυτού του λογισμού;

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΛΟΥΚΑ (Αποστολικό ανάγνωσμα)




«Ἀλλἐν παντί συνιστῶντες ἑαυτούς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις»

            Ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στήν πορεία τῆς ζωῆς του ἔχει νά ἀντιμετωπίσει προβλήματα, δοκιμασίες, θλίψεις, ἀσθένειες, πειρασμούς καί ἀπογοητεύσεις. Ὅλη αὐτή ἡ φθορά, ψυχική καί σωματική, εἶναι συνηφασμένη πλέον μέ τήν φύση μας καί εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων καί τῆς ἀρνήσεώς του νά κοινωνήσουν μέ τήν πηγή  τῆς ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας πού εἶναι ὁ Δημιουργός Τριαδικός Θεός. Ὡς ἁρρώστια μεταδοτική ἡ κατάσταση αὐτή τῆς φθορᾶς μεταδόθηκε στό γένος τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεός ὅμως δέν ἄφησε τό πλάσμα Του ἀπαρηγόρητο, διότι ἔστειλε τόν Μονογενή Του Υἱό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος σαρκώθηκε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, δίδαξε, θεράπευσε, ἔπαθε καί ἀναστήθηκε γιά τήν δική μας σωτηρία. Ἔτσι μᾶς δόθηκε γιά δεύτερη φορά ἡ δυνατότητα νά ἐπανεύρουμε τόν χαμένο Παράδεισο. 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωριτής



Ἦταν ἄνθρωπος ποὺ καλλιεργοῦσε ὑπομονήν καὶ πραότητα. Γι' αὐτὸ καὶ πέτυχε στὴν ἀσκητική του ζωή.
Γεννήθηκε στὴν Κόρινθο τὸ 5ο αἰῶνα, ἀπὸ ἱερέα πατέρα, τὸν Ἰωάννη. Τὴν μητέρα του τὴν ἔλεγαν Εὐδοξία καὶ εἶχε ἀδελφὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο.

Η πανήγυρις του αγίου Παιδομάρτυρος Γαβριήλ στο Μπιαλίστοκ της Πολωνίας. (ΦΩΤΟ)


Την πόλη του Μπιαλίστοκ της Πολωνίας, μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτου Μπιαλίστοκ και Γκντάνσκ κ. Ιακώβου, επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων την προηγούμενη Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου , προκειμένου να μετάσχει στην εορτή των είκοσι ετών επαναφοράς στην Πολωνία των λειψάνων του Αγίου παιδομάρτυρος Γαβριήλ, από την Ρωσία.. Τον Σεβασμιώτατο συνόδευσαν ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας καθώς και ο αρχιδιάκονος Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης.

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Η Διαφορά της Υπακοής στους Λαϊκούς και στους Μοναχούς




Yπάρχει σαφώς μια διαφορά ανάμεσα στους μο­ναχούς, που έχουν δώσει μια ειδική υπόσχεση υπακοής, και τους λαϊκούς, που ζουν στον «κόσμο» Ακόμη και στην περίπτωση των μοναχών, υπάρχουν εξαιρετικά λίγες κοινότητες όπου μπο­ρεί να βρεθεί η διακονία τού γέροντα στην πλήρη της μορφή, όπως αναφέρεται στα Αποφθέγματα των Πατέρων της Ερήμου, ή όπως ασκήθηκε τον δέκατο ένατο αιώνα στη Μονή της Όπτινα. Ένας σύγχρονος Ρώσος Ιερέας, ο πατήρ Αλέξανδρος Μεν -πολύ σεβαστός ως πνευματικός πατέρας μέχρι τον τραγικό και πρόωρο θάνατό του από άγνωστα χέρια το 1990 - σοφά επέμενε πως οι μοναχικοί κανόνες δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιοι στη ζωή της ενορίας.
Συχνά νομίζουμε ότι η σχέση τού πνευματικού παι­διού με τον πνευματικό πατέρα απαιτεί το πρώτο να υπακούει πάντοτε στον δεύτερο. Στην πραγματικό­τητα, η αρχή αυτή αποτελεί ουσιώδες μέρος της μονα­χικής ζωής. Ο μοναχός υπόσχεται να κάνει υπακοή, να κάνει οτιδήποτε απαιτεί ο πνευματικός πατέρας του. Ένας ενοριακός ιερέας δεν μπορεί να επιβάλει ένα τέτοιο πρότυπο στους λαϊκούς και δεν μπορεί να δι­εκδικήσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να δίνει αυ­θαίρετες εντολές. Θα πρέπει να αισθάνεται ευτυχής αν μπορεί να εφαρμόζει τους εκκλησιαστικούς κανό­νες, προσανατολίζοντας τη ζωή των ενοριτών του, και βοηθώντας τους στους εσωτερικούς αγώνες τους.

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Επίσκοπος Διοκλείας ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ WARE: "Το έργο του πνευματικού πατέρα"




Στην ορθόδοξη Παράδο­ση, οι πνευματικοί οδηγοί επιζητούσαν πάντοτε να αποφύγουν κάθε είδος καταναγκασμού και πνευματικής βίας στις σχέσεις τους με τους μαθητές τους. Αν, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, ομιλούν και ενεργούν με κύρος, το κύρος προέρχεται από την ταπεινή αγάπη. Θέλοντας να αποφύγουν κά­θε μηχανικό εξαναγκασμό, αρνούνται μερικές φορές να δώσουν στους μαθητές τους κάποιο κανόνα ζωής, κάποιο σύνολο εξω­τερικών εντολών που να εφαρμόζονται αυτόματα.

Γέροντας Πορφύριος: Μερικοί πνευματικοί διαπράττουν έγκλημα!




"Κοίταξε, παιδί μου! Ο Θεός μας, προκειμένου να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά του, που τον πιστεύουν, τον αγαπούν και τον λατρεύουν, χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους, μεθόδους και σχέδια. Μέσα στα σχέδια του Θεού μας είναι και η επιβολή κανόνων, οι όποιοι αποσκοπούν, πάντα, στη σωτηρία τής ψυχής μας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση τη δική σου. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε η να διαγράψουμε τα σχέδια τού Θεού. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να του το επιβάλλουμε. Μπορούμε, όμως, να τον παρακαλέσουμε και να τον ικετεύσουμε, και Εκείνος, σαν φιλάνθρωπος που είναι, μπορεί να εισακούσει τις προσευχές μας και να συντμήσει το χρόνο ή ακόμη και να τον διαγράψει. Και το ένα και το άλλο, στο χέρι του είναι. Εμείς θα το ζητήσουμε. Και Εκείνος θα το εγκρίνει.
Ύστερα, οι κανόνες αυτοί δεν έχουν το χαρακτήρα τής εκδικήσεως η τής τιμωρίας, αλλά τής διαπαιδαγωγήσεως, και δεν έχουν καμιά σχέση με αυτούς που επιβάλλονται από ορισμένους πνευματικούς κατά την εξομολόγηση, και οι οποίοι, είτε από υπερβάλλοντα ζήλο, είτε από άγνοια, εξαντλούν τα όρια τής τιμωρίας, χωρίς να αντιλαμβάνονται, ότι με τον τρόπο αυτό, αντί να κάνουν καλό, διαπράττουν έγκλημα. 

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Κούραση και Αγάπη





Μία ανήσυχη και με πνευματικές αναζητήσεις νεαρή κοπέλα ήρθε να μιλήσουμε:
"Πάτερ, νιώθω πως δεν αγαπώ κανέναν. Ακόμα και τον άνδρα μου ώρες ώρες τον σιχαίνομαι, ενώ το παιδί μου με πνίγει. Στενοχωριέμαι με τα χάλια μου και την πορεία μου. Τί να κάνω για να ζήσω την αγάπη";

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

Καταθέσεις ψυχής από τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη



  • Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για ν’ αγαπάς τον Αγαπημένο. Τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε δευτερόλεπτο.
  • Φιλάνθρωπε Κύριε, πως δεν ελησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο Σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα Σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο.
  • Εγώ πάντα Σε πρόσβαλλα και Σε λυπούσα. Συ όμως, Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη Σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά Σου.
  • Το ιλαρό και πράο βλέμμα Σου έθελξε την ψυχή μου.
  • Τί να σου ανταποδώσω, Κύριε, ή ποιόν αίνο να Σου προσφέρω;

Από Δευτέρα...




Αναβλητικότητα. Μόδα της εποχής ή ίδιον της ανθρώπινης φύσεως; Είναι άραγε αποχή από την ευθύνη μας, αδυναμία λήψης μιας απόφασης ή αδιάφορη προσέγγιση της ζωής που η «νέα τάξη ηθών» προτάσσει με πρόσχημα την «χαλαρότητα» και την αποφυγή του άγχους; Αποτελεί πάντως ιστορική πρωτοτυπία η ανάδειξη της αναβλητικότητας σε στάση και τάση κοινώς αποδεκτή και επικροτούμενη. 
Σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο Έλληνες έχουν επιλέξει να ακούσουν το λαϊκό άσμα «Από Δευτέρα» στο YouTube, άλλοι τόσοι το έχουν χορέψει και τραγουδήσει με πάθος, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί το αναπαράγουν συνεχώς ως επιτυχία που πρέπει να ακουστεί ξανά και ξανά…

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Συλλογή Φωτογραφιών: Ορθόδοξοι Μοναχοί ανά τον κόσμο






Ο μοναχισμός αποτελεί έναν από τους πανάρχαιους εκκλησιαστικούς θεσμούς ο οποίος γνώρισε στο διάβα των αιώνων εξελίξεις και σχηματικές αλλαγές στην οργάνωσή του, αλλά εν τη ουσία του παραμένει αμετάτρεπτος και αναλλοίωτος, με σαφή προσανατολισμό και σκοπό...την κοινωνία με τον Θεό,την θέωση του ανθρώπου.
Ο μοναχισμός ως γνήσιος εκφραστής της αυθεντικής εκκλησιαστικής παραδόσεως λειτουργεί ανέκαθεν ως οδοδείκτης της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί για τη βίωση αυτής της εφικτής τελειότητος. Οι μοναχοί διήνυσαν ή διανύουν τα στάδια της θεραπευτικής αγωγής και τα διδάσκουν σε όλους τους χριστιανούς ως εμπειρίες πλέον και αναφαίρετες γνώσεις.
O μοναχισμός είναι η δόξα και το καύχημα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης έλεγε ότι στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, οι μοναχοί αποτελούν την κόμη της κεφαλής. Όπως η κόμη της κεφαλής αφ’ ενός μεν αποτελείται από «νεκρές» τρίχες, αφ’ ετέρου δε είναι η ομορφιά του ανθρώπου, έτσι και οι μοναχοί είναι οι νεκρωμένοι κατά κόσμον, αλλά συγχρόνως είναι η δόξα της Εκκλησίας. 

Σταυρός: Ταπείνωση -Υπακοή - Αγάπη




Η Εκκλησία μας με αφορμή την εύρεση του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας αλλά και την ύψωσή του στα Ιεροσόλυμα μας προβάλει τον Σταυρό του Χριστού όχι απλά ως το Τίμιο Ξύλο στο οποίο επάνω σταυρώθηκε ο Θεάνθρωπος αλλά ως τον τρόπο ζωής με τον οποίο θα πρέπει να ζήσουμε.
Εν Χριστώ ζωή δίχως Σταυρό δεν νοείται. Όταν λοιπόν εισήλθαμε μέσα στην μεγάλη αυτή οικογένεια της Εκκλησίας του Χριστού, αυτή έδωσε στον καθένα μας έναν σταυρό ώστε να τον φορούμε στο στήθος μας, όχι όμως απλά ως ένα όμορφο στολίδι αλλά για να θυμόμαστε τον Κύριό μας, να θυμόμαστε κυρίως τρία πράγματα: την ταπείνωση του Χριστού, την υπακοή του αλλά και την αγάπη του.

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Σταυρός: Δρόμος Σωτηρίας (φωτο)




Σταυρός: σφραγίδα ιερά, σωστική και σεβαστή, αγιαστική και τελεστική των υπερφυών και απορρήτων αγαθών που ενεργήθηκαν στο γένος των ανθρώπων από το Θεό, αναιρετική κατάρας και καταδίκης, καθαιρετική φθοράς και θανάτου, παρεκτική αϊδίου ζωής και ευλογίας, σωτηριώδες ξύλο, βασιλικό σκήπτρο, θείο τρόπαιο κατά ορατών και αοράτων εχθρών.

Ο Άγιος Ευστάθιος και η αγία του οικογένεια




Στις 20 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη μιας αγίας οικογενείας. Μιας οικογενείας μαρτύρων πού την αποτελούσαν ο άγιος Ευστάθιος, η σύζυγος του αγία Θεοπίστη και τα δύο παιδιά τους, οι άγιοι Αγάπιος και Θεόπιστος. 
Στα 98 μ. Χ. ο Πλακίδας, αυτό ήταν το πρώτο όνομα του αγίου Ευσταθίου, διαπρέπει σαν στρατηλάτης ενδοξότατος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Δεν είναι μόνο η ευγενής καταγωγή και ο πλούτος, πού τον κάνουν να ξεχωρίζη, αλλά και οι εξοχές νίκες και τα ανδραγαθήματα του. Κι από κοντά ο ψυχικός του πλούτος. Συνετός, εγκρατής και σώφρων, δίκαιος και ελεήμων, αποτελεί αν και ειδωλολάτρης ακόμα μια εκλεκτή ψυχή. Σ' αυτές του τις αρετές του μοιάζουν και η σύζυγος και οι δύο γιοι του

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ο εν Χριστώ γάμος και η εν Χριστώ παρθενία.




Ερώτηση: Σε ποιο βαθμό ο μοναχικός τρόπος ζωής στη θεολογία της θεωρίας είναι πιο υψηλά από την κατάσταση του γάμου;

Απάντηση: Όταν κανείς εισέρχεται στην Εκκλησία και βαπτίζεται έχει σκοπό να φθάσει στη θέωση. Η θέωση είναι για κάθε άνθρωπο, για κάθε Χριστιανό. Αυτό ακριβώς φαίνεται στην ακολουθία του Βαπτίσματος και στην όλη πνευματική ζωή.
Υπάρχει ο εν Χριστώ γάμος και η εν Χριστώ παρθενία. Αν ο γάμος δεν είναι εν Χριστώ δεν σώζει. Και αν η παρθενία δεν είναι εν Χριστώ δεν σώζει. Το πρόβλημα δεν είναι γάμος ή παρθενία, αλλά το πώς ο άνθρωπος θα ζει εν Χριστώ και εν τη Εκκλησία.
Βέβαια, όταν κανείς είναι καλός μοναχός, τότε του δίνονται μεγαλύτερες δυνατότητες για να σωθεί και να φτάσει σε υψηλό βαθμό πνευματικής ζωής. Γιατί στον γάμο πρέπει κανείς να συνυπάρχει με ένα άλλο πρόσωπο και να βαδίζουν με ένα ζυγό και οι δυο. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που ένας έγγαμος φθάνει σε μεγάλο ύψος πνευματικής ζωής και ένας μοναχός παραμένει στα χαμηλά επίπεδα πνευματικής ζωής.

Επίσκεψη του σεβασμιωτάτου στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών για την έναρξη του ΙΔ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου.


Την Πάτρα επισκέφθηκε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου για να παρακολουθήσει την πρώτη ημέρα των εργασιών του ΙΔ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητρoπόλεων, το οποίο διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος διά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως.
Το Συμπόσιο λαμβάνει χώρα στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών και οι εργασίες του φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, με τη συμμετοχή 110 εκπροσώπων από 55 Ιερές Μητροπόλεις.
Γενικό θέμα του Συμποσίου, το οποίο έχει θέσει υπό την αιγίδα του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, είναι:
«ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ». Μετά την προσφώνηση του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία με προεδρεύοντα τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο εξοχώτατος Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος και ο εντιμώτατος Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Στανίτσας εκπρόσωπος του εντιμωτάτου Δημάρχου Πατρέων.

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Μία διδακτική ιστορία που άλλαξε την ζωή ενός μοναχού




Η ιστορία έχει ως εξής. Ο π. Μελχισεδέκ πριν πάρει το μεγάλο σχήμα, λεγόταν ηγούμενος Μιχαήλ και όπως όλοι οι ιερείς λειτουργούσε στο μοναστήρι. Ήταν ξυλουργός, ικανός και επιμελής. Στους ναούς και στα κελιά των αδελφών υπάρχουν μπαούλα, αναλόγια, σκαλιστά προσκυνητάρια. καθίσματα, ντουλάπες και πολλά άλλα χρηστικά έπιπλα βγαλμένα από τα χέρια του. Δούλευε μάλιστα από νωρίς το πρωί μέχρι την νύχτα, προς μεγάλη χαρά τής διοίκησης της μονής.
Κάποτε, τού έδωσαν ευλογία να εκτελέσει για τη μονή μια μεγάλη ξυλουργική εργασία. Δούλευε αρκετούς μήνες, χωρίς σχεδόν να βγαίνει από το ξυλουργείο. Κι όταν τελείωσε, ένιωσε τόσο άσχημα που, όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, σωριάστηκε και έμεινε στον τόπο. Από τις φωνές των ανθρώπων που ήταν μπροστά έτρεξαν αρκετοί μοναχοί, ανάμεσα τους και ο π. Ιωάννης (Κρεστιάνκιν). 0 π. Μιχαήλ δεν έδινε κανένα σημείο ζωής. Όλοι ήταν σκυμμένοι από πάνω του περίλυποι. Ξαφνικά ο π. Ιωάννης είπε:
«Όχι, δεν είναι μακαρίτης. Θα ζήσει ακόμα!». Και άρχισε να προσεύχεται. Ακίνητος, ο ξαπλωμένος μοναχύς, άνοιξε τα μάτια του και ζωντάνεψε. Όλοι αμέσως σκέφτηκαν ότι κάτι τον είχε συνταράξει βαθιά. Αφού σύντομα συνήλθε, ο π. Μιχαήλ άρχισε να εκλιπαρεί να του φωνάξουν τον προεστώτα. Όταν εν τέλει ήρθε ο προεστώς. ο άρρωστος άρχισε με δάκρυα να ζητεί να του δώσουν το μεγάλο σχήμα. 

Διάβολος: Αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα άστο για αύριο!


Η χρόνος περνά και χάνεται...γι'αυτό ας τον εκμεταλευτούμε όσο ακόμα τον έχουμε...


Ο Εωσφόρος κάποτε κάλεσε όλα τα διαβολάκια και ζήτησε από το καθένα να του προτείνει ένα σατανικό σχέδιο που θα είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικό για τους ανθρώπους.
Τα διαβολάκια πρότειναν το καθένα το δικό του σχέδιο, αλλά ο Εωσφόρος βράβευσε εκείνο το διαβολάκι που πρότεινε το σατανικό σχέδιο της αναβολής. «Εγώ, είπε ο μικρός διαβολάκος, θα λέω σ' όλους τους Χριστιανούς πως όλα όσα τους λέει η Εκκλησία είναι ορθά και αληθινά, αλλά δεν είναι ανάγκη από τώρα να τα παίρνουν στα σοβαρά. Τώρα μπορούν να ζούνε όπως θέλουν και στα γεράματά τους μπορούν να αποφασίσουν και για τη σωτηρία της ψυχής τους. Όλα να τα ακούνε αλλά με διάθεση αναβολής.»

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Η τιμή αλλά και η ευθύνη της ιεροσύνης, κατά τον ιερό Χρυσόστομο.




«Όλα να τα κάμνωμεν, ώστε να ημπορέσωμεν να έχωμεν πλησίον μας το άγιο Πνεύμα, και να τιμώμεν πάρα πολύ εκείνους που ορίσθησαν να μεταδίδουν την ενέργειαν αυτού, διότι είναι μεγάλη η αξία των ιερέων. "Ων αν αφήτε", λέγει, "αφέωνται αι αμαρτίαι". Δια τούτο και ο Παύλος έλεγε, "Πείθεσθαι τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε’", και να τους τιμάτε πάρα πολύ. Διότι συ μεν φροντίζεις δια τα ιδικά σου, και αν τα τακτοποιήσης αυτά καλώς, δεν είσαι καθόλου υπεύθυνος για τους άλλους, ο ιερεύς όμως και αν ακόμη τακτοποιήση καλώς τον ιδικόν του βίον, δεν δείξει όμως την πρέπουσαν φροντίδα δια σένα ή δι’ όλα τα μέλη του ποιμνίου του, θα οδηγηθή μαζί με τους πονηρούς εις την γέενναν και πολλές φορές χωρίς να προδίδεται από τους ιδικούς του, οδηγείται εις την καταστροφήν από σας, αν δεν ρυθμίσει καλώς όλα εκείνα που έχουν σχέσιν με αυτόν. 

100+1 Φωτογραφίες από Ορθόδοξους Ναούς και Μοναστήρια ανά τον κόσμο.



 Μία όμορφη συλλογή που περιέχει 101 φωτογραφίες από Ορθόδοξους Ναούς και Μοναστήρια από όλο τον κόσμο. 
Ο Αρχιτεκτονικός ρυθμός των κτιρίων διαφέρει ανα περιοχή και χώρα.
Ο όρος Αρχιτεκτονικός ρυθμός περιγράφει μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία αρχιτεκτονικής που επικρατεί συνήθως σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Η ανάπτυξη διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών εξαρτάται και εξαρτώνταν από κλιματικούς, τεχνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Η διαφορετικότητα της αρχιτεκτονικής των Ναών και των Μοναστηριών ανα χώρα εκφράζει όμως και την ελευθερία του πνεύματος που υπάρχει μέσα στην Ορθοδοξία μας.

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

Μνημόσυνο για τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής τέλεσε ο σεβασμιώτατος στον μητροπολιτικό ναό Βεροίας.


Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Δημητρίου Τριλόφου και στη συνέχεια μετέβη στον μητροπολιτικό ιερό ναό αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας όπου και τέλεσε μνημόσυνο για την ανάπαυση των θυμάτων και των πεσόντων κατά την μικρασιατική καταστροφή, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 90 χρόνων από αυτήν.
Κατά την επιμνημόσυνο δέηση παρέστησαν οι τοπικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές καθώς και εκπρόσωποι του συλλόγου Μικρασιατών Βεροίας και άλλων προσφυγικών σωματείων.
«Όχι δεν υπήρχε συνωστισμός στην Σμύρνη που καιγόταν, συνωστισμένα είναι τα μυαλά όσων αλλοιώνουν την ιστορία των Ελλήνων» τόνισε μεταξύ άλλων ο ομιλητής κ. Παυλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε με συντομία στην σημασία της σημερινής ημέρας που έχει σκοπό να υπενθυμίσει τα γεγονότα της τραγικής εκδίωξης και των ανελέητων σφαγών, της γενοκτονίας και των διωγμών των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αλλά και του Χριστιανισμού από το Τουρκικό Κράτος, ενώ χαρακτήρισε την Μικρασιατική καταστροφή ως τη μεγαλύτερη ενθική συμφορά των Ελλήνων.
Στο τέλος ο σεβασμιώτατος έψαλε με συγκίνηση τον εθνικό ύμνο. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της Πλατείας Ωρολογίου.

Η Διαθήκη μιας Μάνας




Αυτή είναι η χειρόγραφη διαθήκη μιας μητέρας, που κοιμήθηκε στα 90 της χρόνια. Η γυναίκα αυτή είχε 4 κόρες, 1 γυιό και 15 εγγόνια. Πεθαίνοντας, δεν τους άφησε παρά μόνο την διαθήκη της, ανορθόγραφη και κακογραμμένη, πλούσια όμως σε πνευματικό περιεχόμενο:
- Αγαπημένα μου παιδιά, (και τους αναφέρει έναν έναν, τα παιδιά της, τους γαμπρούς, την νύφη και όλα τα εγγονάκια, 25 ονόματα). Σας φιλώ και σας αποχαιρετώ. Αυτό το γράμμα θα το ανοίξετε και θα το διαβάσετε μετά τον θάνατό μου…
Η πρώτη σας δουλειά, μόλις σηκωθήτε το πρωί, είναι να πλυθήτε, να ανάψετε το καντηλάκι σας και να θυμιάσετε όλο το σπίτι. Κατόπιν θα κάνετε την προσευχή σας, όπως σας την έμαθα από τον Συνέκδημο. Το ίδιο θα κάμουν -αν θέλουν- και οι άνδρες σας και η νύφη μου και όλα τα εγγονάκια μου. Κι ύστερα όλοι στις δουλειές σας. Μόνο έτσι θα σκεπάζει και θα ευλογή ο Θεός και την δουλειά και την οικογένειά σας.

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ


«Ἡμεῖς εἰς Χριστόν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καί οὐκ ἐξ ἔργων νόμου»

            Στόν κλύδωνα τῆς ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας μας οἱ χριστιανοί πολίτες τῆς εὐλογημένης πατρίδας μας πολλές φορές παρασύρονται ἀπό ἀντιλήψεις ξένες πρός τήν Ὀρθόδοξη παράδοση καί ζωή· ἀντιλαμβάνονται τήν σωτηρία πού ὁ Χριστός μᾶς χάρισε ὡς ἐπιτέλεση θρησκευτικῶν καθηκόντων καί κανονικῶν διατάξεων πού θά ἐξασφαλίσουν στόν πιστό τήν αἰώνια ζωή. Ἡ πληγή αὐτή δημιουργήθηκε ὅταν μετά τήν ἡρωϊκή ἐπανάσταση τοῦ 1821 μᾶς ἐπέβαλαν οἱ Εὐρωπαίοι Ἡγέτες ξένους καί ἀλλόπιστους ἀφεντάδες πού μέ περισσή μαεστρία προσπάθησαν νά ἀλλοιώσουν τό ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν λειτουργική καί ἀσκητική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας δημιούργησε δυστυχῶς τήν ἐσφαλμένη ἐντύπωση ὅτι ὁ χριστιανικός βίος εἶναι μία σειρά τυποποιημένων, καλῶν καί ἐναρέτων πράξεων πού δικαιωματικά θά ὁδηγήσουν τόν καλό χριστιανό στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Τοις Βασιλεύσι ή τοις ευσεβέσι; Κατά βαρβάρων ή κατ’ εναντίων;




Απολυτίκιο.
Σσον, Κύριε, τν λαόν σου κα ελόγησον τν κληρονομίαν σου, νίκας τος βασιλεσι κατ βαρβάρων δωρούμενος, κα τ σν φυλάττων δι το Σταυρο σου πολίτευμα

Κοντάκιο.
ψωθες ν τ Σταυρ κουσίως, τ πωνύμ σου καιν πολιτεί, τος οκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστ Θεός. Εφρανον ν τ δυνάμει σου, τος πιστος βασιλες μν, νίκας χορηγν ατος, κατ τν πολεμίων· τν συμμαχίαν χοιεν τν σήν, πλον ερήνης, ήττητον τρόπαιον.

Τα παραπάνω τροπάρια της Υψώσεως του Σταυρού (Απολυτίκιο και Κοντάκιο) είναι δημιουργήματα μιας άλλης εποχής. Τότε που ο πρώτος πολίτης του κράτους, ο άρχοντας,ο Κυβερνήτης, είχε τον τίτλο «βασιλεύς».Επίσης την ίδια εποχή, όπως μας λέει η ιστορία, ο χριστιανικός λαός του Βυζαντίου είχε να αντιπαλέψει με λαούς που επιβουλεύονταν την χριστιανική πίστη. Από την άποψη αυτή αν εξετάσουμε το θέμα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογημένα χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι .

Αν σου συμβαίνουν αυτά, τότε είσαι Έλληνας!

 
Χαρακτηριστικά που δύσκολα θα συναντήσουμε σε άλλη εθνικότητα και σίγουρα όχι μαζεμένα!
  • Δεν τρως ποτέ ßραδινό πριν τις 10µµ.
  • Πρέπει τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο να τραβηχτείς στον σταθµό των ΚΤΕΛ για να παραλάßεις έναν τενεκέ λάδι, έναν τενεκέ µέλι, έναν τενεκέ φέτα, ρίγανη, τσάι ßουνού, ελιές και λεµόνια.

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού στην Βέροια


Στη Βέροια βρίσκεται ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ο οποίος σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού λειτούργησε μαζί με τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα στον μητροπολιτικό ιερό ναό αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου και κήρυξε το θείο λόγο.  

Σταυρός: το καύχημα και η δόξα της Εκκλησίας.


Σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτή αὐτή εἶναι πολύ μεγάλη, ἀφοῦ γιά τήν ἑορτή αὐτή μᾶς προετοίμασε ἡ Ἐκκλησία μας 40 ἡμέρες πρίν, μέ τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως, στίς 6 Αὐγούστου.
Συνδέεται ἡ μία ἑορτή μέ τήν ἄλλη, γιατί ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ, ὅπου φαίνεται ἡ θεϊκή Του δόξα, ἔγινε λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος Του, γιά νά δειχθεῖ ὅτι Αὐτός πού θά πάθει δέν πάσχει ἀπό ἀδυναμία, γιατί εἶναι Θεός, ἀλλά πάσχει ἑκούσια γιά τήν σωτηρία μας, γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Τόν σύνδεσμο αὐτόν τῶν δύο ἑορτῶν, τῆς σημερινῆς καί τῆς Μεταμορφώσεως, τόν ἐκφράζει ἡ Ἐκκλησία, μέ τό ὅτι κατά τήν ἑορτή αὐτή, 6 Αὐγούστου, ψάλλεται ἡ Καταβασία «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς».

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος:Είναι πολύ καλύτερο να διεκδικείς τη ζωή σου παρά να την κληρονομείς!



 απόσπασμα από την συνέντευξη του  Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΥ  σε μαθητές Λυκείου

Τι σας κάνει περήφανο για τη χώρα μας και το λαό μας σήμερα;

Είμαι πολύ υπερήφανος που γεννήθηκα Έλληνας. Δοξάζω τον Θεό γι’ αυτό κάθε στιγμή.
Η ιστορία μας εναρμονίζει το ωραίο με το αληθινό, το λεπτό με το βαθύ, τη σοφία με τη σεμνότητα. Το ίδιο και οι συνήθειες και οι τρόποι μας.
Ο τόπος που ζούμε έχει κλιματική ισορροπία μοναδική. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Έχουμε σπάνιες φυσικές ομορφιές, νησιά, θάλασσα, βουνά, θαυμάσιες τροφές, φρούτα, οικοσύστημα, ζηλευτή ιστορία, υπέροχη παράδοση, εξαιρετικό κόσμο. Τι φταίει και είμαστε σε αυτό το σημερινό χάλι δεν μπορώ να καταλάβω.
Τα ψηλά βουνά έχουν και βαθιές χαράδρες. Έτσι είναι και ο λαός μας. Σπάνιες αρετές και μεγάλα ελαττώματα. Καιρός να ανανήψουμε.
Καιρός να λειτουργήσουμε με βάση τα χαρίσματά μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε ζωντανεύοντας την εθνική μας υπερηφάνεια.
Και παντρεύοντάς την με την ελευθερία και την εξυπνάδα μας. Δεν επιτρέπεται να μην είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο.

Η αγάπη των ανθρώπων και του Χριστού




Ὅπου εἶναι συγκεντρωμένοι δυὸ ἤ τρεῖς στὸ ὄνομά μου, ἐκεῖ ἀνάμεσά τους εἶμαι καὶ ἐγώ», λέει ὁ Χριστός.
Τὶ λοιπόν, δὲν ὑπάρχουν δυὸ ἤ τρεῖς συγκεντρωμένοι στὸ ὄνομά του; Ὑπάρχουν βέβαια, ἀλλὰ πολὺ σπάνια.
Φυσικὰ δὲν ἐννοεῖ ἁπλῶς μιὰ συγκέντρωση ἀνθρώπων, οὔτε πάλι αὐτὸ μόνο ἐπιζητεῖ, ἀλλὰ ὅπως ἀνέφερα καὶ νωρίτερα, μαζὶ μὲ τὴν τυπικὴ σύναξη θέλει πολύ περισσότερο καὶ τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης.

Εγκύκλιος με ευχές του σεβασμιωτάτου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς


Με την ευκαιρία ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων εξέδωσε εγκύκλιο η οποία διαβάστηκε απο τους ιερείς στους αγιασμούς των σχολείων Αθμιας και Βθμιας της εκκλησιαστικής περιφέρειας της Μητροπόλεως.
Το κείμενο της εγκυκλίου είναι το ακόλουθο:
«Στήν ἀρχή τῆς καινούργιας χρονιᾶς θέλω νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας, μέ τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν σχολείων μας ὅλων τῶν βαθμίδων καί μέ τούς ἐκπαιδευτικούς μας, γιά νά σᾶς εὐχηθῶ μιά σχολική χρονιά δημιουργική καί γεμάτη ἀπό τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. 

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

11+9 πράγματα που άλλαξε στη ζωή μας η 11η Σεπτεμβρίου


 Κάθε τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας, λιγότερο ή περισσότερο, επηρεάστηκε από την 11η Σεπτεμβρίου.

11 Σεπτεμβρίου 2001... μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες οι δίδυμοι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, "μεταμορφώνονται" σε ένα σωρό άμορφης μάζας, το Πεντάγωνο δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα και περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, όταν τρία αεροσκάφη καθοδηγούμενα από 19 αεροπειρατές χτυπούν στρατηγικούς, οικονομικούς και εμπορικούς στόχους, ενώ ένα ακόμη συντρίβεται στην Πενσιλβανία.

"Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο"... είναι η φράση που έχει ειπωθεί, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη, για να χαρακτηρίσει το μέγεθος του αντίκτυπου της τρομοκρατικής επίθεσης, που έφερε την υπογραφή της Αλ Κάιντα και έμελλε να γίνει το ορόσημο, για το τέλος μίας εποχής και την απαρχή μίας νέας, της οποίας τα χαρακτηριστικά ακόμη και σήμερα, 10 χρόνια μετά, διαφαίνονται αχνά.

Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο:11 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου (φωτο-βίντεο)


Την αποκάλεσαν «η μέρα που άλλαξε ο κόσμος». Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001 όταν ολόκληρη η ανθρωπότητα είδε μπροστά στα μάτια της κάτι που φάνταζε αδιανόητο: μια τρομοκρατική επίθεση στην «καρδιά» των Ηνωμένων Πολιτειών.

40 Ευρώ για τον Χριστό




Τελείωσα με τα πράγματα στο σπίτι του «δύσκολου πελάτη» για να μπορέσει να το κατοικήσει το Σαββατοκύριακο. Είχα αργήσει για να προλάβω την Εσπερινή Λειτουργία, έτσι αντί για εκεί, αποφάσισα να πάω στον προμηθευτικό σταθμό να πάρω πράγματα που χρειαζόμουν για το Σαββατοκύριακο.
Καθώς στάθμευα το φορτηγό μου πρόσεξα – ανάμεσα στα δώδεκα ή περισσότερα άτομα που φόρτωναν τα αυτοκίνητά τους με πράγματα – μια νεαρή κοπέλλα με μωρό στην αγκαλιά της να περιφέρεται εδώ και εκεί ανάμεσα στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Την πέρασα για άλλο ένα πελάτη που έψαχνε για το αμάξι της.

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ




«Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»

       Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πορευόμαστε πρός τήν μεγάλη ἑορτή τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας μέ τό σημερινό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα σπεύδει νά μᾶς προετοιμάσει γιά τό μέγα γεγονός. Ἔτσι τά λόγια τοῦ θεηγόρου Παύλου πρός τούς Γαλάτας γίνονται τό ἐφαλτήριο καί τῆς δικῆς μας προσωπικῆς πορείας. «Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’οὗ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ κόσμῳ». Ἐμπειρία τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου καί ὁμολογία τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς θά πρέπει νά εἶναι ἡ ἐπί γῆς πορεία μας. Καύχηση, δόξα, στέφανος καί τιμή ἡ συσταύρωσή μας μετά τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο φιλοξενίας 2012 στην ιερά μονή Παναγίας Δοβρά.


Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις εγακταστάσεις της ιεράς μονής Παναγίας Δοβρά το τριήμερο φιλοξενίας γυναικών από τους κύκλους Αγίας Γραφής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους όσες συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ομαδικά, να μελετήσουν πνευματικά θέματα με τον υπεύθυνο ιερέα π. Ιωακείμ Δεσπότη, καθώς επίσης και να μετέχουν στο λατρετυικό πρόγραμμα της ιεράς μονής.

Αρχιερατική θεία Λειτουργία στην ιερά μονή Παναγίας Καλλίπετρας


Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου το πρωί ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στην ιερά μονή Παναγίας Καλλίπετρας, που πανηγύρισε την προηγούμενη ημέρα την εορτή του Γεννεσίου της Θεοτόκου.

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

Χριστιανός: Πολίτης ενός κατώτερου... κράτους;



Η Nadia Eweida απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να βγάλει το σταυρουδάκι που φορούσε!


 “Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε, ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν”, είπε ο Χριστός προφητεύοντας το τι θα αντιμετωπίσουν οι χριστιανοί. Γιατί λοιπόν απορούμε και μας φαίνονται όλα αυτά περίεργα; Δεν είναι περίεργα αδελφοί μου όλα  αυτά που συμβαίνουν στην πολιτισμένη Ευρώπη (όχι μόνο στην Αγγλία) και γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο διωγμός του Χριστού από τις καρδιές των ευρωπαίων είναι γεγονός…αλλά όχι τωρινό. Η Ευρώπη έχει αρνηθεί εδώ και πολλά χρόνια τον χριστιανισμό σφιχταγκαλιάζοντας την αδιαφορία, την αθεΐα, την μαγεία, την μυθολογία, τις παραθρησκείες, τις δαιμονιώδεις δοξασίες και όλα αυτά για να αποδείξει ότι η Ευρώπη τελικά είναι «μπροστά».

Σιβηρία: η γη των πάγων υποδέχθηκε θερμά τον άγιο Δημήτριο. (ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

Αεροφωτογραφία του Κρεμλίνου του Τομπόλσκ στη Σιβηρία
  
Από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση του σεβ. Αρχιεπισκόπου Τομπόλσκ και Τουμέν κ. Δημητρίου, επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Σιβηρίας και την ευρύτερη περιοχή της, μεταφέροντας και τεμάχιο ιερού λειψάνου του αγίου Δημητρίου, προκειμένου να μετέχει στην πανήγυρη του τοπικού αγίου Ερμογένη, που μαρτύρησε τους χρόνους της αθεΐας.

Άλλο Άθεος και άλλο Αντίχριστος!




Πολλοί εμφανίζονται ως "άθεοι" στις συζητήσεις μαζί μας, είτε σε φόρουμ, είτε σε ιδιωτικά μηνύματα, είτε μέσω αρθρογραφίας τους, είτε προφορικά. Αυτοί αυτοπροβάλλονται ως "φορείς της προοδευτικότητας", "ορθολογιστές", "μορφωμένοι", "ψαγμένοι", κλπ. Όλοι αυτοί όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, που τους διαφοροποιεί από τους απλούς άθεους ή τους αθεϊστές:Τρέφουν μανιώδες μίσος ειδικά για τον Χριστιανισμό.
Ένας άθεος, απλώς δεν έχει πεισθεί για την ύπαρξη του Θεού. Όμως δεν τρέφει καμία εμπάθεια για όσους πιστεύουν, ή για τα σεβάσματά τους. Δεν δογματίζει για τη μη ύπαρξη του Θεού. Απλώς ο ίδιος δεν έχει πεισθεί, και είναι ανοιχτός σε κάθε λογίκευση, χωρίς παρωπίδες και εμμονές. Ο άνθρωπος αυτός, ουσιαστικά ταυτίζεται με τον Εμπειρικό Αγνωστικιστή, και μόνο οι λέξεις διαφέρουν.
Από την άλλη, ένας αθεϊστής είναι δογματικός στις απόψεις του ότι δεν υπάρχει Θεός. Το αποκλείει με βεβαιότητα, και με θρησκευτικό ζήλο. Ο άνθρωπος αυτός θρησκεύει μια αντίθετη θρησκεία από την πίστη. Η φιλοσοφία του καταντά θρησκεία, στο βαθμό που ο δογματισμός του απολυτοποιείται και τον ωθεί σε ανάλογους επηρεασμούς της ζωής του.
Ο Αντιχριστιανός όμως, είναι κάτι διαφορετικό. Αν και συχνά εμφανίζεται ως "άθεος", ή "αθεϊστής", (και έτσι θέλει να εμφανίζεται), στην πραγματικότητα αυτό που τον ωθεί στις ενέργειές του, δεν είναι ούτε η απιστία, ούτε η πίστη σε κάτι, ούτε ο δογματισμός πως δεν υπάρχει Θεός. Η κινητήρια δύναμη που τον ωθεί, είναι το μίσος κατά του Χριστιανισμού, και ευρύτερα ενάντια σε ό,τι έχει σχέση με αυτόν.

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Θεραπευτική της πορνείας:Η μοναχική σωφροσύνη και η σωφροσύνη στον γάμο




Η θεραπευτική της πορνείας ακολουθεί άμεσα τη θεραπευ­τική της γαστριμαργίας στo βαθμό που η πορνεία, όπως και η γαστριμαργία συγκαταλέγονται στα «σωματικά πάθη» και είναι μέρος των αδρών καί πρωταρχικών παθών τα οποία πρέπει ν' αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα· όμως και στο βαθμό που η πορνεία συνδέεται άμεσα με τη γαστριμαρ­γία, η οποία συχνά συνεπάγεται την εμφάνισή της (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ), οι θερα­πευτικές για τα δύο πάθη είναι αλληλένδετες.
Αποδεικνύεται ότι η θεραπευτική της πορνείας είναι εξαιρετικά δύσκολη· απαιτεί πολλή δύναμη, προσοχή και διαρκεί πολύ, όπως σημειώνει ο Αγιος Κασσιανός· ο δεύτε­ρος αγώνας μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Πατέρων μας, είναι εναντίον του πνεύματος της πορνείας· έχει μεγάλη διάρκεια, είναι σκληρότερος απ' όλους τους υπόλοιπους και ελάχιστοι είναι εκείνοι που πετυχαίνουν ολοκληρωτική νίκη. Είναι ένας πόλεμος φοβερός.

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης:Ο Θεός δεν είναι υπόθεση μερικών στιγμών του εικοσιτετραώρου!




Ο Θεός δεν είναι υπόθεση μερικών στιγμών του εικοσιτετραώρου. Είναι υπόθεση όλης της ημέρας, η μνήμη του πρέπει να είναι συνεχής, η σκέψη ότι ή σκέπη του μας συνοδεύει παντού και πάντοτε. Όλη η ήμερα μας πρέπει να είναι προετοιμασία για τίς κορυφαίες αυτές ιερές ώρες του εναγκαλισμού μας με τον Θεό. Και οι ώρες της προσευχής αφετηρία δυνάμεων για τις ώρες που θ’ ακολουθήσουν στον αγώνα μας προς συνάντηση των άλλων, των πειρασμών καί των θλίψεων, των ευχάριστων και των δυσάρεστων.  

Ο Άγιος Δημήτριος στην Σιβηρία. (βίντεο)


Από 31 Αυγούστου μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου 2012 ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στη Σιβηρία και συγκεκριμένα στην Αρχιεπισκοπή Τομπόλσκ και Τουμέν (πρωτεύουσα της Σιβηρίας) κατόπιν προσκλήσεως του σεβασμιωτάτου κ. Δημητρίου.

Τον σεβασμιώτατο συνόδευε ο πρωτοσύγκελλος αρχιμ. Γεώργιος Χρυσοστόμου και άλλοι συνεργάτες του.Σκοπός της επισκέψεως ήταν η μεταφορά του ιερού λειψάνου του αγίου Δημητρίου ενόψει της πανηγύρεως (2 Σεπτεμβρίου) του τοπικού αγίου Ερμογένη, αλλά και ενόψει της ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιας στα θεολογικά σεμινάρια της εκκλησαστικής αυτής επαρχίας.

Δείτε το Βίντεο παρακάτω... 

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

Ποια είναι η αληθινή εξομολόγηση;




Ὅταν ἕνα παιδὶ ἔρχεται γιὰ ἐξομολόγηση μοῦ μεταφέρει, ἀπὸ μνήμης ἢ σὲ γραπτό, μιὰ σύντομη ἢ μακριὰ λίστα “ἁμαρτιών”. Ὅπως ἀνακαλύπτω στὴ συνέχεια, ἔχει συνήθως συνταχθεῖ χωρὶς τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἴδιου τοῦ παιδιοῦ καὶ ἀντανακλᾶ μόνο τὰ παράπονα καὶ τὴν κριτικὴ τῶν γονέων του.
Παρόμοια ἐμπειρία ἔχει κανεὶς μὲ ἐνήλικες ἀνθρώπους ποὺ ἐμφανίζονται μὲ λίστες ποὺ ἀνακάλυψαν σὲ σχετικὰ βιβλία ἢ συνέταξαν μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν πνευματικῶν τους γερόντων.
Ἔτσι, τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι νὰ θέσω τὸν ἄνθρωπο μπροστὰ στὸν προβληματισμὸ νὰ διερευνήσει τὴ δική του, προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Χριστό. Οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουν παρὰ μιὰ ἐπιφανειακή, ἐξ ἀκοῆς γνωριμία μαζί Του γι’ αὐτὸ καὶ τοὺς ἐνθαρρύνω νὰ Τὸν γνωρίσουν καλύτερα μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἀπὸ μιὰ τέτοια προσέγγιση ἀρχίζει κανεὶς νὰ καταλαβαίνει ἂν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τὸν ἐλκύει. Ἐὰν ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ὅμοιος μὲ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ κτίσει μὲ Ἐκεῖνον μία σχέση φιλίας.

Το σπουργίτι...




Γύριζα ἀπ’ τὸ κυνήγι, τραβώντας ἀπὸ µιά δεντροστοιχία τοῦ κήπου. Τὸ σκυλὶ ἔτρεχε µπροστά µου. Ἄξαφνα τὰ βήµατά του ἔγιναν πιὸ ἀργὰ καὶ φαινόταν σὰ νὰ παραµόνευε κάτι. Κοίταξα καλὰ καὶ εἶδα ἕνα σπουργιτάκι µὲ κιτρινωπὸ χρῶµα κοντὰ στὸ ράµφος του καὶ µὲ πούπουλο στὸ κεφαλάκι του. Εἶχε πέσει ἀπ’ τὴ φωλιά του. Ὁ ἀγέρας κουνοῦσε δυνατὰ τὶς σηµύδες τοῦ κήπου. Τὸ σπουργιτάκι καθόταν ἀκίνητο µ’ ἁπλωµένες τὶς φτεροῦγες του, ποὺ µόλις ἄρχισαν νὰ µεγαλώνουν, δὲν µποροῦσε ὅµως νὰ πετάξει.
Τὸ σκυλί µου ἀργὰ - ἀργὰ πλησίαζε τὸ σπουργιτάκι, ὅταν ἄξαφνα ἀπὸ ἕνα κοντινὸ δέντρο ξεπετάχτηκε ἕνα γέρικο σπουργίτι µὲ µαῦρο τὸ στῆθος του κ’ ἔπεσε σὰν µία πέτρα ἀκριβῶς µπροστὰ στὸ µοῦτρο τοῦ σκύλου µου. Παραµορφωµένο, µὲ φουντωµένα τὰ φτερά του καὶ µ’ ἀπελπισµένη καὶ γεµάτη λύπη φωνὴ πήδησε µία - δυὸ φορὲς µπροστὰ στ’ ἀνοιχτὸ στόµα τοῦ σκύλου.

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Πορνεία: η παθολογική χρήση της σεξουαλικότητας



Το πάθος της πορνείας συνίσταται στην παθολογική χρήση της σεξουαλικότητας [Σ.τ.μ.: Θα προτιμήσουμε τη χρήση της, ξενικής προέλευσης, λέξης «σεξουαλικότητα» έναντι των ελληνικών όρων: γενετήσιο ένστικτο, ερωτική διάθεση κ.λπ.] από τον άνθρωπο (Η λέξη πορνεία δηλώνει, κυριολεκτικά, τη σεξουαλική ικανοποίηση έξω από το γάμο. Οι Πατέρες όμως περιλαμβάνουν υπό τον όρο αυτό όλες τις μορφές των σεξουαλικών παθών. Η γαλλική λέξη «luxure», φαίνεται, ελλεί­ψει καλύτερης, η καταλληλότερη για ν' αποδώσει τη συγκεκριμένη έννοια, καθώς το λεξικό Robert της γαλλικής γλώσσας την αποδίδει ως «recherché des plaisirs sexuelles» (αναζήτηση των σαρκικών ηδονών).

"Πίστευε και μη ερεύνα". Είναι Χριστιανικό δόγμα;




Συχνά ακούμε τη φράση: "Πίστευε και μη ερεύνα". Όμως συνήθως δεν γνωρίζουμε ποιος την πρωτοείπε, και αν πράγματι είναι αυτό ένα Χριστιανικό δόγμα!




Η παραδοξότητα της φράσης
Η φράση αυτή, πράγματι είναι ένα μυστήριο. Και ο λόγος είναι ο εξής: Αυτοί που τη λένε, αν είναι Χριστιανοί, είναι άνθρωποι είτε αγράμματοι, είτε άσχετοι με τη Χριστιανική πίστη. Αν πάλι τη λέει μη Χριστιανός, (άπιστος ή Προτεστάντης), την αποδίδει στους Χριστιανούς ως μομφή σκοταδισμού. Θέλει να λέει δηλαδή, ότι οι Χριστιανοί πιστεύουν τυφλά σε όσα τους λένε, χωρίς έρευνα, και ότι αυτός είναι ο τρόπος τους. Όμως κανένας από αυτούς δεν ξέρει να μας πει, από πού προκύπτει αυτή η φράση, και αν πράγματι ποτέ οι Χριστιανοί πίστευαν σε κάτι τέτοιο!
Από την άλλη μεριά, όταν ακούμε αυτή τη φράση από Χριστιανούς που γνωρίζουν την πίστη τους, τη λένε μόνο για να μεμφθούν άλλους, ή για να αρνηθούν ότι αυτό είναι ένα Χριστιανικό δόγμα.
Είναι λοιπόν μια φράση τύπου: "ράδιο αρβύλα" που λένε και οι φαντάροι. Τη λένε πολλοί, όμως όλοι τους έχουν μεσάνυχτα για την προέλευσή της, και για την αξιοπιστία της!

Η αγία δούκισσα, η σύζυγος του δούκα της Θεσσαλονίκης Κιντιανού.




Ως τιμή και ευλογία γιά την αγία μας και πρώην πολιούχο της Βέροιας, την αγία Ιερουσαλήμ και τους τρείς γιούς της, θα ήθελα να παρουσιάσω ένα μόνο στοιχείο από μία Ακολουθία της.
Το 2010, στην δεύτερη έκδοση του βίου της Οσιομάρτυρος, που μας παρουσίασε ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης μας κύριος Παντελεήμων, εντοπίσαμε, στην σελίδα 53, ένα στοιχείο καινούργιο, που προσφέρει και γνωστοποιεί στην τοπική μας Εκκλησία μία ακόμα αγία μάρτυρα.

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

Ελληνικό Σχολείο: Μόρφωση ή Παραμόρφωση;




Ήρθε και πάλι ο καιρός που το κουδούνι των σχολείων θα κτυπήσει. Χιλιάδες  Ελληνόπουλα θα μπουν να δώσουν ζωή στις έρημες σχολικές αίθουσες. Παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου θα καθίσουν στα θρανία για να μάθουν γράμματα, να πάρουν γνώσεις που θα τους χρησιμεύσουν στην μετέπειτα ζωή τους.
Το ερώτημα λοιπόν είναι: τι θα μάθουν τα παιδιά μας στα σχολεία;
Ως γνωστόν τα βιβλία έχουν υποστεί τεράστιες αλλαγές για χάριν (δήθεν) της προόδου, της ειρήνης μεταξύ των λαών. Τα παιδιά όμως εκτός του ότι θα διδαχτούν μισές αλήθειες σε βασικά θέματα της ιστορίας μας και της πίστης μας θα έχουν διδασκάλους ανθρώπους που όχι μόνο δεν έχουν πολλές φορές συναίσθηση του έργου τους αλλά ανθρώπους που με επιμέλεια προσπαθούν να δηλητηριάσουν τις παιδικές και εφηβικές ψυχές των παιδιών με ψέματα και συκοφαντίες.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...