Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Εγκύκλιος για το νέο έτος 2016


 «Ὁ καταξιώσας ἡμᾶς εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τοῦ πλούτου τῆς χρη­στότητός σου εἰσελθεῖν, αὐτός, πανάγαθε Δέσποτα, τήν εἴσοδον ταύτην τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον».
Εὐχαριστία καί δέηση ἀναπέμπουμε σήμερα πρός τόν δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ Θεό ὁ ὁποῖος μέσα στήν ἄπειρη εὐσπλαγχνία του μᾶς χαρίζει ἕνα ἀκόμη ἔτος στή ζωή μας καί στή ζωή τοῦ κόσμου. Καί ἕνα νέο ἔτος εἶναι γιά τόν καθένα μας προσωπικά ἀλλά καί γιά τήν πόλη μας καί γιά τήν πατρίδα μας καί γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα μιά σειρά εὐκαιριῶν καί δυνατοτήτων πού μᾶς προσφέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τίς ὁποῖες ἔχουμε χρέος νά ἀξιοποιήσουμε γιά τό προσωπικό μας συμφέρον καί γιά τό κοινό καλό.

Ἄς παραμερίσουμε, λοιπόν, κάθε ἀμφιβολία καί κάθε ἀνησυχία πού μπορεῖ νά μᾶς δημιουργεῖ τό ἄδηλο μέλλον· ἄς παραμερίσουμε κάθε φόβο πού μπορεῖ νά ἐμφιλοχωρεῖ στήν ψυχή μας γιά τήν ἐξέλιξη τῶν πραγ­μάτων καί ἄς ἀποφασίσουμε νά ἐκμεταλλευθοῦμε τίς εὐκαιρίες τοῦ νέου χρόνου, ἐμπιστευόμενοι ἑαυτούς καί ἀλλήλους στήν Πρόνοια καί τήν ἀγάπη τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ.
Τό νέο ἔτος φέρνει στήν πόλη μας καί στήν τοπική μας Ἐκκλησία ἤδη ἀπό τήν ἀρχή του πολλές εὐκαιρίες, καθώς εἶναι ἕνα ἔτος πλούσιο σέ ἐπετείους πού μᾶς ὑπενθυμίζουν τή λαμπρή ἱστορία τῆς μικρῆς σέ ἔκταση πατρίδος μας ἀλλά τῆς μεγάλης σέ πολιτισμό.
Τό ἔτος 2016 συμπληρώνονται 2400 χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ μεγά­λου Ἕλληνος Μακεδόνος φιλοσόφου Ἀριστοτέλη, καί γιά τόν λόγο αὐτό ἀνακηρύχθηκε πρόσφατα ἀπό τήν Unesco «’Επετειακό ἔτος Ἀριστο­τέλη».
Ὁ Ἀριστοτέλης γεννήθηκε στά Στάγειρα τῆς Χαλκιδικῆς, ἔζησε ὅμως μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς του στήν Ἠμαθία, ὅπου ἵδρυσε τήν περίφημη Σχολή του καί διετέλεσε διδάσκαλος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Αἰγές, Βεργίνα, Μίεζα εἶναι οἱ τόποι ὅπου ὁ σπουδαῖος φιλόσοφος ἄφησε τά ἴχνη του τά ὁποῖα μαρτυροῦν, ἀνάμεσα στά ἄλλα θαυμαστά εὑρήματα τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐρεύνης, τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, διαψεύ­δο­ντας κατηγορηματικά ὅσους ἐπιχειροῦν τεχνηέντως νά τήν πλαστο­γραφήσουν.
Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐπετειακοῦ αὐτοῦ ἔτους ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας θά ἀφιερώσει τό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῶν KB´ Παυλείων στή σχέση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μέ τούς ἀρ­χαίους φιλοσόφους καί κυρίως μέ τόν Ἀριστοτέλη.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας θά ἑορτάσει ἐπιπλέον κατά τό ἔτος 2016 μέ σειρά ἐκδηλώσεων καί συνεδρίων τήν εἰκοστή ἐπέτειο τῆς Ἁγιοκατα­τά­ξεως τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, καί τή δεκάτη ἐπέτειο τῆς μετακομιδῆς τμήματος τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ.
Στίς δύο αὐτές ἐπετείους προστίθεται καί μία ἀκόμη, αὐτή τῆς συμ­πλη­ρώσεως 1100 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ἀρχιεπι­σκόπου Ἀχρίδος, τήν ὁποία θά ἑορτάσουν ἰδιαιτέρως οἱ ὅμοροι σλαβικοί λαοί, καί θά συνεορτάσει καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἡ ὁποία ἔχει τήν εὐλογία νά φυλάσσει ὡς πολύτιμο θησαυρό στήν Ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκητης Βεροίας τή σεπτή καί χαριτόβρυτη κάρα του.
Ἡ πληθύς αὐτή τῶν ἐπετείων θά δώσει σέ ὅλους μας πολλές εὐκαιρίες πνευματικές καί ἐπιστημονικές γιά νά ἐντρυφήσουμε στήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό μας, γιά νά πλουτίσουμε πνευματικά ἀπό τόν πλοῦτο τῆς πίστεως καί τῆς εὐσεβείας τοῦ Γένους μας, ἀλλά καί γιά νά αἰσθανθοῦμε τό χρέος καί τήν εὐθύνη μας νά ἀποδειχθοῦμε ἀντάξιοι τῆς ἱστορίας μας καί τῶν ἁγίων μας, ὥστε «ποτέ ἀπό τό χρέος μή κινοῦντες», ὅπως λέει καί ὁ ποιητής, νά ἀγωνιζό­μα­στε ὁ καθένας προσωπικά καί ὅλοι μαζί γιά τήν πρόοδο τῆς πατρίδος μας καί τήν προσωπική μας ἐξέλιξη κάτω ἀπό τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ, οἱ δωρεές τοῦ ὁποίου εὔχομαι ἀπό καρδίας νά πλη­ροῦν τήν ψυχή καί τούς οἴκους ὅλων σας. 

Διάπυρος πρός τόν δωρεοδότην Θεόν εὐχέτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...