Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Χριστιανός Ορθόδοξος είναι όποιος... 
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος κηρύττει Θεό τόν Πατέρα, Θεό τόν Υό καί Θεό τό γιο Πνεμα καί πιστεύει στήν νσάρκωση καί τήν νάσταση το Κυρίου μν ησο Χριστο.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος δέχεται τό λόγο καί τή διδασκαλία το ησο Χριστο πως ατή περιγράφεται μέσα στό Εαγγέλιο καί δέχεται τίς διδασκαλίες τν Πατέρων τς κκλησίας μας καί τά δόγματά της πως ατά χουν διατυπωθε πό τίς Οκουμενικές Συνόδους.

Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος σέβεται τήν ερά Παράδοση τς μίας, γίας, καθολικς καί ποστολικς κκλησίας.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος εναι βαπτισμένος στό νομα τς μοουσίου καί διαιρέτου Τριάδος καί δέν φήνει τό βάπτισμα πού λαβε νενεργό λλά τό νεργοποιε στή ζωή του καθώς ριμάζει.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος κατηχεται, μελετάει συνεχς τό Εαγγέλιο, διδάσκεται τό λόγο το Χριστο, ρμηνεύει ρθά τίς γίες Γραφές καί βρίσκεται μέχρι τό τέλος τς ζως του σέ διαρκή μαθητεία.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος προσέρχεται τακτικά μέ σεβασμό, πίστη γάπη καί πνευματική προετοιμασία στό θεο ποτήριο καί δέν κοινωνάει “γιά τό καλό” καί θιμοτυπικά δυό–τρες φορές τό χρόνο.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος μετέχει συστηματικά στά μυστήρια τς κκλησίας καί χει πνευματικό καί διακριτικό καθοδηγητή στή δύσκολη πορεία το βίου του.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος χει νεργή διακονία στό χρο τς νορίας του καί δέν περιμένει τά πάντα πό τούς κληρικούς.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος λλοιώνει τόν αυτό του καί γινε δοχεο τς θείας χάριτος καί μέ τήν γάπη του καί τό παράδειγμά του πηρεάζει καί τούς νθρώπους το περιβάλλοντός του.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος ς πραγματικό νόημα στή ζωή του χει νά συναντήσει τόν Χριστό καί τή Βασιλεία Του καί δέν ψάχνει νά βρε νόημα στά νθρώπινα καί φθαρτά διότι ξέρει τι ργά γρήγορα θά τόν πογοητεύσουν.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος δέν βυθίζεται σέ δεισιδαιμονίες καί προλήψεις, λλά προσπαθε μελετώντας καί καθοδηγούμενος νά βρε τήν λήθεια.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος δέν χρησιμοποιε τήν ρθοδοξία ς δεολογία γιά νά κηρύττει θρησκευτικό φανατισμό καί νά ατοδικαιώνεται.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος πορρίπτει ποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτική σωματική), φανατισμο, φωνασκίας καί κρότητας.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος δέν θέλει νά βάλει στή θέση του ποιον διαφωνε μέ τίς πόψεις του κατακεραυνώνοντάς τον μέ φορισμούς καί ναθέματα.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος δέν βυθίζεται σέ θεωρίες συνωμοσίας καί δέν βλέπει παντο καί πάντα χθρούς πού πιβουλεύονται τήν ρθοδοξία του θεωρώντας τόν αυτό του ναμάρτητο καί ατόκλητο σωτήρα τς κκλησίας.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος παίρνει τόν αυτό του στά σοβαρά καί ναλαμβάνει τίς εθύνες του ναγνωρίζοντας τι μεγαλύτερος χθρός του εναι τό εδωλο πού ντικρίζει στόν καθρέπτη του.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος μέ γάπη καί τρυφερότητα γκαλιάζει τόν κάθε παραστρατημένο νθρωπο καί προσεύχεται γιά τή μεταστροφή του.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος δείχνει μακροθυμία, λεος καί μεγαλοψυχία στά σφάλματα το συνανθρώπου του.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος μέ πνεμα γάπης καί ρεμίας παντάει καί νουθετε χωρίς νά περιμένει τό διο πνεμα καί πό τόν λλο.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος δίνει λπίδα, χαμογελάει, βοηθάει χωρίς νά ζητάει, εναι ασιόδοξος, παρηγορε τόν καταφρονημένο, κούει τόν συνάνθρωπο, κατανοε τίς νάγκες του, χει να καλό λόγο γιά λους.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος χει συχία καί ψυχική γαλήνη καί δέν πηρεάζεται πό τίς φήμερες κραυγές το κόσμου τούτου.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος δέν ξουθενώνει τόν λλο μέ τό πρόσχημα τς ρετς, τς νηστείας καί τς γκράτειας.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος ποφεύγει νά τρέχει στά δικαστήρια μέχρι νά ξουθενώσει τούς ντιδίκους του, λλά μέ πνεμα συγχώρεσης καί μόνοιας προσπαθε νά ερηνεύσει τίς διαταραγμένες σχέσεις του.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος πειν καί διψ γιά τήν λήθεια καί τή δικαιοσύνη το Θεο καί νοιώθει τόν αυτό του φτωχό μπροστά Του.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος πάντοτε χαίρεται, πάντα εχαριστε, πάντοτε δοξολογε.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος χει φτιάξει στήν ψυχή του ναν μυστικό κπο προσευχς.
Χριστιανός ρθόδοξος εναι ποιος βλέπει τούς συνανθρώπους του ς εκόνες Χριστο...

Σωτ. Κόλλιας
πηγή:εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...