Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2016


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
 «Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί καί ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ· ὁ γάρ τοῦ Πατρός συναΐδιος καί συνάναρχος καί σύνθρονος Υἱός, οἶκτον λαβών καί φιλάνθρωπον ἔλεον, ἑαυτόν καθῆκεν εἰς κένωσιν κατ᾽ εὐδοκίαν καί βούλησιν Πατρικήν».
Στόν σύγχρονο κόσμο μας καί στήν κοινωνία τῆς πληροφορίας στήν ὁποία ζοῦμε καί ἡ πιό μικρή καί ἀσήμαντη εἴδηση κυκλοφορεῖ ἀμέσως καί διαδίδεται στά πέρατα τῆς οἰκουμένης. Γεγονότα χωρίς καμία βαρύτητα καί χωρίς καμία ἀξία κάνουν τόν γύρο τοῦ κόσμου καί ἀπασχολοῦν τούς ἀνθρώπους. Πράξεις καί ἐνέργειες πού ἡ ἐμβέλειά τους εἶναι περιορισμένη γίνονται θέμα συζητήσεων καί ἀναλύσεων στά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καί στό διαδίκτυο. Οἱ ἄνθρωποι θυμοῦνται τά ἐλάσσονα καί ξεχνοῦν τά μείζονα. Καί ἕνα τέτοιο μεῖζον γεγονός εἶναι τό γεγονός πού ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, τό γεγονός πού ἑορτάζει σήμερα ὁ κόσμος ὁλόκληρος.

Ὁ συναΐδιος καί συνάναρχος καί σύνθρονος Υἱός τοῦ Θεοῦ ἀπό ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώπους κενώνει τόν ἑαυτό του μέ τή σύμφωνη γνώμη καί τή θέληση τοῦ Πατρός του. Ἀποφασίζει νά ἀφήσει τόν οὐρανό καί νά ἔλθει στή γῆ. Ἀποφασίζει νά ἀναλάβει τήν ἀνθρώπινη φύση γιά νά τήν ἀποκαταστήσει ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἐξέπεσε. Ἀποφασίζει νά γίνει ἄνθρωπος καί νά γεννηθεῖ ἀπό τήν Κεχαριτωμένη Κόρη τῆς Ναζαρέτ γιά νά καταστήσει τόν ἄνθρωπο θεό κατά χάριν. Καί στέλνει οὐράνιο ἀγγελιοφόρο γιά νά μηνύσει στήν Παρθένο τήν ἀπόφασή του. Καί στέλνει τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ γιά νά ἀναγγείλει ὅτι ἡ ὥρα ἐκπληρώσεως τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ πρός τούς πρωτοπλάστους ἔφθασε· ἡ ὥρα τῆς σωτηρίας καί τῆς λυτρώσεώς τους ἀπό τήν προπατορική ἁμαρτία εἶναι πλέον κοντά. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ θά γεννηθεῖ στή γῆ ἀπό τή νέα Εὔα, τήν Παναγία, γιά νά ἀναγεννήσει τόν ἄνθρωπο.
Γεγονός μοναδικό πού ἄλλαξε τή ροή τοῦ κόσμου καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζοντας τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου. Κι ὅμως οἱ ἄνθρωποι δείχνουμε νά τό ἔχουμε ξεχάσει. Νά μήν τό θυμόμαστε. Νά μήν τό ὑπολογίζουμε. Δέν ὑπάρχει στίς ἐφημερίδες, δέν ἀκούεται στίς εἰδήσεις, δέν τό βρίσκουμε στό διαδίκτυο.
Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καί μέ τό ἄλλο μεγάλο γεγονός πού τιμοῦμε σήμερα· τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας ἀπό τούς Τούρκους. Σπουδαῖο γεγονός καί αὐτό, καθώς στήν ἀπόφαση καί στήν αὐτοθυσία τῶν προγόνων μας ὀφείλουμε τήν ἐλευθερία μας· στήν αὐτοθυσία ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων πού συγκεντρώθηκαν γύρω ἀπό τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό καί τούς ἄλλους Ἱεράρχες καί μέ σύνθημα τό «Ἐλευθερία ἤ θάνατος» ξεκίνησαν  τόν ἀγώνα γιά νά μᾶς χαρίσουν μιά πατρίδα ἀπαλλαγμένη ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Ἀλλά καί αὐτό τό γεγονός δέν ἀποτελεῖ πρῶτο θέμα στίς εἰδήσεις, δέν εἶναι κυρίαρχο στά νέα, γιατί κάποιοι δέν τό θυμοῦνται καί κάποιοι ἐπιδιώκουν νά τό ξεχάσουν. Ξεχνοῦν ὅμως συγχρόνως ὅτι οἱ λαοί πού δέν θυμοῦνται τήν ἱστορία τους χάνουν καί τήν ἐθνική τους αὐτοσυνειδησία, χάνουν καί τήν ἐθνική τους ταυτότητα. Καί οἱ ἄνθρωποι πού ξεχνοῦν τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τή σημασία πού ἔχει σ᾽ αὐτήν ὁ Θεός, χάνουν τήν ταυτότητά τους καί παύουν νά εἶναι ἄνθρωποι.
Ὅμως ἐμεῖς ἄς μήν ἀκολουθήσουμε αὐτόν τόν ἐπικίνδυνο καί ὀλισθηρό δρόμο. Ἄς ἀκολουθήσουμε τήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου «εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί καί ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ» καί ἄς ἀφήσουμε τή ψυχή μας νά γεμίσει ἀγαλλίαση γιά τή μεγάλη, τή διπλή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ Ἔθνους καί τῆς πατρίδος μας. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό πού θέλησε νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας. Ἄς εὐχαριστήσουμε τήν Παναγία μας πού δέχθηκε νά γίνει συνεργός στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας. Ἄς δοξάσουμε τόν Θεό καί τήν Παναγία μας καί ἄς τιμήσουμε τούς προγόνους πού μᾶς ἀπάλλαξαν ἀπό τό βαρύ ζυγό τῆς σκλαβιᾶς. Γιατί μόνο ἔτσι θά μποροῦμε νά χαιρόμαστε καί νά ἀπολαμβάνουμε τό μεγάλο δῶρο τῆς διπλῆς ἐλευθερίας πού ἐκεῖνοι μᾶς χάρισαν.

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης
   
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...