Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ


«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατά τῶν δαι­μό­νων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρός Θεόν παρρησία».
Ἐπί τέσσερις ἑβδομάδες ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει γι᾽ αὐτήν τήν ἡμέρα, τήν ἡμέρα τῆς εἰσόδου μας στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν ἡμέρα τῆς καθόδου μας στόν στίβο τοῦ πνευματικοῦ σταδίου, τοῦ σταδίου τῶν ἀρετῶν, πού ἀνοίγει σήμερα γιά ὅλους τούς πιστούς. Καί ὅπως κάθε προπονητής πρίν ἀπό τούς ἀγῶνες στούς ὁποίους θά λάβει μέρος ὁ ἀθλητής του, τόν προετοιμάζει κατάλληλα μέ ἀσκήσεις, μέ διατροφή, μέ προθέρμανση, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει τίς τέσσερις ἑβδομάδες τοῦ Τριωδίου πού προηγήθηκαν, γιά τόν πνευματικό ἀγώνα τόν ὁποῖο μᾶς καλεῖ ἀπό σήμερα νά ἀρχίσουμε.

Βεβαίως ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ εἶναι μία διαρκής πνευματική ἄθληση, περιλαμβάνει ὅμως, ὅπως καί ἡ ζωή τοῦ κάθε ἀθλητοῦ, καί περιόδους ἀγώνων, στούς ὁποίους ὑπάρχει ἕνας συγκεκριμένος στόχος καί ἕνας συγκεκριμένος σκοπός. Μία τέτοια περίοδος ἐντονότερου πνευματικοῦ ἀγώνα εἶναι ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού ἔχει ὡς στόχο νά ἑορτάσουμε τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας πνευματικά, νά συσταυρωθοῦμε καί νά συναναστηθοῦμε μαζί του.
Σήμερα βρισκόμαστε στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα, τήν ἔναρξη τοῦ ὁποίου σηματοδοτεῖ ὁ ἱερός τῆς Ἐκκλησίας μας ὑμνογράφος ψάλλοντας: «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή». Ἦρθε ἡ στιγμή, μᾶς λέγει, πού ἀρχίζουν οἱ πνευματικοί ἀγῶνες. Καί αὐτή ἡ στιγμή δέν εἶναι μόνο ἡ στιγμή τῆς ἐνάρξεώς τους, ἀλλά εἶναι καί μία εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ «καιρός», εἶναι ἡ εὐκαιρία πού μᾶς δίνει ἡ Ἐκκλησία μας, καθώς δέν μᾶς καλεῖ μόνο νά ἀγωνισθοῦμε ἀλλά μᾶς ὑποστηρίζει σέ αὐτόν τόν ἀγώνα τόν πνευματικό μέ ὅλα ἐκεῖνα τά μέσα πού θέτει στή διάθεσή μας τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καί αὐτά εἶναι ἐκτός ἀπό τή νηστεία, οἱ ἱερές ἀκολουθίες καί οἱ πνευματικές εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει, ὥστε νά ἐπιτύχουμε τόν σκοπό μας.
Ἄς μήν ἀφήσουμε, λοιπόν, ἀδελφοί μου, αὐτή τήν εὐκαιρία. Ἄς μήν ποῦμε «ἔχουμε καιρό μέχρι τό Πάσχα. Θά ἀρχίσουμε αὔριο τήν προσπάθεια. Θά ἀρχίσουμε τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα». Ἄς ἀρχίσουμε σήμερα, ἀξιοποιώντας τίς πνευματικές εὐκαιρίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Διότι καί ὁ ἀγώνας μας εἶναι πνευματικός. Εἶναι ἀγώνας κατά τῶν δαιμόνων, πού μέ τούς πειρασμούς, μέ τίς ἀδυναμίες καί τά πάθη μας προσπαθοῦν νά κυριαρχήσουν στήν ψυχή μας καί νά ἀνακόψουν τήν πορεία μας πρός τόν Θεό. Εἶναι ἀγώνας γιά νά ἐπιτύχουμε τήν ἐγκράτεια, τήν ἐγκράτεια στίς τροφές, στή συμπεριφορά, στούς λογισμούς, στίς ἐπιθυμίες, στήν κρίση καί τήν κατάκριση τῶν ἀδελφῶν μας. Εἶναι ἀγώνας γιά νά ἐπιτύχουμε τήν εὐπρέπεια τῶν ἀγγέλων, πού ζοῦν τήν ἀπόλυτη ὑπακοή στόν Θεό καί τόν δοξάζουν μέ τήν καθαρότητα τῆς φύσεώς τους. Εἶναι ἀγώνας γιά νά καθάρουμε τόν ρύπο τῆς ἁμαρτίας μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση καί νά ἀποκτήσουμε τήν παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πού ἔχασαν οἱ πρωτόπλαστοι μέ τήν παρακοή καί τήν πτώση τους.
Ἀδελφοί μου, «ἔφθασε καιρός». Ἄς ἐκμεταλλευθοῦμε τήν εὐκαιρία καί ἄς εἰσέλθουμε στό «στάδιο τῶν ἀρετῶν» ἀποφασισμένοι νά ἀγωνισθοῦμε, ἀποφασισμένοι νά ἀποτινάξουμε τό βάρος τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση· ἀποφασισμένοι νά ἐγκαταλείψουμε τήν πνευματική νωθρότητα μέ τή συμμετοχή μας στίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, στά Ἀπόδειπνα, στή θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων, στούς Χαιρετισμούς, στούς κατανυκτικούς ἑσπερινούς· ἀποφασισμένοι νά νεκρώσουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο μέ τή νηστεία καί τήν ἐγκράτεια, ὥστε νά μπορέσουμε προετοιμασμένοι κατάλληλα νά συμπορευθοῦμε μέ τόν Χριστό στό Πάθος του καί νά ἀναστηθοῦμε μαζί του πνευματικά τήν ἡμέρα τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεώς του.
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...