Σάββατο 30 Μαΐου 2015

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑ' ΠΑΥΛΕΙΩΝ «Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό ἅγιον», ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος καί δέν διστάζει νά ἐξειδικεύσει τίς δωρεές τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού πληροῦν τήν Ἐκκλησία καί κατακλύζουν τόν κόσμο.

Τό ἅγιο Πνεῦμα δίδει λόγο στούς προφῆτες. Τό ἅγιο Πνεῦμα τελειοῖ τούς ἱερεῖς καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἐκεῖνο πού ἀνέδειξε τούς ἀγραμμάτους ἁλιεῖς σέ πανσόφους ἀποστόλους πού κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο σέ ὁλόκληρη τήν κτίση. Τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἐκεῖνο πού ἔκανε τούς δειλούς καί φοβισμένους μαθητές τοῦ Χριστοῦ θαρραλέους καί εὔγλωττους κήρυκες τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθείας. Τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού ἐνδυνάμωσε τούς μάρτυρες γιά νά ὑπομείνουν μέ καρτερία τό μαρτύριο. Τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού στηρίζει καί ἐνισχύει ὅσους ἐπιλέγουν τήν ὁδό τῆς παρθενίας καί τῆς ἀσκήσεως γιά νά σηκώνουν τόν ζυγό τῆς μοναχικῆς πολιτείας. Tό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού ἐνδυναμώνει καί καθοδηγεῖ ὅσους ἀγωνίζονται νά ζήσουν μέσα στόν γάμο τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού ἐνθαρρύνει ὅσους ἀγωνίζονται μέσα στόν κόσμο γιά νά ὑπομένουν ἀγόγγυστα τούς πειρασμούς καί νά μήν παρασύρονται ἀπό τήν ἐπήρεια τοῦ πονηροῦ. Τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού χαρίζει τά δάκρυα τῆς κατανύξεως σέ ἐκείνους πού μετανοοῦν γιά τά σφάλματα καί τίς ἁμαρτίες τους, πού παρηγορεῖ ὅσους ἀπογοητεύονται στήν προσπάθειά τους νά προχωρήσουν στήν πνευματική ζωή, πού θεραπεύει τά τραύματα ἐκείνων πού δέχονται τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ ἀντικειμένου, πού πληροῖ μέ χαρά τήν ψυχή ὅσων θλίβονται ἀπό τίς ἐπαγωγές τῶν λυπηρῶν.
Τίποτε καλό δέν ὑπάρχει στόν κόσμο τό ὁποῖο νά μήν ἀποτελεῖ δωρεά τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Καμία ἀρετή δέν ἐπιτυγχάνεται χωρίς τό ἅγιο Πνεῦμα, γιατί ὅλες οἱ ἀρετές εἶναι δικοί του καρποί. Κανείς δέν φθάνει στήν ἁγιότητα χωρίς τή δική του βοήθεια. Κανείς δέν μπορεῖ νά κηρύξει τόν θεῖο λόγο χωρίς τόν δικό του φωτισμό καί κανείς δέν μπορεῖ νά ὠφεληθεῖ ἀπό αὐτόν, ἐάν τό ἅγιο Πνεῦμα δέν ἀνοίξει τά ὦτα τῆς ψυχῆς του.
Ὅλο τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλεται στό Πανάγιο Πνεῦμα καί ὅλος ὁ θεσμός της ἀπό αὐτό συγκροτεῖται καί στηρίζεται καί αὐξάνεται καί ἀποδίδει καρπούς. Καί τό γνωρίζουμε ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, γιατί μέ τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος τό κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀπέδωσε στήν τοπική μας Ἐκκλησία «καρπόν ἑκατονταπλασίονα», τή χορεία τῶν ἁγίων, τῶν ὁσίων καί τῶν μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, οὐρανοβάμονα ἀπόστολο Παῦλο, σκέπουν καί φρουροῦν τήν ἐπαρχία μας καί πρεσβεύουν διηνεκῶς εἰς τόν Θεό ὑπέρ ἡμῶν.
Εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο ὁ ὁποῖος μέ τό κήρυγμά του ἔσπειρε ἐδῶ γιά πρώτη φορά τόν σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος ἐβλάστησε καί συνεχίζει νά βλαστάνει μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας ὀργανώνει φέτος τά ΚΑ´ Παύλεια, πού θά ἐγκαινιασθοῦν ἐπισήμως, ὅπως κάθε χρόνο, μέ πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου στή Βέροια τήν ἑπόμενη Κυριακή, 7 Ἰουνίου 2015.
Οἱ ἐκδηλώσεις, πολιτιστικές καί καλλιτεχνικές, θά συνεχισθοῦν σέ ὅλες τίς περιφέρειες τῆς Μητροπόλεώς μας καί θά καταλήξουν μέ τό μεγάλο Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο πού θά ἔχει θέμα: «Ὑπομονή καί καρτερία κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο», καί τίς λειτουργικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τόν Διορθόδοξο πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου.
Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ὅλους νά συμμετάσχουμε πάνδημα, σέ ὅλες αὐτές τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΑ´ Παυλείων γιά νά ἐκφράσουμε ἀπό κοινοῦ τόν σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέγιστο ἀπόστολο Παῦλο γιά τούς κόπους του ὑπέρ τῆς κατά Θεόν προκοπῆς μας.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας ΠαντελεήμωνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...