Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Η Χριστιανική Οικογένεια είναι ένα προπονητήριο, μία παλαίστρα!


χριστιανική οκογένεια, κατά τόν ερό Πατέρα γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο, ποτελε χρο πνευματικς προπόνησης καί σκησης, παλαίστρα καί γυμναστήριο τς ρετς. Δίνει, τσι, τήν δυνατότητα στά μέλη της -ταν λειτουργε θεοπρεπς, ς «κατ’ οκον κκλησία»- νά ντιμετωπίσουν μέ πιτυχία τούς πειρασμούς τς ζως στό πλαίσιο τς ερύτερης κοινωνίας.
Μοιάζει οκογένεια, θά λέγαμε, μ΄ να προπονητήριο.
ς προετοιμάζονται ατοί πού δίνουν γνες; Πηγαίνουν πρτα, μόνο μέ τόν προπονητή τους, στό στάδιο καί κάνουν προπόνηση. Κατά παρόμοιο τρόπο, λειτουργε σωστή οκογένεια. Τό παιδί ντός της προπονεται, στε νά μπορέσει μετά νά βγε στόν στίβο, πού λέγεται κοινωνική ζωή, καί κε νά διαπρέψει κατά Θεόν.
Τό
ργο τς χριστιανικς γωγς, πού σκον ο γονες στά παιδιά, παρομοιάζεται πό τόν ερό Χρυσόστομο μέ τήν κρίβεια τς καλλιτεχνικς ργασίας τν ζωγράφων καί τν γλυπτν. Ατοί φαιρον τό περιττό καί προσθέτουν κενο πού λείπει.
Θά πρέπει
γονιός, πατέρας καί μητέρα, νά εναι σέ γρήγορση. φείλουν νά πισημαίνουν στά παιδιά τό καλό καί τό κακό. Ατό πού εναι περιττό, θά πρέπει νά τό κόβουν· γιά παράδειγμα τά διάφορα (κατά κανόνα μπαθή καί γωιστικά) θελήματα.
πό τήν λλη πλευρά, θά πρέπει νά προσθέτουν ατό πού λείπει: Μέ τήν διδασκαλία φείλουν νά φωτίζουν τά παιδιά, στε νά προοδεύουν στήν γνώση το Θεο καί στήν σκηση-πραγμάτωση τς ρετς.
πως λέει ερός Χρυσόστομος, παιτεται καθημερινή παρακολούθηση τν παιδιν καί πό τούς δυό γονες. παιτεται διάθεση λου το λεύθερου χρόνου τους, στε μέ τούς κατάλληλους παιδαγωγικούς χειρισμούς τους νά πιτευχθε:
α)
αξηση τν φυσικν προσόντων τους, λλά καί
β)
μείωση καί τελικς ξάλειψη τν λαττωμάτων τους.
κκοπή τν λαττωμάτων καί διατήρηση τς ερήνης.
Ο γονες, ς καλοί γαλματοποιοί, σύμφωνα μέ τόν ερό Χρυσόστομο, ργάζονται στίς ψυχές τν παιδιν τους.
Θά πρέπει σύ, πατέρα καί μητέρα, νά τά βοηθήσεις, κατ΄ ρχήν νά νακαλύψουν τά προσόντα, τά τάλαντα, πού τούς χει δώσει Θεός.
λοι χουμε τάλαντα, διαίτερα χαρίσματα. Θά πρέπει γονιός, λοιπόν, μέ το γρυπνο μάτι του νά πισημάνει τά τάλαντα πού χει τό κάθε παιδί του. Στή συνέχεια, θά πρέπει νά βοηθήσει τό παιδί, στε ατό νά καλλιεργήσει τίς καλές του κλίσεις καί π’ τήν λλη πλευρά νά ποβάλλει τίς δυναμίες-λαττώματά του.
πάρχουν παιδιά πού εναι τεμπέλικα. Πρέπει νά κοπε ατό, νά ξεπεραστε. Εναι λλα πού εναι γκρινιάρικα, κατσούφικα εναι νυπάκουα. Πολλές τέτοιες δυναμίες καί λαττώματα πάρχουν.
Θά πρέπει νά τά πισημαίνουν ο γονες φενός, καί φετέρου σιγά-σιγά, μέ διάκριση, νά τά κόβουν. Μέ σεβασμό στήν λευθερία το παιδιο, λλά καί μέ φροντίδα καί κάποια διακριτική στέρηση τς πόλυτης λευθερίας.
Δέν πρέπει νά λένε: «φησέ το τό παιδί νά κάνει ,τι θέλει». Οτε π΄τήν λλη πλευρά, μως, νά μπον «ς ταρος ν αλοπωλεί» καί νά τά διαλύσουν λα μέσα στήν ψυχή το παιδιο τους.
Θά πρέπει μέ διάκριση νά νεργον: νά το «κόψουν τό θέλημα», λλά μέ τέχνη, μέ τρόπο. Εκολα, τότε, θά πακούει καί δέν θά ντιδρ, ασθανόμενο τι τό γαπον.
Λέγει Λόγος το Θεο: «Ο γονες μήν παροργίζετε τά τέκνα μν» δηλαδή, ο γονες δέν πρέπει νά παροργίζετε τά παιδιά, δέν πρέπει νά τά φτάνετε σέ κατάσταση ργς.
γωγή θέλει τρόπο, θέλει τέχνη. Εναι πιο μεγάλη τέχνη. Καλονται ο ερηνικοί γονες νά βοηθήσουν τό παιδί νά ερηνεύσει καί ατό ληθινά. βοήθεια θά πρέπει νά δίνεται μέ τέτοιο τρόπο, στε τό παιδί νά μήν φτάσει νά ργιστε καί νά γανακτήσει.

Συμπερασματικά.
πηγή τς ληθινς ερήνης εναι Χριστός. Χωρίς Ατόν δέν ερηνεύει νθρωπος λλά οτε καί οκογένεια. Χωρίς Ατόν δέν μπορε νά πάρξει ρθή γωγή, δηλ. δήγηση τν ψυχν μας στήν Ερήνη καί στήν νάπαυση τς Βασιλείας το Θεο.
ς εχηθομε ερήνη το Θεο νά βασιλεύει μέσα στίς σύγχρονες οκογένειες. Γιά νά γίνει ατό, θά πρέπει ατή νά βασιλεύει στίς ψυχές λων σοι τίς συναποτελον (στόν πατέρα, στήν μητέρα, στά παιδιά καί σ’ ποιον λλον ζε μαζί τους).
Ερήνη, Χριστός, ς εναι τό πλέον ραστό, τό πρτο ζητούμενο πό λους μας. Τότε, φ’ νός θά πιτύχουμε τήν σύμπηξη ελογημένων ερηνοφόρων οκογενειν -σοι χουμε κληθε γι' αυτό-, ο ποες θά εναι ργαστήρια σωτηρίας· φ’ τέρου λοι μας θά πιτύχουμε τήν εσοδο στή Βασιλεία το Θεο τς Ερήνης ς μία μεγάλη οκογένεια το Χριστο, ς κκλησία.
«ν ερήν ς παρακαλέσουμε τόν Κύριο γι' αυτό».

 
ερομόναχος Σάββας γιορείτης
πηγή:εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...