Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Το μυστήριο του αγίου Ευχελαίου.Τ Εχέλαιο εναι να π τ πτ μυστήρια τς κκλησίας, τ ποο τελεται στ Να στ σπίτι γι τν αση σωματικν κα ψυχικν σθενειν. Τ Εχέλαιο τς Μ.Τετάρτης δν χει κάποια μαγικ πενέργεια στν πνευματική μας ζωή, λλ εναι μι ρρηκτη λυσίδα μαζί μ τ λλα Μυστήρια στ ποα θ πρέπει ν συμμετέχουμε, π.χ. ξομολόγηση, Θεία Κοινωνία.
σύσταση το Μυστηρίου
σύσταση το εχελαίου, πως κα τν πόλοιπων μυστηρίων, νάγεται στν Καιν Διαθήκη κα μάλιστα τν Καθολικ πιστολ ακώβου (ε 14-15). πόδοση στν νεοελληνική: Εναι κάποιος π σς ρρωστος; Ν προσκαλέσει τος πρεσβυτέρους τς κκλησίας ν προσευχηθον γι᾿ ατν κα ν τν λείψουν μ λάδι, πικαλούμενοι τ νομα το Κυρίου. Κα προσευχ πο γίνεται μ πίστη θ σώσει τν ρρωστο· Κύριος θ τν κάνει καλά. Κι ν χει μαρτίες, θ το τς συγχωρέσει.

τσι, ποστολικ παραγγελία ποτέλεσε τ βάση πάνω στν ποία θεμελιώθηκε πίστη κα τελετουργικ πράξη τς κκλησίας. Τελετουργο το φιλανθρώπου τούτου μυστηρίου εναι ο πρεσβύτεροί της κκλησίας, προσκαλούμενοι γι τν σκοπ ατ στν οκία το ρρώστου χριστιανο. Πλησίον το σθενος προσεύχονται θερμά. πικαλονται τ χάρη το Παναγίου Πνεύματος γι ν ελογηθε τ λάδι πο παρατίθεται. Κα στ συνέχεια λείφουν τν ρρωστο χριστιαν μ τ ελογημένο πλέον λαιο. πάλειψη μ τ ελογημένο λαιο, σώζει τν ρρωστο.
τέλεση το Μυστηρίου
κολουθία το εχελαίου τελεται «ες ασιν ψυχς τε κα σώματος». Σύμφωνα μ τ διδασκαλία τς κκλησίας μας, σωματικ σθένεια θεωρεται ς πικρς καρπς τς μαρτίας. ποιαδήποτε σθένεια, ς διαταραχ τς ρμονικς λειτουργίας το σώματος, φείλεται σ πνευματικ ατια κα κυρίως στ διαταραχ τν σχέσεων το νθρώπου μ τν Θεό. Στ ερ κείμενα δν παρουσιάζεται μόνο στεν σύνδεση τς σθένειας μ τν μαρτία λλ συγχρόνως ποδεικνύεται κα τρόπος τς θεραπείας: ελικρινς μετάνοια κα πιστροφ στν Θεό.
Τ ρατ στοιχεα το Εχελαίου
Γι τν τέλεση το μυστηρίου τοποθετεται πάνω σε κάποιο τραπέζι τ εαγγέλιο, μικρ εκόνα το Χριστο, κανδήλα ναμμένη κα δοχεο μ λεύρι, δίπλα στ ποο νάβονται πτ κεριά. κανδήλα πρέπει ν εναι καθαρ κα μέσα τοποθετεται γν λάδι, νδειξη καθαρς κα λοπρόθυμης προσφορς στν Θεό. Γι᾿ ατ κα καλς Σαμαρείτης στν μώνυμη παραβολή, περιποιεται στοργικ τν τραυματία ρίχνοντας στς πληγές του λάδι κα κρασί. Τ λάδι, μετ τς εχς τν ερέων, δν εναι πι κοιν λάδι· πως κα στ βάπτιση: τ νερ τς κολυμβήθρας, μετ τς εχς το λειτουργο, δν εναι πι κοιν νερό.
Στ τέλος τς κολουθίας γίνεται χρίση μ τ γιασμένο λαιο. Χρίεται σταυροειδς τ μέτωπο, τ σαγόνι, ο δύο παρεις κα τ χέρια μέσα στν παλάμη κα στ ξωτερικό τους μέρος. Μ᾿ ατ τν χρίση, ζητομε π τν Κύριο ν θεραπεύσει τ πνεμα, τς σκέψεις κα λόκληρο τν σωτερικό μας κόσμο. κόμη, ν δίνει δύναμη σ᾿ κενα τ μέλη το σώματος μ τ ποα κάνουμε τς περισσότερες πράξεις· (π.χ.τ χέρια εναι τ μέλη πο κτελον τς ντολς το μυαλο μας).
Παρεξηγημένες κδοχς το Μυστηρίου
1. Πρτα π᾿ λα, ρισμένοι θεωρον τι μ τν συγχωρητικ εχ το εχελαίου ναπληρώνουν τν ξομολόγηση, πο δν κάνουν γι διάφορους λόγους. συγχωρητικ εχ το εχελαίου δν καταργε τν ξομολόγηση. συγχώρηση τν μαρτιν, πο παρέχεται στ μυστήριο το εχελαίου, δν ναφέρεται στ μαρτήματα πο γνωρίζουμε κα δν ξομολογούμαστε, λλ σ σα μικρ ξεχάσαμε γνοομε. Διότι κανένα μυστήριο τς κκλησίας δν ναιρε τ λλο, λλ τ να συμπληρώνει τ λλο μέσα στ μεγάλο «μυστήριο» τς κκλησίας.
2. Μία λλη παρεξήγηση συμβαίνει μ τ λεύρι, πο χρησιμοποιεται γι τ στήριξη τν κεριν. ρισμένοι πιστο δν ρκονται στ χρίση μ τ γιασμένο λαιο, λλ ζητον κα λεύρι γι διάφορες χρήσεις: ν τ βάλουν κάτω π τ μαξιλάρι το παιδιο τους «γι ν δείξει Θες τ τυχερό τους», «γι ν φύγει τ κακ π τ σπίτι», γι ν τ ραιώσουν μ νερ κα ν τ πιε σθενής. πειδ τ παραπάνω γγίζουν τ δεισιδαιμονία, πρέπει ν τονίσουμε τι τ μυστήριο νομάζεται εχέλαιο κα χι «εχάλευρο». κενο πο γιάζεται εναι τ λάδι κα χι τ λεύρι.
3. πάρχει κα μία λλη παρεξήγηση, πο συνιστ σύγχυση το σκοπο το εχελαίου. Πολλο ζητον εχέλαιο γι ν γκαινιάσουν τ καινούργιο τους σπίτι τ κατάστημα. Γι τ σπίτια, τ καταστήματα, τ χήματα κα λα τ πόλοιπα πάρχουν ο ντίστοιχες γιαστικς πράξεις. κόμη, δν εναι κα λίγοι κενοι πο ζητον π τν ερέα ν τελέσει γιασμ κα εχέλαιο μαζί, πράγμα πο δείχνει σύγχυση κα παρεξήγηση. Λς κα χρειάζεται περισσότερες π μία γιαστικς πράξεις γι ν ζητήσουμε τ χάρη το Θεο.
4. Μία λλη παρεξήγηση συνδέεται μ τν ντίληψη τι τ εχέλαιο φορ τος τοιμοθάνατους κα σους γενικ βρίσκονται στν τελικ φάση τς σθενείας τους. Παρατηρεται λλοτε μία ποφυγ τελέσεως το εχελαίου π τ φόβο μήπως προκληθε πισπευσθε θάνατος το σθεν. φόβος ατός, μως, εναι δικαιολόγητος. Ο συγγενες φοβονται ν τ πον στν σθεν. σθενς φοβται ν τ ζητήσει. Τ εχέλαιο εναι γι τν γεία κα τ ζωή. Γι γεία κα ζω μιλον λες ο ατήσεις κα ο εχς το μυστηρίου.
Τέλος, εναι δυνατ ν διατυπωθε κα μία νσταση: γιατί δν θεραπεύει πάντοτε; τ μυστήριο το Εχελαίου δν συστάθηκε γι ν καταργε κάθε σθένεια, τν θάνατο κα τν ατρικ πιστήμη. Πολλς φορς φέρνει μμεση θεραπεία. λλωστε, θεραπεία ξαρτται π τν πίστη το νθρώπου. δια χάρη παρέχεται σ λους· λοι μως δν θεραπεύονται. θεραπεία μπορε ν μν εναι πάντοτε γι τ ερύτερο συμφέρον το νθρώπου. Παραμένει γι ν παιδαγωγήσει σως τν σθεν κα ν τν δηγήσει μ βεβαιότητα στν ν Χριστ σωτηρία· ποτε κα πάλι πιτυγχάνεται πώτερος σκοπς το μυστηρίου.
παραίτητα λικά
Γι τ Εχέλαιο παραιτήτως χρειάζονται τ παρακάτω:
α)
να κανδήλι μ λάδι λις (κα λίγο κόκκινο κρασ)
β) θυμιατ
κα θυμίαμα
γ) ε
κόνα το Χριστο τς Παναγίας κάποιου γίου
δ) μία κούπα μ
λεύρι προκειμένου πειτα ν ζυμωθε κα ν γίνει πρόσφορο
ε)
πτ (7) κεράκια σα εναι κα τ Εαγγέλια πο θ ναγνωσθον στ Εχέλαιο
στ) τ
νόματα « πρ γείας» τν πιτελούντων τ Εχέλαιο
ζ) μία θρυαλλίδα (μπατονέτα) γι
τ χρίση το γίου λαίου.
Τ γιασμένο λαιο φυλάσσεται κα δν πετιέται! Πρέπει ν καίγεται στ κανδήλι μέχρι τέλους. Μετ τ πλήρη καύση, καντηλήθρα κα σα χρησιμοποιηθον γι τ καθάρισμα το σωθεν περιεχομένου, καίγονται σ σφαλ τόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...