Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Τα Ιερά Σκεύη και αντικείμενα.Άγιο Ποτήριο και Δισκάριο

 Μέσα στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας χρησιμοποιούμε κάποια αντικείμενα τα οποία λόγο της "συμμετοχής" τους στα μυστήρια αγιάζονται και μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν τον σκοπό. 


α) Τ Δι­σκ­ρι­ο δ­σκος:Ε­ναι ­νας μι­κρς ­ση­μ­νι­ος στρογ­γυ­λς δ­σκος π­νω στν ­πο­ο το­πο­θε­τε­ται ᾿Α­μνς κα συμ­βο­λ­ζει τν ο­ρα­ν.         

β) Ο Α­στε­ρ­σκος:Ο ­στε­ρ­σκος το­πο­θε­τε­ται π­νω ­π τ δι­σκ­ριο κα τν ᾿Α­μν κα συμ­βο­λ­ζει τν ­στ­ρα πο φ­νη­κε κα­τ τ Γν­νη­ση το Χρι­στο ­που ­δη­γν­τας το­ς Μ­γους στα­μ­τη­σε π­νω ­π τ σπ­λαι­ο τς Βη­θλε­μ.

γ)Τ ­γι­ον Πο­τ­ρι­ο:χρη­σι­με­ει γι­ τν ο­νον πο θ κα­θη­γι­α­σθε στ  Θεία Λει­τουρ­γ­α. 
 
Λαβίδα και Λόγχη
δ)Η Λγ­χη: συμ­βο­λ­ζει τ λγ­χη μ τν ­πο­α Ρω­μα­ος στρα­τι­­της «­νυ­ξε», ­τρ­πη­σε τν πλευ­ρν το Κυ­ρ­ου κα ­τρε­ξε α­μα κα ­δωρ.

ε)Τ Κα­λμ­μα­τα: πο στς πε­ρισ­σ­τε­ρες φο­ρς ε­ναι βε­λο­δι­νο ­φα­σμα σ σχ­μα σταυ­ρο, κα­λ­πτουν τ τ­μι­α δ­ρα κα συμ­βο­λ­ζουν τ σπρ­γα­να κα τν σιν­δ­να κα τ σ­βα­να το τ­φου.

 στ) Η λα­β­δα: τ  ­ση­μ­νι­ο κου­τα­λ­κι πο χρη­σι­με­ει γι­ τ θε­α Με­τ­λη­ψη τν πι­στν κα συμ­βο­λ­ζει τ λα­β­δα ­κε­νη μ τν ­πο­α Αγ­γε­λος π­ρε ­ναμ­μ­νο κρ­βου­νο κα κα­θ­ρι­σε τ γλσ­σα το προ­φ­τη στν Πα­λαι­ Δι­α­θ­κη. Κ­ρι­α ­μως χρη­σι­μο­ποι­­θη­κε πολύ ργότερα, γι­ πρα­κτι­κος λ­γους.


Ζέον
ζ)Ζέον:Μικρό (μετάλλινο) δοχείο με το οποίο μεταφέρεται το ζέον ύδωρ (ζεστό νερό) που ο ιερέας αναμιγνύει με τον οίνο της θείας Kοινωνίας. H λειτουργική αυτή πράξη γίνεται σε ανάμνηση του θερμού αίματος και ύδατος που ανάβλυσε από την πλευρά του Eσταυρωμένου και παράλληλα συμβολίζει τη ζέση της πίστης, που οφείλει να έχει ο πιστός όταν κοινωνεί.
 
Χερνιβόξεστο
η)Χερνιβόξεστο: Ειδικό σκεύος το οποίο αποτελείται από την κανάτα και τον δίσκο. Με το σκεύος αυτό πριν απ την Προσκομιδ ο Αρχιερέας πλένει τα χρια του ενπιον του λαού. Χρησιμοποιείται και στην χειροτονία διακόνου. Ο υποψήφιος διάκονος μετά το πέρας της Δοξολογίας πηγαίνει ενώπιον του Αρχιερέως ο οποίος βρίσκεται στο Δεσποτικό, ο Αρχιερέας χειροθετεί τον υποψήφιο, υποδιάκονο  και έπειτα ο υποδιάκονος πλένει τα χέρια του Αρχιερέως, 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...