Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
λέ Θεο πίσκοπος κα Μητροπολίτης
τς ερς κα ποστολικς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης κα Καμπανίας
ΠΡΟΣ
τν ερν κλρον κα τν εσεβ λαν τς καθ’ μς θεοσώστου παρχίας.

Τέκνα ν Κυρίω γαπητά,
«Θεέ τν λων περούσιε ντως, τήν νιαύσιον ελόγησον περίοδον».
δέα το χρόνου δημιουργε στόν νθρωπο ασιοδοξία λλά συγχρόνως καί γωνία. Ασιοδοξία, γιατί χρόνος εναι μία εκαιρία δημιουργίας, εναι μία πίστωση τήν ποία καλούμεθα νά ξιοποιήσουμε. γωνία γιατί τό γνωστο καί τό βέβαιο δημιουργε πάντοτε γωνία στόν νθρωπο, πού δέν ξέρει τί το πιφυλάσσει νέος χρόνος.

Γι ατό καί διάπυρη ψώνεται εχή καί προσευχή λων μας σήμερα, πρώτη μέρα το νέου τους, πρός τόν «χρόνους καί καιρούς ν τ δί ατο ξουσί θέμενον» Θεόν, νά ελογήσει τόν νέο χρόνο, νά μς δώσει τή χάρη καί τή δύναμη νά γεμίσουμε τόν χρόνο μέ πράξεις καί ργα καλά καί φέλιμα, νά μς προφυλάξει καί νά παλλάξει πό λους τούς κινδύνους πού λλοχεύουν καί πιβουλεύονται τή ζωή μας καί τήν ψυχή μας, νά μς χαρίσει τά γαθά Του, λικά καί πνευματικά, καί ,τι συντελε στή σωτηρία μας, τσι στε νέος χρόνος νά μήν ποτελέσει μία χαμένη εκαιρία γιά μς, λλά μία εκαιρία τήν ποία θά ξιοποιήσουμε γιά τήν πρόοδό μας καί τή σωτηρία μας.
«Θεέ τν λων περούσιε ντως, τήν νιαύσιον ελόγησον περίοδον». Ατό τό ατημα πευθύνουμε καί μες σήμερα, πρώτη το νέου τους, πρός τόν φιλάνθρωπο καί δωρεοδότη Θεό, εχαριστντας Τον συγχρόνως γιά λες τίς ελογίες μέ τίς ποες πλήρωσε τή ζωή μας τόν χρόνο πού μόλις τελείωσε. Τόν εχαριστομε ς τομα λλά καί ς σύνολο, διαιτέρως μως Τόν εχαριστομε γιά τίς ελογίες πού πεφύλαξε στήν τοπική μας κκλησία καί τίς δωρεές, τίς ποες δι ατς χάρισε σέ λους μας.
Μς ξίωσε, δελφοί μου, Θεός νά νήκουμε σέ μία κκλησία, ποία σεμνύνεται γιατί δέχθηκε τό κήρυγμα το Εαγγελίου πό τόν πρωτοκορυφαο πόστολο Παλο.
Μς ξίωσε νά χουμε πτά τά χνη τς διελεύσεως καί τς παρουσίας το ορανοδρόμου ποστόλου στό Βμα, πό τό ποο κήρυξε «Χριστόν σταυρωμένον καί ναστάντα» καί πλούτισε τή ζωή μας μέ τή διδασκαλία καί τό παράδειγμα τς ζως του, μέ τόν λόγο καί τήν ναστροφή του, πως ατά ποτυπώνονται στίς πιστολές του καί τίς Πράξεις τν ποστόλων.
Μς ξίωσε νά καθιερώσουμε πρός τιμήν του τά «Παύλεια», καί νά γνωρίσουμε τόν μέγα ατόν πόστολο, τόν πόστολο Παλο, μέσα πό τίς πολλές κδηλώσεις πού διοργανώνονται καί πραγματοποιονται κάθε ούνιο σέ λη τή μητροπολιτική μας περιφέρεια νδελεχέστερα καί βαθύτερα, καί νά το κφράσουμε τόν σεβασμό καί τήν γάπη μας.
Μέ τή χάρη το Θεο συμπληρονται φέτος 20 τη διοργανώσεως τν «Παυλείων» στήν ερά Μητρόπολή μας. Γιά τόν λόγο ατό καί θελήσαμε νά φιερώσουμε τό νέο τος στόν θεσμό τν «Παυλείων», τά ποα ποτέλεσαν γιά τήν τοπική κκλησία, τόν ερό κλρο καί τόν εσεβ λαό της πηγή πνευματικς τροφοδοσίας καί ναγεννήσεως, καί μς δωσαν τήν εκαιρία, «ναθεωροντες τήν κβασιν τς ναστροφς» το ορανοβάμονος ποστόλου Παύλου, νά νυψωθομε καί μες πό τήν γήινη καθημερινότητα, χι γιά νά τήν ρνηθομε λλά γιά νά τή μεταποιήσουμε μέ τή χάρη το Θεο σέ ν Χριστ ζωή, πως μς δίδαξε μέγας πόστολος Παλος.
ναδρομή στήν πνευματική μπειρία τς εκοσαετίας τν Παυλείων θά πλουτίσει ναμφιβόλως μέ ελογίες καί τό νέο τος καί θά μς νισχύσει γιά νά ντιμετωπίσουμε μέ τήν ασιοδοξία καί τήν πίστη τι «τος γαπσι τόν Θεόν πάντα συνεργε ες γαθόν», λα σα θά πιτρέψει Θεός νά ζήσουμε καί ατόν τόν χρόνο.
Καί εχομαι, δελφοί μου, νέος χρόνος, τόν ποο πατρική γάπη το Θεο μς προσφέρει, νά εναι γεμάτος πό τήν ελογία καί τή χάρη του γιά τήν πατρίδα μας, γιά τήν κκλησία μας καί γιά τόν καθένα πό σς ξεχωριστά.
Διάπυρος πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν εχέτης
Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης κα Καμπανίας Παντελεήμων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...