Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

«Νέοι Σολίστες» στη Νάουσα και «Μουσικός Ελληνικός Πολιτισμός» στην Αλεξάνδρεια. Δύο ακόμη πετυχημένες εκδηλώσεις των Κ. Παύλειων. (ΦΩΤΟ)


Το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Ιουνίου διοργανώθηκαν με επιτυχία δύο ακόμη εκδηλώσεις των Κ΄ Παυλείων, μία στη Νάουσα στην αίθουσα της Ευξείνου Λέσχης με τον τίτλο «Νέοι Σολίστες» και μία στην Αλεξάνδρεια στην αίθουσα του Δημαρχείου με τον τίτλο «Μουσικός Ελληνικός Πολιτισμός».

Και οι δύο εκδηλώσεις περιελάμβαναν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μαθητές και καθηγητές της Σχολής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, καθώς επίσης και πρόγραμμα από Χορωδίες της Σχολής.
Και τις δύο εκδηλώσεις παρουσίασε με επιτυχία ο πανοσ. αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ενώ το καλλιτεχνικό μέρος ο κ. Γεώργιος Ορδουλίδης.
Ο χαιρετισμός του σεβασμιωτάτου στη Νάουσα
Συνεχίζοντας τίς μουσικές ἐκδηλώσεις τῶν Κ´ Παυλείων ἔχουμε ἀπόψε τή χαρά νά παρακολουθήσουμε μία ἀκόμη ἐκδήλωση ὑπό τόν τίτλο «Νέοι σολίστες». Ἔχουμε τή χαρά νά ἀκούσουμε καί νά χειροκροτήσουμε τούς μαθητές τοῦ Παραρτήματος τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας τῆς πόλεώς μας πού θά μᾶς παρουσιάσουν τό πρόγραμμα πού ἑτοίμασαν συμμετέχοντας μέ τόν τρόπο αὐτό στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῶν «Παυλείων» πρός τιμήν τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου.
Ἡ Νάουσα πού δικαιολογημένα καυχᾶται γιά τή μουσική της παράδοση ἔχει ἀπόψε τήν εὐκαιρία νά καμαρώσει τούς μικρούς καί νεαρούς σολίστες μας, τά παιδιά καί τούς νέους μας πού ἀγαποῦν τή μουσική, ἀλλά καί ἀναγνωρίζουν τόν πλοῦτο καί τήν ἀξία τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς, εἴτε αὐτή εἶναι ἡ βυζαντινή εἴτε ἡ παραδοσιακή, καί τόν διδάσκονται καί ἐμβαθύνουν σ᾽αὐτόν μέσα στή Σχολή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Καί συγχρόνως τοῦ δίνουν καί καινούργια ζωή, γιατί ἡ μουσική καί τά τραγούδια ζοῦν ὅσο τά τραγουδοῦμε, ὅσα τά ἀκοῦμε, ὅσο περνοῦν ἀπό γενιά σέ γενιά.
Καί τά παιδιά μας, οἱ νέοι σολίστες μας, μέ τή βοήθεια καί τήν καθοδήγηση τῶν καθηγητῶν τῆς Σχολῆς μας αὐτό ἀκριβῶς ἐπιτυγχάνουν. Διαφυλάττουν τόν πολιτισμό τῆς μουσικῆς πού μᾶς παρέδωσαν οἱ πατέρες μας καί τόν συνεχίζουν καί τόν ἀναζωογονοῦν καί μέσα ἀπό τά μαθήματα πού παρακολουθοῦν ὅλο τόν χρόνο, ἀλλά καί μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις αὐτές πού πραγματοποιοῦνται στά «Παύλεια» κάθε χρόνο καί ἰδιαιτέρως φέτος, στά εἰκοστά ἐπετειακά «Παύλεια», πού πραγματοποιοῦνται ὑπό τόν γενικό τίτλο «Παύλεια καί πολιτισμός».
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὅλες αὐτές οἱ μαθητικές ἐπιδείξεις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς πού πραγματοποιοῦνται κάθε χρόνο στά Παύλεια παράγουν πολιτισμό, εἶναι πολιτισμός, καί αὐτό μᾶς δίνει μεγάλη χαρά καί ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση γιά ὅλους μας.
Γι᾽ αὐτό καί θά ἤθελα νά συγχαρῶ ὅσους τούς καθηγητές καί τόν διευθυντή τῆς Σχολῆς μας, τόν κ. Γ. Ὀρδουλίδη, γιά τήν προσπάθειά τους καί γιά τή διοργάνωση καί αὐτῆς τῆς συναυλίας· νά συγχαρῶ τούς γονεῖς πού στέλνουν τά παιδιά τους στή Σχολή Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά περισσότερο ἀπό ὅλους νά συγχαρῶ τά παιδιά καί τούς νέους μας, τούς νέους σολίστες πού ἀπόψε θά τραγουδήσουν καί θά παίξουν γιά μᾶς.
Ἄς τούς χειροκροτήσουμε καί ἄς τούς ἀπολαύσουμε.
Ο χαιρετισμός του σεβασμιωτάτου στην Αλεξάνδρεια
Ἕνα ἀπό τά χαρίσματα πού εἶναι σύμφυτα μέ τήν ἰδιοπροσωπία τοῦ Γένους μας εἶναι ὁ ρυθμός, τό μέτρο καί ἡ μελωδία.
Δέν εἶναι βέβαιο ἄν ὀφείλεται στούς φυσικούς ἤχους τῆς θάλασσας, τῶν πουλιῶν καί τοῦ ἀνέμου, πού πλημμυρίζουν μέ τή μελωδία τους τόν ἀέρα τῆς πατρίδας μας καί ἐμπνέουν τούς ποιητές καί τούς μελωδούς της ἤ ὀφείλεται στά ἀναρίθμητα συναισθήματα πού δημιουργεῖ στόν κάθε ἄνθρωπο αὐτή ἡ ὄμορφη γωνία τῆς γῆς πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός γιά πατρίδα ἤ ἄν πρόκειται γιά ἕνα ξεχωριστό καί ἰδιαίτερο τάλαντο μέ τό ὁποῖο μᾶς προίκισε ὁ Δημιουργός-Θεός, ὅμως εἶναι ἐλάχιστοι οἱ λαοί στόν κόσμο πού διαθέτουν μιά τόσο πλούσια μουσική παράδοση, ἕνα τόσο σπουδαῖο καί ἀστείρευτο μουσικό πολιτισμό, πού ξεκινάει ἀπό τόν μυθικό Ὀρφέα καί φθάνει μέχρι τίς ἡμέρες μας.
Σέ ὅλη αὐτή τή μουσική διαδρομή διά μέσου τῶν αἰώνων, ἡ ἑλληνική μουσική ἐμπλουτίσθηκε ἀπό νέες ἐμπειρίες καί ἰδέες, μεταμορφώθηκε ἀντλῶντας ἀπό τήν χριστιανική πίστη καί ἐξέφρασε καινούργια συναισθήματα, ἀλλά δέν παρασύρθηκε ποτέ ἀπό τόν ἦχο τῶν Σειρήνων σέ δρόμους σκοτεινούς.
Ἀντίθετα διέθετε πάντοτε μιά καθάρια ἁρμονία πού καί ὅταν ἐξέφραζε τή λύπη τή συνόδευε μέ τήν ἐλπίδα· κι ὅταν πανηγύριζε γιά τόν θρίαμβο δέν τή διέκρινε ἴχνος ὑπεροψίας· κι ὅταν θρηνοῦσε γιά τήν καταστροφή, ὁ πόνος της ἔκρυβε τήν προσδοκία μιᾶς καλύτερης ἡμέρας· κι ὅταν παρακαλοῦσε καί ἱκέτευε γιά τή σωτηρία, ἄφηνε τή βεβαιότητα τῆς πίστεως νά φανεῖ.
Γιά ὅλα αὐτά ἡ ἑλληνική μουσική, κοσμική καί θρησκευτική, παραδοσιακή καί βυζαντινή, δέν εἶναι μία εὐκαιριακή μουσική πού τήν ὑπερβαίνουν γρήγορα οἱ ἐξελίξεις καί δέν ἔχει νά πεῖ τίποτε σέ ὅσους τήν ἀκοῦν. Εἶναι μιά μουσική διαχρονική, πάντοτε ἐπίκαιρη, πού ξεπερνᾶ ἀκόμη καί τά ὅρια τοῦ κλασικοῦ, πού ἔχει δημιουργήσει πολιτισμό καί ἀποτελεῖ πολιτισμό.
Γι᾽ αὐτό καί δέν εἶναι τυχαῖος ὁ τίτλος τῆς ἀποψινῆς μας ἐκδηλώσεως «Μουσικός ἑλληνικός πολιτισμός», καθώς θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσουμε μία συναυλία βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς ἀπό τούς καθηγητές καί τούς μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μιά συναυλία πού ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαίρετο δεῖγμα πολιτισμοῦ, ὅπως αὐτός συνδιαμορφώνεται μέσα ἀπό τίς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἀλλά καί ἐκφράζεται κάθε χρόνο μέσα ἀπό τά «Παύλεια».
Καί φέτος, καθώς συμπληρώνεται ἕνας κύκλος εἴκοσι ἐτῶν Παυλείων, στά εἰκοστά «Παύλεια» ὑπό τόν γενικό τίτλο «Παύλεια καί πολιτισμός», ἔχουμε ἀπόψε τή χαρά νά παρακολουθήσουμε αὐτή τήν ὡραία συναυλία, γιά τήν ὁποία θά ἤθελα προκαταβολικά νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω ὅλους τούς συντελεστές της μέ πρῶτο τόν Διευθυντή τῆς Σχολῆς μας, τόν κ. Γεώργιο Ὀρδουλίδη, ἀλλά καί ὅλους τούς καθηγητές καί τούς μαθητές πού συμμετέχουν στήν ἀποψινή συναυλία δίνοντας τόν καλύτερο ἑαυτό τους γιά νά τιμήσουν μέ τόν τρόπο αὐτό τόν ἀπόστολο Παῦλο, τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί νά μᾶς προσφέρουν ἕνα πανόραμα τοῦ μουσικοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Τούς εὐχαριστοῦμε θερμά καί ἀνυπομονοῦμε νά τούς ἀπολαύσουμε.
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...