Σάββατο 9 Ιουνίου 2018

KΥΡIAKH B´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Ο Χριστός δεν σταματά ποτέ να απευθύνει τις προσκλήσεις του.«Περιπατν δέ παρά τήν θάλασσαν τς Γαλιλαίας εδεν δύο δελφούς … καί κά­λεσεν ατούς» (Ματθ. 4.18).
Τήν περασμένη Κυριακή, Κυριακή μετά τήν Πεντηκοστή, τή γενέθλιο μέ­ρα τς κκλησίας μας, όρτασαμε τή μνήμη πάντων τν γίων της, παρουσία τν ποίων πο­τελε τή λαμπρότερη καί γκυρότερη πόδειξη τς πενεργείας το γίου Πνεύ­μα­τος στόν κόσμο καί τήν κκλησία. τσι, μέ τήν Κυριακή τν γίων Πάντων κλεισε νας λειτουργικός κύκλος, μέ τή βοήθεια το ποίου κκλησία μας σκια­γραφε τήν πορεία της στόν κόσμο καί ταυ­τόχρονα σκιαγραφε καί τήν πορεία το καθενός πό μς, πού μπορε καί φείλει νά φθάσει μέσα πό τήν κκλη­σία καί μέ τή χάρη το γίου Πνεύματος στήν γιότητα.

Καί πό ατή τήν Κυριακή ρχίζει νας νέος λειτουργικός κύκλος στή ζωή τς κ­­κλησίας μας. Γι’ ατό καί ο θεοφόροι Πατέρες ρι­σαν νά διαβάζεται πό τό κατά Ματθαον εαγγέλιο περικοπή κείνη ποία περιγράφει τήν πρόσκληση πού πηύθυνε Χριστός στήν ρχή το δημοσίου βίου του πρός τούς πρώτους μαθητές καί πο­στό­λους του.
ρχή το νέου λειτουργικο κύκλου πενθυμίζει σέ λους μας τή νέα ρ­χή πού φείλουμε νά κάνουμε καί μες στήν πνευματική μας ζωή, κολουθώντας τήν πρόσκληση πού πευθύνει σήμερα Χριστός πρός τούς μαθητές του.
«Περιπατν δέ παρά τήν θάλασσαν τς Γαλιλαίας εδεν δύο δελφούς … καί κά­λεσεν ατούς». Στήν πρόσκληση το η­σο νά γκαταλείψουν τά δίχτυα τους καί νά τόν κολουθήσουν πήντησαν θετικά καί χωρίς κανένα δισταγμό τόσο Πέτρος καί νδρέας, σο καί άκωβος καί ωάννης. Δέν ξεραν γιατί κριβς τούς κα­λοσε Χριστός, λλά δέν πιδίωξαν καί νά τό διευκρινίσουν. Δέν ζήτησαν πί­στω­ση χρόνου, δέν προτίμησαν νά τό σκε­φθον, νά τό συζητήσουν μέ τήν οκογέ­νειά τους, νά τακτο­ποιήσουν τίς ποθέ­σεις τους καί τίς κκρεμότητές τους. λξη τς θείας προσκλή­σεως τούς κανε νά φήσουν τά πάντα καί νά κολουθή­σουν τόν Χριστό· τούς κανε νά πιλέξουν τήν δό, δηλαδή τόν διο τόν Χριστό, πού εναι « δός καί λή­θεια καί Ζωή». Καί ν στά μάτια το κόσμου φάνηκε τι γκαταλείπουν τή ζωή, στό τέλος κέρδι­σαν τήν αώνιο ζωή.
Τό διο κριβς συνέβη καί μέ λους τούς γίους καί τούς σίους τς κκλησίας μας. Μπορε Χρι­στός νά μήν τούς συνάντησε «περιπατν πα­ρά τήν θάλασσαν τς Γαλιλαίας», λλά τούς συνάντησε στό κρο­γιάλι τς προ­σω­πι­κς τους ζως, γιατί ζωή το κάθε νθρώπου εναι σάν μιά θάλασ­σα, πού χει καί τίς στιγμές τς γαλήνης καί τίς στιγμές τς τρικυμίας. Καί κενοι κου­σαν τήν πρόσκλησή του καί «φέντες ­παντα» τόν κολούθησαν καί ντί τς προσκαίρου καί πιγείου ζως πού το χάρι­σαν, κέρδισαν τήν τελεύτητη ζωή τς βασιλείας τν ο­ρανν.
μως Χριστός δέν σταματ ποτέ νά πευθύνει τίς προσκλήσεις του. Συνεχίζει καί σήμερα περιπατν πα­­ρά τήν θάλασσα καί τς δικς μας ζως καί μς καλε νά τόν κολουθή­σου­με. Μς καλε νά γκαταλείψουμε χι τή θάλασσα λλά τά δίκτυα πού μς δένουν μέ τόν παλαιό αυτό μας. Μς καλε νά γκαταλείψουμε τά βαρίδια τν δυναμιν καί τν παθν μας. Μς καλε νά γκαταλείψουμε τήν ατοπεποίθηση καί τήν ατα­ρέσκεια, τήν περοψία καί τόν γωισμό πού μς παρασύρουν σέ λανθα­σμέ­νους δρό­μους, μακριά πό τόν δικό του δρόμο. Μς καλε νά τόν κολου­θή­σουμε διαφορ­ντας γιά τίς δυσκολίες πού θά συναντήσουμε στήν πορεία μας, δια­φο­ρντας γιά τά κύματα τν πειρα­σμν καί τν θλίψεων πού θά κλονίζουν τό σκάφος τς πάρξεώς μας καί χοντας πόλυτη μπιστοσύνη σέ κενον πού θά τό καθοδηγε καί θά μς δηγε στό λι­μάνι τς βασιλείας του.
ς μήν διαφορήσουμε γιά τήν πρόσκληση το Χριστο. ς μήν φήσουμε τούς θορύβους το κόσμου νά σκεπάσουν τή φωνή του. ς τήν κούσουμε καί ς τήν ποδεχθομε μέ τήν προ­θυμία πού τήν δέχθηκαν καί ο πόστολοί του, χωρίς ναβολές, χωρίς προφάσεις, χωρίς προϋποθέσεις. ς ποδεχθομε τήν κλήση το Χριστο, πως τήν ποδέχθηκαν νά τούς αἰῶνες ο γιοι καί ο κλεκτοί του, καί εχομαι διά τν πρεσβειν τους νά ξιωθομε λοι νά συναντήσουμε τόν Χριστό καί νά ζήσουμε τή χαρά καί τή μακαριότητα τς αωνίου ζως.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...