Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2013
«Βλέπετε γάρ τήν κλσιν μν, δελφοί, τι ο πολλοί σοφοί κατά σάρκα, ο πολλοί δυνατοί, ο πολλοί εγενες, λλά τά μωρά το κόσμου ξελέξατο Θεός να τούς σοφούς καταισχύν».
νώπιον το σταυρωμένου στάμεθα σήμερα, δελφοί μου· νώπιον «το κειμένου ες πτσιν καί νάστασιν πολλν»· νώπιον το Σταυρο το Χριστο ποος ποτελε «σημεον ντιλεγόμενον». λλά τό νά στασαι νώπιον το Σταυρο δέν εναι μία πλ πόθεση, γιατί κανείς δέν μπορε νά στέκεται διάφορος οδέτερος νώπιον του· λοι λαμβάνουν μιά θέση μέ τή στάση τους καί τή συμπεριφορά τους, πως συνέβη καί μέ τούς νθρώπους ο ποοι ερίσκοντο νώπιόν του κατά τήν μέρα τς Σταυρώσεως. λλοι λαμβάνουν τή θέση τν σταυρωτν, λλοι τή θέση το πιστοντος ληστο, λλοι τν στρατιωτν ο ποοι βάζουν κλρον στά μάτιά του «τίς τι ρ», λλοι τν παραπορευομένων πού βλασφημον, λλοι τή θέση το μαθητο του ωάννου, ποος περίλυπος παρακολουθε τά γενόμενα, καί λλοι το εγνώμονος ληστο.

νώπιον το σταυρωμένου καλούμεθα καί μες νά λάβουμε θέση, μία θέση πού δέν ξαρτται οτε πό τήν λικία μας, οτε πό τή μόρφωσή μας, οτε πό τήν οκονομική μας κατάσταση καί τήν κοινωνική μας θέση. Καλούμεθα νά λάβουμε θέση νάλογα μέ τή διάθεσή μας, νάλογα μέ τή δύναμη τς ψυχς μας, νάλογα μέ τήν γάπη καί τήν πίστη μας στόν δι᾽ἡμς σταυρωθέντα Χριστό.
νώπιον το σταυρωμένου καλούμεθα νά πιλέξουμε ν νήκουμε στούς δικούς του νθρώπους σέ σους τόν πολεμον· ν νήκουμε στούς φίλους τούς χθρούς του· ν νήκουμε σέ κείνους πού θεωρον τόν αυτόν τους σοφό κατά σάρκα δυνατό κατά κόσμον σέ κείνους πού δέν νοχλονται ταν κάποιοι τούς θεωρον «μωρούς», γιατί «τά μωρά το κόσμου ξελέξατο Θεός να τούς σοφούς καταισχύν», πως διακηρύσσει τό «σκεος τς κλογς», μέγας πόστολος Παλος.
νώπιον το σταυρωμένου καλούμεθα καί μες νά κολουθήσουμε τήν κλήση μας, τήν κλήση πού πευθύνει στόν καθένα μας Θεός· γιατί κλήση μας ατή συνδέεται διάρρηκτα μέ τόν Σταυρό το Χριστο, φόσον καλούμεθα νά σηκώσουμε στό νομά του καθένας μας τόν δικό του σταυρό. Καλούμεθα νά ποδεχθομε τό μυστήριο το Σταυρο του, πού εναι συγχρόνως μυστήριο γάπης καί ταπεινώσεως. Καλούμεθα νά κατανοήσουμε τό μυστήριο το Σταυρο μέσα πό τό πρίσμα τς ταπεινώσεως καί τήν προοπτική τς γάπης. Διότι κανείς δέν μπορε νά κατανοήσει τό νόημα τς γάπης χωρίς ταπείνωση καί κανείς δέν μπορε νά βιώσει τήν ταπείνωση χωρίς τήν γάπη. ποιος προσπαθε νά τίς διαχωρίσει, ζε τήν πικρία καί τήν πογοήτευση το κατακριθέντος ληστο καί τν «παραπορευομένων» το Σταυρο, ο ποοι παραμένουν στό πάθος καί δέν βλέπουν τήν νάσταση. ποιος προσπαθε νά τίς διαχωρίσει, ζε τήν γωνία τν στρατιωτν πού ρίζουν γιά τά νδύματα το ησο καί νησυχον γιά τό ν χει πεθάνει, λλά τήν ρα τς ναστάσεώς του «καθεύδουν» καί δέν ζον τήν χαρά το κοσμοσωτηρίου ατο γεγονότος.
ντίθετως, σοι μπορον νά διακρίνουν τό ψος τς ταπεινώσεως καί τό μεγάλειο τς θείας γάπης πού κφράζει σταυρωμένος Χριστός, ατοί μπορον νά βιώσουν τό θαμα τς ναστάσεως, φο προηγουμένως σάν τόν εγνώμονα ληστή θά τόν κετεύσουν «μνήσθητι μου, Κύριε, ταν λθς ν τ βασιλεί σου». Ατοί θά προτιμήσουν νά θεωρηθον «μωροί διά Χριστόν» καί νά ρουν τόν σταυρό τους γιά νά κολουθήσουν τόν σταυρωμένο διδάσκαλο. Ατοί θά προτιμήσουν νά πιλέξουν τή σταυρική τους κλήση προκειμένου νά βρίσκονται κοντά στόν σταυρωμένο Χριστό καί στήν νάσταση.
στάμενοι, δελφοί μου, καί μες νώπιον το Σταυρο το Κυρίου μας ς κετεύσουμε τόν δι μς π ατο προσπαγέντα, νά μς ξιώσει νά διακρίνουμε νάμεσα στίς προκλήσεις το συγχρόνου κόσμου τήν ληθινή κλήση το Θεο, ποία θά μς δηγήσει σφαλς διά το Σταυρο στήν νάσταση.

Διάπυρος πρός τόν δι μς Σταυρωθέντα Κύριον εχέτης

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...