Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς επίδοση διοριστηρίων.

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου το απόγευμα ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον εσπερινό στην ιερά μονή Παναγίας Δοβρά και στη συνέχεια διάβασε στη σχετική περιστασιακή ευχή της Εκκλησίας για την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους και επέδωσε στους κατηχητές και τις κατηχήτριες τα διοριστήριά τους, προτρέποντας πατρικά να αναλάβουν με ζήλο το ιερό διακόνημά τους.
Στην ομιλία του ο σεβασμιώτατος τόνισε:
«Ἐπειδή καί ουδαοι σημεα ατοσιν καί λληνες σοφίαν ζητοσιν, μες δέ κηρύσσομεν Χριστόν σταυρωμένον».

Βρισκόμαστε στήν ρχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί στήν ρχή νός νέου κύκλου κκλησιαστικο καί κατηχητικοῦ ἔργου. σοι βρισκόμεθα πόψε δ γνωρίζουμε, σφαλς, ποιός εναι σκοπός το κατηχητικοῦ ἔργου, ποιός εναι σκοπός τν κατηχητικν μας σχολείων, στά ποα ρκετές καί ρκετοί πό σς ργασθήκατε καί τά προηγούμενα χρόνια.
Τό ρώτημα μως πού τίθεται καί σήμερα, καθώς ἡ Ἐκκλησία σς ναθέτει ατή τήν ποστολή, λλά καί πάντοτε εναι τό πς πηρετεται ατός σκοπός καί ατός στόχος. Τό ρώτημα δέν εναι ρητορικό λλά οσιαστικό, γιατί πό τόν τρόπο μέ τόν ποο πηρετομε τόν σκοπό μας ξαρτται καί ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἔργου μας.
Πρίν μως νά πιχειρήσω νά παντήσω στό ρώτημα ατό, θά θελα νά διευκρινίσω τόν σκοπό καί τόν στόχο τοῦ ἔργου τς κκλησίας καί κατά συνέπεια καί το κατηχητικο της ργου.
Σκοπός τοῦ ἔργου τς κκλησίας εναι νά πραγματοποιήσει τό θέλημα τς γάπης το Θεοῦ, ὁ ὁποος «πάντας νθρώπους θέλει σωθναι καί ες πίγνωσιν ληθείας λθεν». ν, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία θέλει νά φέρει κοντά της λους, κατά τό δυνατόν, τούς νθρώπους, δέν τό κάνει γιά νά αξήσει τή δύναμη τήν πιρροή της, πως νομίζουν κάποιοι, οτε βεβαίως πιδιώκει μέ τόν τρόπο ατό νά σχυροποιήσει τή θέση της μέσα στήν κοινωνία καί τό σύστημα τς ξουσίας πού κυριαρχε, διότι χει πόλυτη συνείδηση τι σκοπός της δέν εναι πίγειος, φόσον καί βασιλεία το Θεο τήν ποία παγγέλλεται καί διακονε «οκ στιν κ το κόσμου τούτου».
Τήν λήθεια, βεβαίως, ποσχέθηκαν καί πόσχονται στόν νθρωπο πολλά φιλοσοφικά καί δεολογικά συστήματα·  δική τους λήθεια μως δέν χει καμία σχέση μέ ατή πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας, διότι σέ ντίθεση μέ τήν λήθεια τς κκλησίας, ἡ ἀλήθειά τους εναι λήθεια ποκειμενική καί πηρεαζόμενη πό τόν χρόνο καί τίς ξελίξεις. Ἡ Ἐκκλησία μως δέν κηρύσσει μία ποκειμενική λήθεια, μία λήθεια πού δημιούργησαν ἤ ἐπινόησαν ο πατέρες οἱ ἅγιοί της. Ἡ Ἐκκλησία μας κηρύσσει καί προβάλλει τήν ποκεκαλυμμένη λήθεια, πού δέν εναι λλη πό τόν διο τόν Χριστό, ὁ ὁποος, πως ὁ ἴδιος διακήρυξε, εναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ζωή».
διαφορά τν λοιπν νομαζομένων «ληθειν» καί τς ληθείας πού κηρύσσει ἡ Ἐκκλησία, δέν γκειται μόνο στό γεγονός τς ποκαλύψεως στό πρόσωπο το Χριστο πού τήν ποκάλυψε. σφαλς καί ατά ποτελον μέγιστη εδοποιό διαφορά. Μεγαλύτερη μως σως εναι τι ἡ ἀλήθεια τς κκλησίας δέν εναι πλς λόγος το Χριστο πού μεταδίδεται νά τούς αἰῶνες, λλά ὁ ἴδιος Χριστός, δηλαδή ζωή του.
Χριστός δέν δίδαξε μόνο, ζησε μέ τόν τρόπο πού δίδαξε καί δίδαξε μέ τή ζωή του «μν πολιμπάνων πογραμμόν». Γι ατό καί σκοπός τς κκλησίας το Χριστο, τς κκλησίας μας, δέν εναι νά διδάξει τήν λήθεια ς μία θεωρία, ς να σύνολο κανόνων ἤ ἔστω ς να τρόπο ζως. Σκοπός της εναι νά δηγήσει τόν νθρωπο στήν πίγνωση τς ληθείας, νά τόν δηγήσει στόν Χριστό καί νά το μάθει νά ζεῖ ὅπως ζεῖ ὁ Χριστός, νά ζε τή ζωή το Χριστο, νά ζε τήν ν Χριστ ζωή μέσω τς ποίας ὁ ἄνθρωπος φθάνει στήν λήθεια καί τήν οκειώνεται.
Χριστός ζησε λη του τή ζωή, καί δίως τά τρία χρόνια τς δημόσιας ζως του, νώπιον τν νθρώπων, χι μόνο διδάσκοντας μέ τόν λόγο του, λλά καί μέ τή ζωή του, ναστρεφόμενος μέ τούς νθρώπους σέ λες τίς κφάνσεις τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, «εεργετν καί ώμενος» τούς πάντες. λλά γιά νά μήν πάρξει καμία μφιβολία γιά τό ποιά ταν ζωή του, γιά νά μήν πάρξει κανείς πού δέν ντελήφθη πς ζησε Χριστός, νλθε πό το Σταυρο, συγκεφαλαιώνοντας π ατο μέ τόν πιό εγλωττο καί εληπτο τρόπο τή ζωή καί τή διδασκαλία του στήν γάπη πού πευθύνεται πρός λους νεξαιρέτως, πρός μισοντας καίγαπντας, στήν ταπείνωση πού δηγε τόν νθρωπο στήν πέρβαση τοῦ ἑαυτο του καί το δίδει τήν οράνια προοπτική καί στή συγχωρητικότητα πού τοῦ ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τήν φεση τν δικν του μαρτιν.
Γι ατό καί Σταυρός χει τόσο μεγάλη σημασία στή ζωή τς κκλησίας μας, τόσο μεγάλη σημασία στή διδασκαλία καί τό κήρυγμά της, τόσο μεγάλη σημασία σέ ατά πού καλεσθε καί σες νά μεταδώσετε στά παιδιά τν κατηχητικν μας σχολείων.
Γιατί Σταυρός δέν μς δείχνει μόνο τί πρέπει νά πομε λλά καί πς πρέπει νά τό πομε. Μς δείχνει τι τρόπος μέ τόν ποο πηρετομε στό ργο τς κκλησίας, στό κατηχητικό ργο δέν εναι μόνο λόγος καί θεωρία, λλά εναι βίωμα καί ζωή καί μπειρία. Πρέπει νά μεταδώσουμε στά παιδιά τήν λήθεια τς κκλησίας καί μέσα πό τόν λόγο μας λλά κυρίως μέσα πό τή ζωή μας καί τό παράδειγμα πού ατή δίνει, παράδειγμα γάπης, ταπεινώσεως, θυσίας καί συγχωρητικότητος.
Ατός εναι βασικός τρόπος μέ τόν ποο καλούμεθα λοι καί καλεσθε καί σες νά πηρετήσετε τό ργο τς κκλησίας. Καί ατόν τόν τρόπο παραβλέπουν κενοι πού πιδιώκουν δθεν τήν νανέωση στό ργο τς κκλησίας καί προσπαθον νά πινοήσουν λλους τρόπους καί μέσα γιά νά πιτύχουν τόν σκοπό τοῦ ἔργου της μέ μφίβολα ποτελέσματα.
μως ἡ ἀνανέωση πάρχει στήν κκλησία, γιατί πάρχει στή ζωή τν γίων καί τν πιστν της. Ἡ Ἐκκλησία δέν μς ζητ νά ζομε πως ζοσαν οἱ ἄνθρωποι πρίν πό αἰῶνες, γιατί τσι θά ζομε πιό αθεντικά τή ζωή το Χριστοῦ. Ὁ Χριστός ζοσε πως καί οἱ ἄλλοι νθρωποι τς ποχς του καί θά ζοσε καί στήν ποχή μας σάν λους τούς νθρώπους. Θά ζοσε μως μέ τόν δικό του τρόπο: μέ τήν γάπη, μέ τήν ταπείνωση, μέ τή θυσία καί τή συγχωρητικότητα πού ζησε καί πρίν πό 2000 χρόνια. Δέν θά λλαζε τίποτε σ ατά, γιατί δέν χρειάζεται νά λλάξει κανείς τίποτε. Γιατί ἡ ἀγάπη πού φθάνει μέχρι τή θυσία γιά τόν λλο δέν πηρεάζεται πό τό ν οἱ ἄνθρωποι στίς μέρες μας πικοινωνον μέσα πό τό διαδίκτυο καί τά κινητά τηλέφωνα, κάτι πού δέν καναν οἱ ἄνθρωποι στήν ποχή το Χριστο. Γιατί ταπείνωση πού κάνει τόν νθρωπο νά νέχεται καί νά συγχωρε τόν δελφό του δέν πηρεάζεται πό τόν τρόπο πού σύγχρονος νθρωπος παραδείγματος χάριν ταξιδεύει ἤ ἀκούει μουσική, οτε σχετίζεται μέ τό γεγονός τι στίς μέρες μας λόγος τς κκλησίας καί οἱ ἀκολουθίες της κόμη μεταδίδονται πό λα τά σύγχρονα λεκτρονικά μέσα.
Γι ατό καί λόγος τς κκλησίας παραμένει ὁ ἴδιος, καί ζητᾶ ἀπό μς νά ζομε τή ζωή το Χριστο, νά ζομε τόν λόγο το Σταυρο στίς συνθκες καί στά συμφραζόμενα τς δικς μας ζως καί ποχς.
Ατό κριβς εναι ατό πού κούσαμε στό σημερινό ποστολικό νάγνωσμα νά λέγει ὁ ἀπόστολος Παλος: «πειδή καί ουδαοι σημεα ατοσιν καί λληνες σοφίαν ζητοσιν, μες δέ κηρύσσομεν Χριστόν σταυρωμένον».
Οἱ Ἰουδαοι, λέγει ὁ ἀπόστολος, ζητον σημάδια, ζητον ποδείξεις, καί οἱ Ἕλληνες ζητον θεωρίες καί φιλοσοφίες. καθένας δηλαδή ζητ ατό πού ταιριάζει στόν χαρακτρα καί τήν διοσυγκρασία του. ντίθετα μως πρός ατά ὁ ἀπόστολος κηρύττει «Χριστόν σταυρωμένον», πού γιά τούς ουδαίους μπορε νά μήν ποτελε τήν πόδειξη πού ναζητον καί γιά τούς λληνες τό φιλοσοφικό σύστημα πού πιδιώκουν, εναι μως ἡ ἀλήθεια τς κκλησίας, ἡ ἀλήθεια πού παραμένει διαχρονική καί ναλλοίωτη στούς αἰῶνες, γιατί, πως επα, ταυτίζεται μέ τόν Χριστό καί τή ζωή του, τήν ποία ἡ Ἐκκλησία μας μς καλε νά τήν οκειοποιηθομε καί νά τή ζήσουμε.
Ατό καλε καί σς ἡ Ἐκκλησία σήμερα διά τοῦ Ἐπισκόπου σας νά μεταφέρετε καί νά μεταδώσετε στά παιδιά καί τούς νέους τν κατηχητικν σχολείων. Δέν σς ζητ νά κάνετε πλς μιά ραία διάλεξη νά διηγηθετε μία εχάριστη καί διδακτική στορία. Σς ζητ νά τούς βάλετε μέ τόν λόγο λλά καί μέ τό παράδειγμα τς δικς σας ζως μέσα στή ζωή το Χριστο καί νά τούς δείξετε τόν τρόπο νά τή ζον. Νά βοηθήσετε τά παιδιά νά κατανοήσουν καί νά πιστεύσουν τι ατό εναι τό μήνυμα καί τό νόημα τς κκλησίας καί ατό εναι πού θά κάνει τή ζωή τους ληθινή ζωή καί θά τούς στηρίξει ποια πιλογή καί ν κάνουν στό μέλλον, που καί ν βρεθον.
Νά βοήθησετε τά παιδιά νά κατανοήσουν τι ζωή το Χριστο πού καλονται νά ζήσουν δέν εναι νεξάρτητη πό τήν πόλοιπη ζωή τους, εναι ἡ ἴδια ζωή τους πού βιώνεται μέ τόν τρόπο το Χριστο. Εναι ἡ ἴδια ζωή τους πού βιώνεται μέσα στήν κκλησία, μέσα πό τά μυστήριά της, μέσα πό τίς λειτουργικές καί λατρευτικές κολουθίες καί πράξεις της, μέσα πό τίς πνευματικές καί λοιπές εκαιρίες πού μς προσφέρει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί στίς ποες μς καλε πάντοτε λους μέ πολλή γάπη νά συμμετάσχουμε.
Μέ ατές τίς σκέψεις, πού πιστεύω πώς συμμερίζεστε λες καί λοι, σς καλ καί φέτος νά στηρίξετε τό κατηχητικό ργο τς ερς Μητροπόλεώς μας μέ γάπη καί αταπάρνηση, καί σς εχαριστ θερμά λους γιατί καί φέτος νταποκριθήκατε στήν πρόσκληση τς κκλησίας μας νά ναλάβετε τό ργο τς κατηχητρίας καί το κατηχητικοῦ.
Εχομαι Θεός νά ελογε τήν προσφορά σας καί τό ργο σας καί νά σς χαρίζει τόν φωτισμό καί τή δύναμή του καί στή διακονία σας ατή λλά καί στή ζωή σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...