Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Σιλουανός:Για να σωθείς είναι ανάγκη να ταπεινωθείς!Zομε στή γ καί δέν βλέπουμε τό Θεό, δέν μπορομε νά Tόν δομε. λλά σάν ρθει τό γιο Πνεμα στήν ψυχή, τότε θά δομε τό Θεό, πως Tόν εδε γιος Στέφανος (Πράξ. 7:55-56).  
ψυχή καί νος ναγνωρίζουν μέσως μέ τό γιο Πνεμα τι Aτός εναι Κύριος. τσι γιος Συμεών Θεοδόχος, μέ τό γιο Πνεμα, ναγνώρισε στό μικρό βρέφος τόν Κύριο (Λουκ. 2:25-32). τσι καί γιος ωάννης Bαπτιστής, μέ τό γιο Πνεμα πίσης, ναγνώρισε τόν Κύριο καί Tόν πέδειξε στούς νθρώπους.
Καί στόν ορανό καί στή γ Θεός γνωρίζεται μόνο μέ τό γιο Πνεμα, χι μέ τήν πιστήμη. Καί τά παιδιά πού δέν σπούδασαν καθόλου, γνωρίζουν τόν Κύριο μέ τό γιο Πνεμα. Xωρίς τό γιο Πνεμα κανείς δέν μπορε νά γνωρίσει τό Θεό καί πόσο πολύ μς γαπάει.  

κόμα κι ν διαβάζουμε τι μς γάπησε καί παθε πό γάπη γιά μς, σκεφτόμαστε γι' ατά μόνο μέ τό νο, λλά δέν καταλαβαίνουμε πως πρέπει, μέ τήν ψυχή, τήν γάπη το Xριστο. ταν μως μς διδάξει, τότε γνωρίζουμε μέ νάργεια καί ασθητά τήν γάπη· τότε γινόμαστε μοιοι μέ τόν Κύριο.
Καθένας μας μπορε νά κρίνει γιά τό Θεό κατά τό μέτρο τς χάριτος το γίου Πνεύματος πού γνώρισε. Γιατί πς εναι δυνατό νά σκεφτόμαστε καί νά κρίνουμε γιά πράγματα πού δέν εδαμε δέν κούσαμε καί δέν ξέρουμε; O γιοι λένε πώς εδαν τό Θεό. λλά πάρχουν καί νθρωποι πού λένε τι δέν πάρχει Θεός. Eναι φανερό πώς μιλον τσι, γιατί δέν Τόν γνώρισαν· ατό μως δέν σημαίνει καθόλου πώς Θεός δέν πάρχει.
O γιοι μιλον γιά πράγματα πού πραγματικά εδαν καί γνωρίζουν. Δέν λένε, γιά παράδειγμα, πώς εδαν να λογο μήκους νός χιλιομέτρου να πλοο δέκα χιλιομέτρων, πού δέν πάρχουν. Κι γώ νομίζω, πώς, ν δέν πρχε Θεός, δέν θά μιλοσαν κάν γι' Aτόν στή γ. O νθρωποι μως θέλουν νά ζον σύμφωνα μέ τό δικό τους θέλημα καί γι' ατό λένε πώς δέν πάρχει Θεός, βεβαιώνοντας τσι μλλον πώς πάρχει.
ποιος δέν γνωρίζει τή χάρη, δέν τήν πιζητε. O νθρωποι προσκολλήθηκαν στή γ, γι' ατό ο πιό πολλοί δέν ξέρουν πώς τίποτα τό γήινο δέν μπορε νά συγκριθε μέ τή γλυκύτητα το γίου Πνεύματος.
πίγεια μαθαίνονται μέ τήν πίγεια διάνοια, ν Θεός καί λα τά πουράνια γνωρίζονται μόνο μέ τό γιο Πνεμα. Γι' ατό παραμένουν πρόσιτα στό νο πού δέν ναγεννήθηκε. πιστία προέρχεται πό τήν περηφάνεια.
περήφανος σχυρίζεται πώς θά γνωρίσει τά πάντα μέ τό νο του καί τήν πιστήμη, λλά γνώση το Θεο παραμένει νέφικτη γι' ατόν, γιατί Θεός γνωρίζεται μόνο μέ ποκάλυψη το γίου Πνεύματος. Κύριος ποκαλύπτεται στίς ταπεινές ψυχές. Σ' ατές δείχνει τά ργα Tου, πού εναι κατάληπτα γιά τό νο μας. Mέ τόν φυσικό μας νο μπορομε νά γνωρίσουμε μόνο τά γήινα πράγματα, κι ατά μερικς, ν Θεός καί λα τά οράνια γνωρίζονται μέ τό γιο Πνεμα.
Πολλοί νθρωποι λένε σήμερα πώς δέν πάρχει Θεός. Mιλον τσι γιατί στήν καρδιά τους ζε περήφανο πνεμα, πού τούς ποβάλλει ψέματα ναντίον τς λήθειας καί τς κκλησίας το Θεο. Nομίζουν πώς εναι σοφοί, ν στήν πραγματικότητα δέν ντιλαμβάνονται κάν τι τέτοιοι λογισμοί δέν εναι δικοί τους, λλά προέρχονται πό τόν χθρό. ν μως κανείς τούς δεχθε στήν καρδιά του καί τούς γαπήσει, τότε γίνεται συγγενής μέ τό πονηρό πνεμα. Καί εθε νά μή δώσει Θεός σέ κανένα νά πεθάνει σέ τέτοια κατάσταση.
περηφάνεια μποδίζει τήν ψυχή νά μπε στό δρόμο τς πίστεως. Στόν πιστο δίνω μιά συμβουλή. ς πε: “Κύριε, ν πάρχεις, φώτισέ με, καί θά Σέ πηρετήσω μ' λη μου τήν καρδιά καί μ' λη μου τήν ψυχή”. Καί Κύριος θά φωτίσει πωσδήποτε μιά τέτοια ταπεινή σκέψη…
Γιά νά σωθες, εναι νάγκη νά ταπεινωθες. Γιατί τόν περήφανο, καί μέ τή βία νά τόν βάλεις στόν παράδεισο, κι κε δέν θά βρε νάπαυση. Κι κε δέν θά εναι κανοποιημένος καί θά λέει: “Γιατί δέν εμαι γώ στήν πρώτη θέση;”. ντίθετα, ταπεινή ψυχή εναι γεμάτη γάπη καί δέν πιδιώκει πρωτεα, λλά πιθυμε γιά λους τό καλό καί εχαριστιέται μέ λα.


"Γνωριμία με τον Θεό"

 IEPA MONH ΠAPAΚΛHTOY
ΩPΩΠOΣ ATTIΚHΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...