Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣγράφει ο κ.Παύλος Σαββίδης

«Τις δώσει κεφαλή μου ύδωρ και οφθαλμοίς μου πηγήν δακρύων, και κλαύσομαι τον λαόν τούτον ημέρας και νυκτός;…».
Ποιος θα δώση εις την κεφαλήν μου νερό, ποίος θα καταστήση τα μάτια μου πηγήν δακρύων, ώστε να κλαύσω τον λαόν μου αυτόν ημέραν και νύκτα;  Ιερ. 9, 1.

Είναι ο αβάσταχτος πόνος, η κραυγή απόγνωσης και το ξέσπασμα του πολύπαθου προφήτη Ιερεμίου για τους πολύ αγαπητούς του  συμπατριώτες, του εκλεκτού και χιλιοευεργετουμένου κατά τα άλλα λαού του Θεού, που τους έβλεπε καθημερινά και αμετανόητα να προκαλούν με τις αμαρτίες  την οργή του Θεού. Όπως δε σημειώνουν και οι ερμηνευτές…ο Ιερεμίας είναι τόσον πολύ απογοητευμένος εκ της διαφθοράς των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, ώστε επιθυμεί μίαν καλύβην να διαμένη μόνος του μακράν του κόσμου εν τη ερήμω ζητεί να γίνουν βρύσες τα μάτια του για να κλαύση την δυστυχίαν του λαού του…Το αδιόρθωτον των συμπατριωτών του προξενεί τόσον πόνον εις τον προφήτην, ώστε επιθυμεί να απομακρυνθεί από την φιλτάτην του πατρίδα!  Προγνωρίζει ότι ο Θεός στο τέλος θα τιμωρήσει όλους τους αποστάτας και θρασείς παρανόμους.

Σήμερα όμως (2015) που ζούμε σ’ έναν ανελέητο κατακλυσμό ευλογιών του Χριστού και της Εκκλησίας Του, στην κατά τα άλλα ορθόδοξη ελληνική πατρίδα, σήμερα –να επαναλάβουμε με έμφαση- θα χρειαζόμασταν πολλούς ιερεμιακούς θρήνους, για την κατάντια μιας πατρίδας που μαστίζεται όχι απλά από μία οικονομική κρίση, αλλά από μέγιστη ηθική χρεωκοπία, συστηματικά δε από μία προσπάθεια εκθεμελιώσεως και ευτελισμού αμετακίνητων παραδοσιακών διαχρονικών θεσμών.
 Έτσι στην τόσο μίζερη και καταθλιπτική μας καθημερινότητα εισάγεται επίσημα ο αδιάντροπος κιναιδισμός και μάλιστα με «υπερήφανες» (!) παρελάσεις συνεπικουρούμενες αλλά και χρηματοδοτούμενες από επίσημους κρατικούς φορείς, τη στιγμή κατά την οποία 17χρονη μαθήτρια πέφτει λιπόθυμη από ασιτία και οδηγείται εσπευσμένα στο Νοσοκομείο…
«Ου γάρ έστιν, ουκ έστι ταύτης της ύβρεως αλογώτερόν τε και χαλεπώτερον» σημειώνει ο ιερός Χρυσόστομος.

Ένας αόρατος μαέστρος διευθύνει έντεχνα αλλά και σατανικά περίτεχνα μέσα από σκοτεινά ξενοκίνητα αντίχριστα κέντρα, δίνοντας το σύνθημα για αποϊέρωση και ουσιαστικά αχρήστευση του τελευταίου και σπουδαιοτέρου κοινωνικού αντιστασιακού θύλακα, αυτής λοιπόν της παραδοσιακής μας οικογένειας. Επιστράτευσαν στην πατρίδα μας με την ένοχη ανοχή των ασπόνδυλων αλλά και επίορκων πολιτικών μας-δυστυχώς και οι αντιδράσεις της λεγομένης «επίσημης εκκλησίας» υπήρξαν απελπιστικά περιορισμένες-νόμους εισαγόμενους, παράνομους και επαίσχυντους, διατάγματα καταστροφικά, ξενόφερτα ήθη και έθιμα. Και όλα αυτά ερήμην του 97% του ορθοδόξου ελληνικού λαού.

                                      Α΄

Η διαφορετικότητα ως απειλή εναντίον της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης της Παιδείας και του Πολιτισμού.
Το υπό διαπραγμάτευση θέμα «η αποθέωση της διαφορετικότητας», είναι αντιστρόφως ανάλογο από τον σωστότερο τίτλο που θα μπορούσε να τεθεί, δηλαδή η θέωση της κανονικότητας! Και αυτό επειδή στην πρώτη περίπτωση  έχουμε βιασμό, ανατροπή της ευπρέπειας, της ευγένειας και της ισορροπίας της θεολογικής σχέσεως Θεού και ανθρώπου.
Κατά τον κλασσικό όρισμό «αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις», και η ερμηνεία των λέξεων αποθέωση και διαφορετικότητα θα αποτελέσουν την λυδία λίθο των σκέψεών μας και φυσικά με όλες τις αρνητικές παραμέτρους των.
Η λέξη αποθέωση αλλά και η αντίστοιχη θεοποίηση σημαίνει «υποδοχή τινος, ή εκδήλωσις επαίνων ή θαυμασμού» (Λεξικό Δημητράκου), και κατά το Υπερλεξικό «υποδοχή κάποιου σαν να ήταν Θεός».  Διαφορετικότητα =ο διαφέρων εν συγκρίσει προς τον άλλον, (αλλιώτικος από πρίν) συνήθως προς το καλό.
Η απλούστευση του θέματός μας στο εξής θα κατονομάζεται ως Ομοφυλοφιλία και με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην ερωτική έλξη και προοπτικές που απευθύνονται συνειδητά και αποκλειστικά σε άτομα του ίδιου φύλου.
Συνειρμικά αλλά και ιστορικά οι παραπάνω έννοιες αφεύκτως μας υπενθυμίζουν τον βαρβαρισμό της ρωμαϊκής κοινωνίας της οποίας η ανεκτικότητα δημόσια αποθέωνε  νόμιμα και μη, βρωμερά, σαρκικά πάθη, καταξεφτελίζοντας την ανθρώπινη προσωπικότητα. «Η εγκράτεια, η αιδώς και κάθε ηθική αίσθησις είχαν εξαφανισθεί τόσον, ώστε ο Σενέκας να λέγη, ότι η αθωότης δεν ήτο απλώς σπανία, αλλά δεν συνηντάτο ουδαμού». (Ν. Βασιλειάδης). Μήπως εξαιρείται και ο αρχαίος ελληνικός κόσμος; Ασφαλώς όχι, και οι ολίγες συνετές διαμαρτυρίες αποτελούν μνημεία άφθαστης ηθικής ευαισθησίας, υπερασπίσεως της ηθικής του ανθρώπου. Ο Σωκράτης, σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Γοργίας) ανέφερε ότι «ο των κιναίδων βίος δεινός και αισχρός και άθλιός εστιν». Γνωστή και η νομοθεσία του σοφού Σόλωνα με τα εννέα απαγορευτικά διατάγματα εναντίον τον ομοφυλοφίλων.

Σύντομη ορθόδοξη θεολογική τοποθέτηση
Σπονδυλική στήλη της Θείας Αποκαλύψεως, κατά την οποίαν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, είναι οι δύο ανθρωπολογικές διηγήσεις του Βιβλίου της Γενέσεως : «και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, ά ρ σ ε ν και θ ή λ υ εποίησεν αυτούς». (Γεν. α΄27). Δύο ξεχωριστά και εντόνως διακρινόμενα φύλα τα οποία και αμέσως ευλογούνται «και  ευλόγησεν αυτούς ο Θεός» ώστε με την ετερόφυλη σύζευξή τους να δημιουργηθεί η ευλογημένη οικογένεια. Στο δεύτερο κεφάλαιο στίχ.7 επαναλαμβάνεται μεν η εκ του Θεού δημιουργία «και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον» με τα δύο συστατικά του, χώμα και νερό αλλά –προφητικά-καλούνται να «πήξουν ίδιον οίκον», μακριά από τους γονείς και πάλι με την νόμιμη μίξη «…και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν». (στ.24).
Την ίδια αλήθεια τονίζει ο Κύριος στους χρόνους της Καινής Διαθήκης-και μάλιστα αυτολεξί- προς τους προκατειλημμένους Φαρισσαίους για θέματα ηθικής και διαζυγίου «…ουκ ανέγνωτε, ότι ο ποιήσας απ’ αρχής άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς…» (Ματθ.ιθ΄19). Όπως δε πολύ ωραία επισημαίνει και ο ερμηνευτής «τουτέστιν ένα άρσενα και μίαν θήλειαν, ώστε τον ένα την μίαν έχειν» (Ζηγαβηνός).
Συμπερασματικά, ο διαχωρισμός των φύλων αλλά και η αλληλοπεριχώρηση των προσώπων  εις γάμου κοινωνίαν, είναι η μόνη ασφαλής, γνησία και μόνιμη οδός της ευτυχίας αλλά και της σωτηρίας του ανθρώπου.Όμως τι συνέβη εν τω μεταξύ;
Η ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή του ανθρώπου ν’ακολουθήσει αυτόνομη, εξωπαραδεισιακή πορεία, αντέστρεψε και μετέστρεψε την κατά φύσιν ευγένειά του σε «παρά φύσιν» ενέργειες, σε « σοδομικά-ομοφυλοφιλικά- πάθη ατιμίας», τα οποία σε έσχατη ανάλυση καταβαραθρώνουν  την προσωπικότητά του και τον καθιστούν «πτώμα εξαίσιον» και κατά την γνωστή λαϊκή λατινική ρήση «miserabile visu»,  θέαμα αποτρόπαιον.
«Τι αν είποιμεν περί της μανίας ταύτης, ή τοσούτον πορνείας χείρων εστί, όσον ουδέ εστιν ειπείν;». (Χρυσόστομος).
1).  Η ομοφυλοφιλία ως απειλή κατά της θρησκευτικής συνείδησης.
Ο θαρραλέος αγωνιστής ιεράρχης των ημερών μας Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ προοιμιακά σημειώνει: «η ομοφυλοφιλία,- στο εξής(Ο)- αποτελεί εκχυδαϊσμό του ανθρωπίνου προσώπου και συνιστά απειλή για την ελληνική κοινωνία». Φυσικά με αυτήν την αφετηριακή σκέψη εναντιωνόμαστε στις πρακτικές εκείνων που προσπαθούν σώνει και καλά να μας πείσουν ότι «υπάρχει και διαφορετικός γενετήσιος προσανατολισμός»! Αλλά μία τέτοια φιλοσοφία είναι αυτόχρημα σατανική εφεύρεση και σκέψη. Στον αντίποδά της η ελληνική ορθόδοξη οικογένεια αρδεύεται και ζωούται διαχρονικά, από την αστείρευτη πηγή του αλαθήτου Αγιογραφικού Λόγου, και θηλάζει από τα νάματα της Θεοπνεύστου Πατερικής Θεολογίας.  Η σύντομη κατάθεση- αναφορά θα επιβεβαιώσουν «των λόγων την ασφάλειαν».
Η αναιδής και προκλητική συμπεριφορά των σοδομιτών. Η παραδειγματική τιμωρία τους.
«…και εξεκαλούντο τον Λώτ και έλεγον προς αυτόν. Που εισίν οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα; Εξάγαγε αυτούς προς ημάς, ίνα συγγενώμεθα αυτοίς…και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορα θείον, και πύρ παρά Κυρίου εξ ουρανού…και κατέστρεψε πάντας τους κατοικούντας εν ταις πόλεσι…(Γεν. ιθ΄5, 24-25).
«Οι διεφθαρμένοι Σοδομίτες…από του γεροντοτέρου μέχρι και του νεωτέρου απήτησαν από τον δίκαιον (Λώτ) να τους παραδώση τους δύο ξένους δια να …ασελγήσουν επάνω τους! Επρόκειτο περί αφαντάστου εξαχρειώσεως…Πρόκριτοι, γέροντες, παιδιά, ό λ ο ι εις συλλαλητήριον εσχάτης κακίας, χωρίς να εμποδίζονται από κανένα δια να ατιμάσουν…δύο ξένους!». (Ν. Βασιλειάδης).


Ο Μωσαϊκός νόμος
Η μωσαϊκή νομοθεσία απέναντι των σοδομιτών είναι αμείλικτη. «και ός αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι.». (Λευϊτικόν 20, 13). Και εκείνος που θα συνάψη σαρκικήν σχέσιν με άνδρα, σαν να ήτο γυναίκα, διέπραξε μαζί με τον άλλον πράξιν  αηδιαστικήν.

2).  Η ( Ο) αμβλύνει την Εθνική συνείδηση.
Συνέπεια και συνέχεια της καταπάτησης της στοιχειώδους ηθικής ευαισθησίας από τα ξενόφερτα εισαγόμενα ομοφυλοφιλικά κινήματα με τις «παρελάσεις», απώτερο σκοπό έχουν την δημιουργία ρήγματος αλλά και αμφισβήτησης της ιερότητος του έθνους, της πατρίδος μας. Στο Athens Pride του 2013, τρείς χιλιάδες άνθρωποι από πολλές χώρες του κόσμου στηρίζουν με την παρουσία τους το gay pride. Σύνθημα; Η Αθήνα είναι δικιά μας. Το παρών στην διοργάνωση έδωσαν και εκπρόσωποι ξένων πρεσβειών στην Ελλάδα, ΗΠΑ, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ολλανδία και άλλων.
Είναι ηλίου φαεινότερον, ότι επιλέγεται μία αμιγώς ορθόδοξη χώρα, που έχει αναπόσπαστα συνδέσει την ταυτότητά της με το δόγμα και το ήθος της ορθοδοξίας,  και στοχεύουν στον αποπροσανατολισμό και την απεμπόλιση  από τις παραδοσιακές αξίες με τις οποίες γαλουχείται η Πατρίδα μας.
Πολύ εύστοχα επεσήμαναν και οι Καθολικοί Επίσκοποι της Κροατίας: «Η επανάσταση του φύλου θα αλλάξει όχι μόνο τα θεμέλια της ζωής στις κοινωνίες και τις θεμελιώδεις αξίες τους αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Η ιδεολογία του φύλου (gender ideology) είναι μία προσπάθεια εγκαθίδρυσις μιας «απάνθρωπης επανάστασης» που αποτελεί «μια ευρύτερη έκφραση της «κουλτούρας του θανάτου». Η ιδεολογία του φύλου έχει καθιερωθεί ως ένα είδος «πνευματικής δικτατορίας», που καταπνίγει χωρίς συμβιβασμούς την προσωπική και την κοινωνική ελευθερία». Και για να συμπληρώσουμε τις παραπάνω θέσεις, μία γνήσια εθνική συνείδηση σύντομα θα συνθλιβεί από τις μυλόπετρες της νέας εποχής, με συνοδοιπόρους και συνεργάτες τα ομοφυλοφιλικά κινήματα.
Να πάρουμε μία γεύση από την υπερμοντέρνα και αθεϊστική Γαλλία πως θέλουν να διαμορφώσουν την εθνική τους συνείδηση. «Η Γαλλία δρομολογεί την απαγόρευση της χρήσης των λέξεων «μητέρα» και «πατέρα» σε νομικά και άλλα δημόσια έγγραφα, στα πλαίσια της εφαρμογής του σχεδίου νομιμοποίησης των «γάμων» μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και της απονομής ίσων δικαιωμάτων στις υιοθεσίες, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα ομοφυλοφιλικά ζευγάρια…ο Γάλλος Πρόεδρος Francois Hollande με επιθετικούς γοργούς ρυθμούς θα αντικαταστήσει  τις λέξεις «μητέρα» και «πατέρα» σε τελετές γάμου, οι οποίες στο εξής δεν θα ενδιαφέρουν, ανεξάρτητα από το εάν ο γάμος που τελείται είναι μεταξύ «παραδοσιακών» ζευγαριών ή ομοφυλοφίλων».

Να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην υπερατλαντική Δύση.
Αντίο, μαμά και μπαμπά. Γειά σας, Γονέα 1 και Γονέα 2…
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αλλάξει τα έντυπα των αιτήσεων των αμερικάνικων διαβατηρίων κάνοντάς τα «ουδέτερα από άποψη φύλου με την άρση των αναφορών για τη μητέρα και τον πατέρα…προς όφελος της γλώσσας με την οποία περιγράφει κάποιος τους γεννήτορές του κάπως λιγότερο τρυφερά.
Και κλείνουμε με την γειτονική Ιταλία. Ο Δήμος της Βενετίας έχει περάσει ένα νόμο που απαγορεύει τους όρους «μητέρα» και «πατέρα» σε έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν οι γονείς για να κερδίσουν μια θέση για τα παιδιά τους  στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς.
«Έγγραφο προς τους δασκάλους για την εξάλειψη των «στερεοτύπων»: Τέρμα οι λέξεις «αγόρια « και «κορίτσια». Θα αποκαλείτε τους μαθητές «μώβ πιγκουϊνους».
Λέει ο γιατρός: « Συγχαρητήρια κύριε, η σύζυγός σας μόλις γέννησε ένα υγιές μωρό».
Άντρας: « ώ, σας ευχαριστώ γιατρέ! Είναι αγόρι ή κορίτσι;».
Γιατρός: «Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τέτοια φασιστική γλώσσα εδώ κύριε, η σύζυγός σας έχει γεννήσει ένα μώβ πιγκουίνο και θα έπρεπε να το γνωρίζετε!».
Απειλή εναντίον του πολιτισμού.


Αποτελεί αναντίλεκτη δογματική αλλά και ηθική αλήθεια, ότι οι περισσότεροι, έστω και υψηλοί πολιτισμοί, καταβαραθρώθηκαν από την οξυκορύφωση της ανηθικότητας των σοδομικών, εκφυλιστικών, και όχι μόνον, αμαρτημάτων, που κατέτρωγαν άσπλαχνα τα σπλάχνα του κοινωνικού ιστού και της καταρράκωσης,  της αξιοπρέπειας, του ανθρωπίνου προσώπου, αλλά και του πολιτισμού γενικότερα.
Μήπως και σήμερα η «ιδιοτροπία» της ιστορίας επαναλαμβάνεται με τις αντίστοιχες οδυνηρές  συνέπειες;
Πολλές πρόσφατες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι Ο/φιλοι παρουσιάζουν πολύ συχνότερα κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας, γενικευμένη αγχώδη ταραχή, διαταραχή διαγωγής, χρήση ουσιών και αλκοολισμό…Η νόσηση με aids AIDS προσθέτει σημαντικά ψυχιατρικά και νευρολογικά προβλήματα.
Τέσσερα ενήλικα παιδιά Ολων γονέων-που ενεργούν ως κουαρτέτο της αλήθειας-έχουν υποβάλει τις ένορκες καταθέσεις τους στο 5ο  Εφετείο των ΗΠΑ όπου δηλώνουν την αντίθεσή τους στους «γάμους» ατόμων του ιδίου φύλου με αρκετά να λένε ότι «το να μεγαλώνεις σε μια «οικογένεια ουράνιου τόξου» δεν είναι φυσιολογικό ούτε ευχάριστο»!

΄΄Ἡ  ἀδελφή τοῦ Θανάτου΄΄
Μέχρι τήν τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς του, ὁ διάσημος χορευτής Ροῦντολφ Νουρέγιεφ  δέν ἔπαψε διαρκῶς νά σκέφτεται τήν ἀβάσταχτη μοίρα τῶν «γα-λάζιων», τήν ἀβάσταχτη δική του μοίρα. Ὁ πρίγκιπαςτοῦ χοροῦ, ὁ βασιλιάς τῆς μοναξιᾶς, κατάλαβε τό μέγεθος τῆς τραγικότητας τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ ἔρωτα, ὅταν ἐπισκέφτηκε στό γηροκομεῖο ἕνα φίλο του γκέι. Τά λόγια πού τοῦ εἶπε ἐκεῖνος χαράχτηκαν βαθιά μέσα του καί τοῦ ἄφησαν τήν πιό στυφή γεύση τοῦ ἀπαγορευμένου ἔρωτα.
«Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι τραγική. Ἰδιότροπη, ἐπισφαλής καί εὐμετάβλητη. Δέν ἔχει μέλλον, δέν ἔχει παιδιά. Μοιάζει μέ ἄκαρπη συκιά. Εἶναι ἡ ἀδελφή τοῦ θανάτου. Αὐτό τό ἀναπόφευκτο εἶναι πού καθορίζει τήν οὐσία της, τίς διαθέσεις, ἀλλά καί τό τέλος της. Αὐτό τό δένδρο φυτρώνει στήν καρδιά μας γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στήν αὐτοκαταστροφή. Ὅ,τι ἀγγίζουμε μέ τά χείλη μας καί τά χέρια μας,ὅλα γεννᾶνε σήψη καί θάνατο. Οἱ “γαλάζιοι” δέν μποροῦν νά νιώσουν τήν εὐτυχία, τό ὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι γιά τούς ὑπόλοιπους παιδιά, παιδικό κλάμα, παιδική ἁγνότητα. Σάν νά εἴμαστε γεννημένοι ἄκαρποι, ἐμεῖς ὑποδυόμαστε τόν ἑαυτό μας καί ἐρωτευόμαστε ἐγωιστές ἴδιους μέ ἐμᾶς...». (Πηγή Alopsis.gr)
Καί νά σκεφτεῖ κανείς, ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι αὐτοαποκαλοῦνται gays, πού σημαίνει εὔθυμοι! Πόση εὐθυμία μπορεῖ ἄραγε νά προκαλέσει ἡ κατάφωρη παραβίαση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ; ... Ὅση καί ὁ Θάνατος...

Κατακλείνουμε την παράγραφό μας με την πολύ εύστοχη παρατήρηση: «Οι ηγέτες του δυτικού κόσμου μοιάζουν να συναγωνίζονται ποιος θα είναι αυτός που θα προδώσει πιο πολύ τη χώρα του, το έθνος του, το λαό του. Ποτέ στην ιστορία δεν υπήρχαν ηγέτες τόσο συνένοχοι στην καταστροφή της ιστορίας, των παραδόσεων, της κουλτούρας, και της ταυτότητας του λαού τους. Οι ηγέτες της χώρας μας είναι σίγουρα, στις πρώτες θέσεις»!
 Επιστρέφουμε στην ελληνική και δυστυχώς οδυνηρή πραγματικότητα.
Την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο υπό διαμόρφωση οικογενειακό δίκαιο σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης προς την  νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ζήτημα για το οποίο η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί μια φορά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάθεται εκ νέου στο εδώλιο.
 Ωστόσο, αντίθετος στην θεσμοθέτηση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια εμφανίστηκε ο ίδιος ο πρώην υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου, τονίζοντας ότι το απαγορεύει και η σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Δεν το συζητώ, δεν το διανοούμαι. Εξάλλου και η σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το απαγορεύει. Όταν μιλάει για γάμο μιλάει για άνδρα και γυναίκα. Είμαστε μια χώρα η οποία σέβεται τις παραδόσεις, σέβεται την φύση του ανθρώπου και δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την υπουργία ο γάμος», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Mega, ενώ για το σύμφωνο συμβίωσης εξήγησε πως πρέπει να εξεταστούν οι συνέπειες από την υιοθέτησή του.
 (Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr)
 (Agioritikovima.gr. Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014).
 Ο νέος Υπουργός δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος για την αναθεώρηση του αντιρατσιστικού νόμου τόνισε ότι το σύμφωνο συμβίωσης θα επεκταθεί και στα ομόφυλα ζευγάρια.


3).    Απώτερος στόχος η αποϊέρωση και άλωση της Παιδείας μας.
Δεν μπορούμε να αποδώσουμε ηθελημένη άγνοια σε ανθρώπους που θέλουν να στοχοποιήσουν την ελληνική ορθόδοξη νεολαία μας, με όσα αντορθόδοξα αλλά και αντιανθρώπινα υποστηρίζουν. Ό, τι ίσχυε επί αιώνες για τον ορθόδοξο χριστιανό σχετικά για την αποχή πρίν τον γάμο και την μονογαμική σχέση, το ίδιο θα ισχύση και αργότερα για τους σημερινούς εφηβικούς βλαστούς της παιδείας μας. Η αγνότητα πριν τον γάμο είναι η αδαμάντινη βάση της ηθικής του παιδιού μας. Όμως οι πολυποίκιλοι αθεϊστικοί κράχτες, κινούν γη και ουρανό για να εξαλείψουν κάθε αισθητήριο ηθικής και να ισοπεδώσουν  τις αυτονόητες ηθικές αρχές με ανώμαλες καταστάσεις. Διαφορετικά δεν εξηγείται η άκριτη δημιουργία φυλλαδίου και ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας (www.oloiisoi.gr) που απευθύνεται σε έφηβους και διανεμήθηκε σε γυμνάσια και λύκεια της Ελλάδας (σύμφωνα με πρόγραμμα της ΕΕ). Ούτε λίγο ούτε πολύ «προτρέπει τα παιδιά να αποδεχτούν την ομοφυλοφιλία ως ισότιμη εκδοχή  της σεξουαλικότητας χαρακτηρίζοντας κάθε αντίθετη στάση «ομοφοβική» και «ρατσιστική». Έτσι όμως αθωράκιστο, ανερμάτιστο και προπάντων αδιαφώτιστο το παιδί μας, θα δέχεται ένα μπαράζ επιθέσεων από φίλους και συμμαθητές σε περίπτωση άρνησης και διαφοροποιήσεώς του με την απειλή πως «θα ανήκει στην χειρότερη μειονότητα(!), τους ρατσιστές». Αυτό κι αν δεν είναι η χειρότερη προπαγάνδα και πνευματική δικτατορία!
Σε Δημοτικό Σχολείο των Αθηνών έγινε σεμινάριο στους δασκάλους από Σχολικούς συμβούλους και καθηγητές Παιδαγωγικών τμημάτων με θέμα : «Τρανσφοβία και Ομοφοβία». Δηλαδή να περάσουν στα παιδιά τη φιλοσοφία της διαφορετικότητας-δηλ. του σοδομισμού- ως ένα άλλο τρόπο φυσιολογικής ζωής.
Φοιτήτρια του Παιδαγωγικού τμήματος Θεσσαλονίκης αναφέρει, ότι γίνονται σεμινάρια στο αμφιθέατρο με θέμα-στόχο πώς θα περάσουν oι δάσκαλοι την Ομοφυλοφιλία από την Α΄ τάξη του Δημοτικού!
Να έρθουμε τώρα και σε άλλο συγκεκριμένο γεγονός που το δημοσιεύει το περιοδικό «Η Δράση μας», με τίτλο: Το κατάντημα της Ευρώπης:  «Χθές το μεσημέρι ήλθε ο μικρός μου γιός από το σχολείο και μας είπε ότι αύριο, 9 Απριλίου 2014, όλα τα παιδάκια, κοριτσάκια και αγοράκια, θα πρέπει να πάνε στο σχολείο ντυμένα ρόζ. Το παιδί είναι 11 ετών και πηγαίνει στο Lise METNER.  Όταν ρώτησα γιατί, απήντησε ότι είναι η ημέρα εναντίον των διακρίσεων προς τους ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες!!(…) 11 χρονών και να μου μιλάει για δικαιώματα λεσβιών, εγώ τα έχασα. Ο μεγάλος μου γιός μπήκε στη συζήτηση (13χρονών) και είπε ότι στο σχολείο μαθαίνουν ότι όλα είναι φυσιολογικά. Τελοσπάντων οι δάσκαλοι είπαν ότι αν δεν έχουν ρόζ μπορούν να φορέσουν κόκκινα ή πορτοκαλί (…)! Απ’ ότι διάβασα, αύριο είναι μια μέρα που την ονομάζουν Pink day».
Στην Σουηδία εάν ο δάσκαλος- λα, επιμένει στο φύλο: αγόρι, κορίτσι, κινδυνεύει με απόλυση.
Τέλος, στη Γαλλία το Υπουργείο Παιδείας ανέλαβε την πρωτοβουλία να συστήσει στα αγόρια του Λυκείου να πάνε στο σχολείο με φούστες για να δείξουν έμπρακτα ότι δεν είναι «ομοφοβικοί», και ότι το φύλο δεν καθορίζεται βιολογικά αλλά επιλέγεται!!!

16 Νοε 2014
Ὁ «νέος ἄνθρωπος» τοῦ «τρίτου ἀκαθορίστου φύλου»
Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ὅτι ὑπῆρχαν δύο φῦλα, τό ἄρρεν καί τό θῆλυ, δηλαδή ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα, ὑπῆρχαν καί μερικοί ἐπαμφοτερίζοντες γιά διαφόρους λόγους, κυρίως λόγῳ τῶν παθῶν. Ὅμως τελευταῖα μᾶς προέκυψε καί ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος τοῦ «τρίτου φύλου», ὅπως ὀνομάσθηκε ἀπό τά δικαστήρια, ὕστερα ἀπό πολυετῆ ἀγώνα πού ἔκανε κάποιος ὡς ἄνθρωπος «ἀκαθορίστου φύλου» ἤ «τρίτου φύλου».
Πρόκειται γιά κάποιον πού ὀνομάζεται Νόρι Μέι Γουέλμπι, πού γεννήθηκε στήν Σκωτία ὡς ἄνδρας, ἀργότερα μετακόμισε στήν Αὐστραλία ὅπου ὑποβλήθηκε σέ ἐγχείρηση ἀλλαγῆς φύλου σέ γυναίκα, καί ἐπειδή διεπίστωσε ὅτι δέν αἰσθανόταν ἄνετα ὡς ἄτομο θηλυκοῦ γένους, ἀποφάσισε νά διακόψη τήν θεραπεία μέ ὀρμόνες καί νά ὑποβληθῆ σέ ἐγχείριση γιά νά μή ἀνήκη σέ «προκαθορισμένο» φῦλο. Στήν συνέχεια, ξεκίνησε ἕναν πολυχρόνιο ἀγώνα γιά νά ἀναγνωρισθῆ νομικά ὡς ἕνας ἄνθρωπος «ἀκαθορίστου» φύλου.

Τήν Τετάρτη 2 Ἀπριλίου 2014 «τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Αὐστραλίας ἀποφάνθηκε ὅτι ἡ Πολιτεία τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας ὀφείλει νά ἀναγνωρίση τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ τρίτου "ἀκαθόριστου" φύλου στό ὁποῖο ἀνήκει ὁ Νόρι Μέι Γουέλμπι» (Τά Νέα, 4-4-2014). Ἔτσι, δημιουργήθηκε ἕνας ἄνθρωπος «ἀκαθορίστου φύλου» (non - specific sex), πού δέν εἶναι οὔτε ἄνδρας οὔτε γυναίκα.
Ἐκπλήσσεται κανείς γιά τό ποῦ μπορεῖ νά φθάση ὁ ἄνθρωπος, πού εἶναι ἀπογοητευμένος ἀπό ὅλα καί θέλει νά γευθῆ νέες ἐμπειρίες καί καταστάσεις. Καί ὑπάρχουν πολλοί πού, ὑποστηρίζοντας τά ἀνθρώπινα δικαιώματα κάθε ἀνθρώπου, εἶναι ἕτοιμοι νά ἀποδεχθοῦν καί νά υἱοθετήσουν μιά τέτοια νοοτροπία. Ἄν ὅμως ἀρχίσουμε νά δεχόμαστε τά ἀνθρώπινα δικαιώματα χωρίς τούς ἀναγκαίους περιορισμούς, τότε θά φθάσουμε ὡς κοινωνία στήν καταστροφή.Β΄

Άμεσοι και έμμεσοι μηχανισμοί προβολής, διαφήμισης και επιβολής (ο ρόλος των ΜΜΕ, της τέχνης, της μόδας, του τουρισμού, των σχετικών οργανώσεων-εκβιασμοί) της ομοφυλοφιλικής ιδεολογίας.
Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι πως αυτή η ανθρωπολογική ομοφυλοφιλική επανάσταση επιβλήθηκε από πάνω προς τα κάτω, προέρχεται από διάφορα κέντρα εξουσίας και επιδιώκει να τραβήξει μαζί της όλη την ανθρωπότητα. «Κατονόμασαν διάφορους οργανισμούς για να επιβάλλουν την ιδεολογία τους ξεκινώντας από τον ΟΗΕ και τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την νομοθεσία των επί μέρους χωρών». Σ’ αυτήν την «μία συμφωνία των κακώς ομονοησάντων» της επιβολής της Ο/φιλικής δικτατορίας επιστρατεύθηκαν κυβερνήτες και άλλες προσωπικότητες με  την επιβολή του κύρους της θέσεώς των.
«Το 2000 η Κλίντον ήταν η πρώτη σύζυγος προέδρου που παρέλασε σε παρέλαση «ομοφυλοφιλικής υπερηφάνειας», και ως υπουργός που έχει υποστηρίξει τα δικαιώματα των Ο/φίλων. Σε ομιλία της πέρσι τον Ιούνιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μεταφέρουμε τον διάλογο για τα δικαιώματά μας σε άλλες κυβερνήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των λεσβιών, ομοφυλόφιλων και διαφυλικών ατόμων». Η νέα πολιτική είναι μια νίκη για τις ομάδες για τα δικαιώματα των Οφιλων, που με αντάλλαγμα την ψήφο, είχαν ασκήσει πίεση για την αλλαγή από τότε που ο Μπαράκ Ομπάμα άρχισε την προεκλογική του εκστρατεία στα τέλη του 2008…Και ο Fred Sainz, αντιπρόεδρος της Εκστρατείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μίας ομάδας υπεράσπισης των Ο/φίλων, χαρακτήρισε την είδηση «ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός για όλες τις αμερικανικές οικογένειες».
Ο Δημοσιογράφος- Συγγραφέας Τουρκολόγος Νίκος Χειλαδάκης αποκαλύπτει κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται απίστευτο και όμως είναι αληθινό…πως το Ισλάμ μαζί με την (Ο) είναι τα πιο ευνοούμενα και τα πιο προβαλλόμενα «πολιτιστικά» συστατικά της Νέας Τάξης. Σύμφωνα με δημοσίευμα  της Τουρκικής εφημερίδας Cumhuriyet, στο φύλο της 11η ς Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Ισλάμ και το πανευρωπαϊκό κίνημα υπέρ της επίσημης αναγνώρισης και νομικής κατοχύρωσης των «δικαιωμάτων» των πάσης φύσεως Ο/λων…στο μεγάλο τζαμί των μαρτύρων του Βερολίνου, δηλ. δημόσια συζήτηση κατά της ομοφοβίας. Με απλά λόγια για την αντιμετώπιση του ρατσισμού κατά των Ο/λων.
Στο παιχνίδι της προβολής και διαφημίσεως παίρνουν μέρος και οι κολοσσοί των Πολυεθνικών. Η Coca Cola λανσάρει διαφημίσεις που απεικονίζουν «γάμους» Ο/λων ως αντίδοτο στο μίσος και είναι τακτικός χορηγός της παρέλασης «Υπερηφάνειας» στη Ν. Υόρκη. Η ίδια έχει κυκλοφορήσει τέσσερα διαφημιστικά για το κοινό, στην Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Νορβηγία και τη Μ. Βρεττανία.
Στην ορθόδοξη πατρίδα μας οι μηχανισμοί προβολής υποστηρίζονται από τους δημόσιους φορείς και κυρίως από τους μεγάλους Δήμους. Το Athens pride ξεκίνησε το 2005 και πάντα μήνα Ιούνιο, και δέχθηκε την υποστήριξη της Δημάρχου Ντόρας Μπακογιάννη. Ο επόμενος κ. Νικήτας Κακλαμάνης αρνήθηκε να το θέσει υπό την αιγίδα του ενώ ο σημερινός Δήμαρχος κ. Καμίνης μαζί με τον Σύριζα είναι οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές .
Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι ακόμα περίλυπα, περίπλοκα αλλά και προκλητικά. Σε ένθετο περιοδικό που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα «Μακεδονία» στις 16 Νοεμβρίου 2014 όπου ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης δίνει συνέντευξη κατά την οποίαν υποστηρίζει: «αν μπορέσουμε να φέρουμε 50.000 gay (σοδομίτες) στη Θεσσαλονίκη από όλα τα Βαλκάνια, από τη Μέση Ανατολή, απ’ οπουδήποτε για να εκδηλώσουν τις θέσεις τους θα είναι κάτι μεγάλο για την πόλη». Ωστόσο στο τέλος μάλλον ομολογεί την απογοήτευσή του αναφέροντας και εκτιμώντας ότι «η Θεσσαλονίκη δεν θα γίνει ποτέ μια εξαιρετικά ανοιχτή πόλη, τουλάχιστον στη δική μου γενιά». Θλιβερό και εξωφρενικό γεγονός παραμένει η χρηματοδότηση και η διαφήμιση τέτοιων εκδηλώσεων από δημόσιο χρήμα και από εκπαιδευτικά ιδρύματα
Για να επιβληθούν τα σχέδια της παγκόσμιας διακυβέρνησης πρέπει προηγουμένως οι κοινωνίες να πάψουν να αποτελούνται από συμπαγείς εθνοτικές-θρησκευτικές ομάδες και να μετατραπούν σε ένα εθνοφυλετικό και πολυπολιτισμικό αχταρμά, χωρίς αρχές, αξίες και ιδανικά. Σ’ αυτόν τον προδοτικό και όχι μόνο ρόλο ως κύριο εκσκαφέα εκριζωτή επιστρατεύθηκαν όλα τα πολυποίκιλα μίντια με αρχηγό κυρίως την Τηλεόραση.
Ο αγωνιστής, αντιοικουμενιστής και σφόδρα πολέμιος της Νέας Τάξεως πραγμάτων της εποχής μας, π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης στην ομιλία του της Θεσσαλονίκης στην συγκέντρωση-διαμαρτυρία κατά της παρέλασης Ο/λων μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Το ήθος και οι ιδέες του σύγχρονου ανθρώπου-καταναλωτή διαμορφώνονται από την κατευθυνόμενη τηλεόραση και αυτή γεμίζει με σκουπίδια το μυαλό και την καρδιά όσων την βλέπουν…Διαφημίζεται η Ο ενώ χτυπιούνται οι αξίες που κρατούν όρθια την κοινωνία. Χτυπιούνται οι ρίζες, χτυπιέται το ανθρώπινο πρόσωπο και ο θεσμός της οικογένειας. Γιατί το κάνουν αυτό; Διότι άνθρωποι χωρίς τα παραπάνω ηθικά ερείσματα, είναι ένα άμορφο υλικό μια μάζα εύκολα χειραγωγήσιμη και διαχειρήσιμη από τους πονηρούς και δόλιους συνωμότες της παγκόσμιας δικτατορίας των αγορών…». Να υπενθυμίσουμε και το τι έλεγε πρίν μερικά χρόνια ο τότε διευθυντής της ΕΡΤ Βασιλικός: «Έχω την τηλεόραση στα χέρια μου και θα αλλάξω τα κεφάλια των Ελλήνων»! Είναι άλλωστε κοινός τόπος ότι υπάρχει πληθώρα Ο/λων στα ΜΜΕ.
Ο αδιάντροπος κιναιδισμός εισπήδησε εύκολα στο Χώρο της λεγόμενης Τέχνης, και ιδιαίτερα στο χώρο του Θεάτρου, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις αποδοχής του. Γι’ αυτό και δεν μας ξενίζει ο τίτλος του σχετικού άρθρου : «Gay θεατρικά έργα : μόδα ή γεγονός; Οι «Άγγελοι στην Αμερική» του Τ. Κούσνερ το καλοκαίρι ήταν απλώς η προθέρμανση. Δύο από τα έργα που θα δούμε σε avant premiere έχουν για ήρωες Ομοφυλόφιλους και queer (ομοφυλοφιλική) θεματολογία…Και ο σχετικός σχολιασμός «Δεν θεωρούμε πως πρόκειται για τάση ή μόδα απλώς ή gay εμπειρία είναι ένα γεγονός που αφορά πλέον τη ζωή μας-άρα και το θέατρό μας-, και ίσως αυτά τα έργα διαθέτουν εκείνη τη διαφορετική ματιά που στηλιτεύει τα στερεότυπα και επανεξετάζει τις προκαταλήψεις μας, μια ματιά την οποία χρειαζόμαστε ως αντιστάθμισμα στον κομφορμισμό που μας κατακλύζει». (athinorama.gr).
Να δούμε τι συμβαίνει και στη γειτονική μας Τουρκία με τα ομοφυλοφιλικά «επεισόδια» που έχουν καταγραφεί στα σαράγια των οθωμανικών σουλτάνων. Κλασικό παράδειγμα ο φλογερός «έρωτας» του περίφημου σουλτάνου, Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, με τον βεζίρη του τον Ιμπραήμ πασά. Αλλά και σήμερα αν κάποιος γνωρίσει από κοντά την τουρκική επικαιρότητα, θα παρατηρήσει πως οι πιο γνωστοί Τούρκοι καλλιτέχνες, (κλασικό παράδειγμα ο περίφημος Τούρκος βάρδος ZekiMuren), είναι Ο/λοι. (Ν. Χειλαδάκης).
Χωρίς να αναφερθούμε σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες επώνυμοι μέτρ (σχεδιαστές) της Μόδας, ημέτεροι και ξένοι σε αποκαλυπτικές συνεντεύξεις απερίφραστα δηλώνουν τις ομοφυλοφιλικές διεστραμμένες ορέξεις τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και χρήστες σκληρών ή μαλακών ναρκωτικών. Ο έλληνας σχεδιαστής Ντίμης Κρίτσας εξομολογείτα: «Είχα τρέλα με την κοκαϊνη! Έκρυβα ότι ήμουν Ομοφυλόφιλος».
Επίσης ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής μόδας Ζαν Πωλ Γκοτιέ εισήγαγε τις φούστες για άνδρες…μεταφέρει στην πασαρέλα τη μόδα του δρόμου σε συνδυασμό με στοιχεία που σοκάρουν, όπως ο ασαφής καθορισμός του φύλου, της φυλής και της σεξουαλικότητας.


Το φαινόμενο Κοντσίτα :«γυναίκα με τα μούσια».

Θεωρεί ότι δεν προκαλεί και πως απλά θέλει να περάσει το μήνυμά της σε όλο τον κόσμο που δεν είναι άλλο παρά «ανοχή» και ανεκτικότητα. Το θέμα όμως είναι τι ακριβώς πρέπει να ανεχτούμε δηλαδή την διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου. Όμως τι γίνεται όταν προκαλείς για να τονίσεις την διαφορετικότητά σου σε έναν ήδη τόσο «πολύχρωμο» κόσμο;
Εχει λοιπόν άδικο ο ιερός μας πατήρ όταν επισημαίνει «δια τούτο ου το δόγμα αυτοίς σατανικόν μόνον ήν αλλά και ο βίος διαβολικός»;

Τουρισμός και ομοφυλοφιλία
Ο gay τουρισμός, όπως αποκαλείται στη διεθνή αγορά αφορά αποκλειστικά στα Ο/λα άτομα που πραγματοποιούν ταξίδια σε φιλικούς για τη «διαφορετικότητά τους» προορισμούς (gay friendly προορισμοί). Σ’ αυτούς τους προορισμούς ανήκουν οι ΗΠΑ, τα ελληνικά νησιά, Αυστραλία και Ισπανία. Η Μύκονος είναι ο προσφιλέστερος προορισμός των σοδομιτών. Όπως αναφέρουν ειδικοί τα έσοδα ανάγονται σε δισεκατομμύρια ευρώ και η ορθόδοξη πατρίδα μας δυστυχώς για τα δηνάρια του Ιούδα πρωτοστατεί και προωθεί την ανηθικότητα.
Να απαντηθεί το ερώτημα.
 Πού αποσκοπεί η προσπάθεια καθιέρωσης από τη μία πλευρά και φίμωσης όσων έχουν διαφορετική άποψη από την άλλη;
Οι Νεοεποχίτες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν αρκετά εύφορα εδάφη σε αρκετές χώρες του κόσμου. Το βασικό όπλο η σύγχυση επάνω σε ένα «ζαλισμένο κοπάδι». Με όπλο τη σύγχυση και την πλάνη δημιουργούν μια «νέα ηθική», ένα νέο είδος ηθικής έξω του Ευαγγελίου του Χριστού, διεισδύοντας στον κοινωνικό ιστό και προκαλώντας ρωγμές στα θεμέλια της οικογένειας και της εκκλησίας. Κατόρθωσαν να προσεταιρισθούν στις τάξεις τους Ο/λους (οι οποίοι έφτιαξαν δική τους Βίβλο!) από τους θρησκευτικούς χώρους.
Όταν πρόσφατα στη Φιλανδία ψηφίστηκε, με λίγους ψήφους διαφορά, νόμος υπέρ των λεγομένων «δικαιωμάτων» των Ο/φιλων, προτεστάντης επίσκοπος της Φιλανδίας, δήλωσε: «Ξέρω πόσο αυτή η ημέρα σημαίνει πολλά για τους ανθρώπους του ουράνιου τόξου, τους αγαπημένους τους και πολλούς άλλους. Χαίρομαι με όλη την καρδιά  μου γι’ «αυτούς και με αυτούς», δήλωσε ο Μακινεν. Βέβαια υπήρξαν και οι σχετικές αντιδράσεις από παραδοσιακούς Χριστιανικούς κύκλους.

Ορθότατα ο Γάλλος Καρδινάλιος Philippe Barbarin  δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Free Christianity: «Ο γάμος μεταξύ ομοφυλοφίλων θα σημάνει την πλήρη κατάρρευση της κοινωνίας. Θα μπορούσε να έχει αμέτρητες συνέπειες. Στη συνέχεια θα θέλουν να δημιουργήσουν ζευγάρια με τρία ή τέσσερα μέλη. Και μετά από αυτό, ίσως μια μέρα να πέσει και το ταμπού της αιμομιξίας». (Κόκκινος Ουρανός». Το ακούσαμε και αυτό: Στην Αμερική μία 18χρονη θα παντρευτεί τον…πατέρα της»! Για την ελληνορθόδοξη πραγματικότητα απώτερος στόχος αυτού του σκοτεινού σατανικού  συστήματος ούτε λίγο ούτε πολύ είναι «το τέλος της οικογένειας», με την ακύρωση των ρόλων της μητέρας και του πατέρα, η δημογραφική αλλοίωση και φυσικά η εξαφάνιση του ελληνικού έθνους.. Ο διάβολος επιστρατεύει πολλούς συμμάχους και βρίσκει άσπονδους φίλους στα ομοφυλοφιλικά κινήματα!


Υγιείς αντιδράσεις
Ο πρόεδρος της Ρωσίας, σε σχετική ερώτηση, απήντησε: ««Δεν είμαστε ομοφοβικοί, αλλά σε αντίθεση με τις ΗΠΑ προτιμούμε την  παραδοσιακή υγιή οικογένεια».

Ο Πάπας Φραγκίσκος σε συγκέντρωση του Βατικανού «προς μεγάλη απογοήτευση των απανταχού Ο/λων, ανέφερε ότι «η Ένωση του άντρα και της γυναίκας είναι η ρίζα του γάμου» και ότι «τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μεγαλώνουν μέσα σε μια οικογένεια με έναν πατέρα και μια μητέρα».
Στη δήλωση αυτή έντονη υπήρξε η αντίδραση του David Badash μέλος ακτιβιστικής οργάνωσης, που δήλωσε ότι η ομιλία του Πάπα εμπεριείχε «καλυμμένες επιθέσεις» για τους γάμους του ιδίου φύλου. (Protothema.gr Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 20140».
Η αμερικανίδα Barronelle Stutzman αρνήθηκε να φτιάξει «γαμήλια» τούρτα για τους κίναιδους και κινδυνεύει να χάσει τα πάντα. Μία από τις πάμπολλες παρόμοιες περιπτώσεις όπου στοχοποιούνται από τους σοδομίτες(Ο) χριστιανοί επιχειρηματίες προκειμένου να οδηγηθούν είτε στη υποταγή είτε στην επαγγελματική| οικονομική| κοινωνική εξόντωση.
Οικογένεια χριστιανών στη Γερμανία καταδικάστηκε σε φυλάκιση γιατί αρνήθηκαν να αφήσουν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα σεξ στο σχολείο.
Υπάρχουν καταγγελίες Μολδαβού πολιτικού για επέμβαση της Δύσης  (ΗΠΑ) στην προώθηση της ομοφυλοφιλικής ατζέντας και των νόμων περί «μη διακρίσεων».
«Ο Γάλλος επίσκοπος Dominique Rey ζήτησε από την κυβέρνηση να επιτρέψει στους πολίτες της Γαλλίας να αποφασίσουν σχετικά με τον ορισμό της λέξεως «γάμος», όπως τον προτείνει η κυβέρνηση. Επιβάλλεται η διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος…για να βεβαιωθούν οι πολίτες ότι η Κυβέρνηση δεν πράττει τυφλά, ευρισκόμενη στο έλεος κάποιων λόμπυ…Η πλειοψηφία του πληθυσμού συμφωνεί με την παραδοσιακή άποψη του γάμου».

*[[Νεοζηλανδός Πάστορας για τους gay προσεύχομαι να αυτοκτονήσετε!]]*
Η εκστρατεία για τα «άφυλα» παιχνίδια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στη Δύση. Στη Βρετανία έγινε διάσημη μια μαμά που προκειμένου να «προστατεύσει» την κόρη της από την «ρόζ πανούκλα» και έκρυβε  τα ρόζ παιχνίδια κα της έβαλε μπλέ αγορίστικες πάνες.
Στην Ελλάδα την εκστρατεία για τα άφυλα παιχνίδια κάλυψε το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκ\σης σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή και το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, με τίτλο-θέμα «Κοριτσίστικα\αγορίστικα ή ουδέτερα ως προς το φύλο παιχνίδια»
«Μην αγοράζετε αγορίστικα παιχνίδια στα αγόρια και κοριτσίστικα στα κορίτσια» ζητάει η  Larissa Waters γερουσιαστής των πρασίνων. No gender December.

Βέβαια υπάρχουν και τα κωμικοτραγικά παρεπόμενα: Ο δικαστής Ντέιλ Κοέν την Τετάρτη 17/12/2014 διέλυσε το γάμο της Χέδερ Μπράσνερ και της Μέγκαν Λέιντι στη Φλόριντα. Μετά τους Ο/φιλικούς γάμους, έχουμε και το πρώτο, επίσημο Ο/φιλικό διαζύγιο!

 Η Θεσσαλονίκη επί ποδός
 Η πόλη του αγίου Δημητρίου, κινητοποιείται δυναμικά, αντιστέκεται, και διαμαρτύρεται έντονα στην ηθική έκπτωση και την πνευματική μόλυνση της πόλης από τις εκδηλώσεις της Ο/λικής  υπερηφάνειας. Η αγρυπνία στην Αχειροποίητο  και η συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο του Πολιούχου με τις μαχητικές ομιλίες, ειδικών εκλεκτών ομιλητών, έδωσαν το στίγμα της ορθόδοξης τοποθέτησης απέναντι στην βδελυρή σοδομική αμαρτία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα αναρτημένα πανό με συνθήματα «όχι στην προβολή της διαστροφής», «μη βεβηλώνετε την αγιοτόκο Θεσσαλονίκη».
Τέλος το εμπεριστατωμένο Ψήφισμα, μεταξύ άλλων καταδικάζει απερίφραστα την Ο, η οποία τείνει να παρουσιαθεί ως φυσιολογική κατάσταση, ως απλή διαφορετικότητα. Η Ο είναι το πιο σιχαμερό και ακάθαρτο πάθος. Η παρέλαση Υπερηφάνειας στέλνει προς τους νέους μηνύματα ανώμαλης σεξουαλικής συμπεριφοράς…Καλούμε γι’ αυτά τον κ. Δήμαρχο να παύσει να διαφθείρει τα ήθη της πόλεως και να μολύνει το πνευματικό της περιβάλλον, να καταργήσει και να ακυρώσει τις αμαρτωλές πανηγύρεις και παρελάσεις της Ο/λίας πριν επέμβει ο Θεός.

Συμπεράσματα
Η ρίζα του προβλήματος σε έσχατη ανάλυση ανάγεται, πιστεύουμε, στην απόρριψη του ορθοδόξου δόγματος, από την κατά πάντα εκκοσμικευμένη Δύση, και τη διαμόρφωση ενός άηθους ήθους, της οποίας ο κύριος σκοπός είναι ο κορεσμός της ύλης με κάθε τίμημα, και οι αχαλίνωτες κτηνώδεις απολαύσεις, με όλες τις διεστραμμένες ομοφυλοφιλικές ορέξεις και αποχαυνώσεις.
Στον αντίποδα αυτής της φιλοσοφίας και του τρόπου ζωής, η ορθοδοξία μας, που στέκει πέραν του χώρου και του χρόνου, είναι ο αιώνιος και αλάθητος φορεύς των ευαγγελικών εντολών και  όλων των θεοφιλών αρετών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ο/λία θεωρείται από την Εκκλησία μας ως μία από τις χειρότερες μορφές αμαρτίας, αισχρό βδέλυγμα μπροστά στο Θεό. Το επιβεβαιώνει ο ιερός Χρυσόστομος : «Δυσκολότερα δε τα παρά φύσιν και αηδέστερα ώστε ουδέ ηδονήν άν έχοιεν ειπείν, η γάρ γνησία ηδονή η κατά φύσιν εστίν. Αλλ όταν ο Θεός εγκαταλείπει πάντα άνω και κάτω γίνεται».
 «Το ανθρώπινο σώμα είναι ιερό ποίημα του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος και γι’ αυτό δεν μπορούμε να το παραδίνουμε στην ακολασία. Είναι προϊόν κοινωνίας των γονέων μας. Η Ο/λία είναι αφύσικη σχέση και δε μπορεί να εξυπηρετήσει το σκοπό του έρωτα (τον οποίον ο Θεός εμφύτευσε «εγκατέσπειρε» μέσα μας), που είναι η αλληλοσυμπλήρωση του άρρενος και του θήλεως, η ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητος  και δι’ αυτού γέννηση νέου ανθρώπου». (Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος).
Τα ΜΜΕ έχουν καταφέρει να απευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους απέναντι στη χυδαιότητα της αμαρτίας της διαφθοράς. Οι ανήθικες πράξεις και η βία έχουν καθιερωθεί στο υποσυνείδητο του κόσμου ως είδος ψυχαγωγίας και δεν υπάρχουν αντιδράσεις διαμαρτυρίας…Η εισαγόμενη ανηθικότητα όλο και περισσότερο διεισδύει στην κοινωνία μας και βέβαια η Ο είναι μία από τις κύριες μορφές της.

Κανείς δεν αντιλέγει ότι ως χριστιανοί οφείλουμε να επιδεικνύουμε αγάπη στο πρόσωπο του Ο/φιλου, αλλά να καταδικάζουμε με παρρησία τη βδελυκτή αυτή αμαρτία.
Επιθυμούμε τη σωτηρία και τον αγιασμό αυτών των συνανθρώπων μας, η οποία όμως προϋποθέτει νινευιτική μετάνοια και ταπεινή εξομολόγηση των σαρκικών αλλά και όλων των παθών.
Ο έλεγχος και η καταδίκη της αμαρτίας δεν οφείλεται σε μίσος αλλά σε αγάπη και πόνο για την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου.
Είναι συγκινητική και εξόχως συγκλονιστική η ιστορία ενός Ομοφυλόφιλου ο οποίος έζησε πατόκορφα την παρά φύσιν ηδονή, η οποία όμως και τον πλήρωσε πολύ ακριβά. Ο νέος αυτός προσεβλήθη-κόλλησε-τον ιό ΗΙΥ (ΑΙDS). Συγκλονισμένος είπε εν μετανοία : «Θα πάω στο Άγιον Όρος να σώσω την ψυχή μου. Ο νέος εκάρη μοναχός και έγινε υπόδειγμα αληθινής αρετής και αγιότητας. Άγνωστο εάν μέχρι σήμερα ζεί…

O αποκαλυπτικός λόγος δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού ή το χειρότερο  αμνηστεύσεως των αφύσικων αμαρτημάτων, αφού το τέλος τους  θα είναι στην απαράκλητη, καιόμενη με φωτιά και θειάφι, λίμνη. «Τοις δε δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρνοις και φαρμακοίς και ειδωλολάτραις και πάσι τοίς ψευδέσι το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω, ό έστιν ο θάνατος ο δεύτερος». (Αποκ. κα΄, 8).

Απέναντι στην δικτατορία του θράσους επιβολής νέας, αδέσμευτης, ανερμάτιστης ηθικής, και στον οχετό των ομοφυλοφιλικών σχέσεων, είναι πλέον καιρός «να λεπτύνουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το εύρος της «υπερηφανίας», δηλαδή της προκλητικής και αυθάδους αναισχυντίας που έχει κατακλύσει τον κόσμο μας, την εποχή μας, τους δρόμους των πόλεων, τις αφίσες και γιγαντοοθόνες του υλόφρονος πολιτισμού μας…Ας καταλάβουμε τη σοβαρότητα των περιστάσεων, το χείλος του γκρεμού στο οποίο βρισκόμαστε, κι’ ας φορέσουμε επάνω μας «σάκκο και σποδό». (Περιοδικόν ο Σωτήρ, τ. 20095, σελ. 362).
Άλλα περιθώρια δεν έχουμε, άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
«Όσοι απομείναμε πιστοί στην παράδοση, όσοι δεν αρνηθήκαμε το γάλα που θηλάσαμε, αγωνιζόμαστε, άλλος εδώ άλλος εκεί, καταπάνω στην ψευτιά. Καταπάνω σ’ αυτούς που θέλουνε την Ελλάδα ένα κουφάρι χωρίς ψυχή, ένα λουλούδι χωρίς μυρουδιά. Κουράγιο, ο καιρός θα δείξει ποιος έχει δίκαιο, αν και δε χρειάζεται ολότελα αυτή η απόδειξη» (Φώτης Κόντογλου).
Και ο καταληκτικός πατερικός λόγος
«Πάν γάρ το υπερβαίνον τους παρά Θεού τιθέντας νόμους, των αλλοκότων επιθυμεί και ουχί των νενομισμένων».

                                 
Παύλος Σαββίδης
Θεολόγος Καθηγήτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...