Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014«Χριστός ὁ Θεός, δυνάμεις λαθών, ὅσας ὑπερκοσμίους, ὅσας ἐν γῇ, καί ἐνανθρωπήσας, ἀνεκτήσατο ἡμᾶς».
Στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ὑλοποιεῖται σήμερα τό σχέδιο τῆς θείας ἀγάπης. Ὁ προαιώνιος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γεννᾶται ἐκ λαγόνων παρθενικῶν, γεννᾶται ἐκ τῆς Παναγίας Παρθένου. Καί δέν γεννᾶται τυχαῖα, δέν γεννᾶται συμπτωματικά, δέν γεννᾶται χωρίς αἰτία καί λόγο. Γεννᾶται ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα του. Γεννᾶται γιά νά ἐκπληρώσει τήν ὑπόσχεσή του κατά τήν ἡμέρα τῆς ἐξώσεως τῶν πρωτοπλάστων ἀπό τόν κῆπο τῆς Ἐδέμ ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς. Τότε τούς εἶχε παραπλανήσει ὁ ὄφις ὑποσχόμενος νά τούς κάνει ὁμοίους μέ τόν Θεό. Τώρα «κλίνει» ὁ ἴδιος ὁ Θεός «οὐρανούς» καί κατέρχεται «ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται». Τώρα κενώνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός τόν ἑαυτό του «ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν» (2 Κορ. 8.9). Τώρα γίνεται ὁ ἴδιος ὁ Θεός ὑπό νόμον «ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4.5).

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός δέν συμβαίνει κάτω ἀπό τό φῶς τῶν προβολέων τῆς δημοσιότητος, ὅπως συμβαίνει συνήθως γιά τά γεγονότα πού οἱ ἄνθρωποι θεωροῦν σπουδαῖα καί σημαντικά. Ἕνας μόνο «ἀστήρ φαεινός» πού ἵσταται ἐπάνω τοῦ σπηλαίου, «οὗ ἦν τό παιδίον» (Ματθ. 2,9) Ἰησοῦς, ἀναγγέλλει τό μέγα θαῦμα, τήν ἔλευση τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης στή γῆ.
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά τό θαῦμα αὐτό δέν ἀναγγέλλεται ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ὅπως συμβαίνει γιά τά συνήθη κοσμικά γεγονότα. Μόνο κάποιοι ποιμένες ἀγραυλοῦντες ἐνημερώνονται γι᾽ αὐτό ἀπό τόν ὕμνο τῶν ἀγγέλων. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη» (Λουκ. 2.14).
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου καθεύδουν, καί ὅταν ξυπνοῦν ἀνησυχοῦν μήπως χάσουν τήν ἰσχύ καί τήν ἐξουσία τους.
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά κάποιοι ἄνθρωποι συνασπίζονται καί πάλι μέ τόν ὄφι, γιατί νομίζουν ὅτι μποροῦν νά τόν ἐξοντώσουν, ὥστε νά μήν χάσουν τή δυναμή τους, γιατί δέν μποροῦν νά ἀντιληφθοῦν καί νά κατανοήσουν ὅτι ἡ δική του δύναμη βρίσκεται στήν ἀγάπη. Ἀπό ἀγάπη «λαθών τίκτεται ὑπό τό σπήλαιον». Ἀπό ἀγάπη κρύβει τή λάμψη τῆς Θεότητός του γιά νά μήν τρομάξει τό πλάσμα του. Ἀπό ἀγάπη ἔρχεται ὡς ἀδύναμο βρέφος καί ὄχι ὡς Θεός ἰσχυρός καί παντοδύναμος στόν κόσμο. Ἡ φαινομενική του ἀδυναμία εἶναι ἀπόδειξη τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης του καί εἶναι αὐτή πού νικᾶ τίς δυνάμεις «ὅσας ὑπερκοσμίους καί ὅσας ἐν γῇ». Διαφεύγει τήν προσοχή τους ἀλλά ἐπιτυγχάνει τόν σκοπό του νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο. Διαφεύγει τήν προσοχή τους καί τούς «ἐξαπατᾶ» γιά νά σώσει τό πλάσμα του, τό ὁποῖο ἐξαπάτησε ὁ ὄφις καί τό ὁδήγησε στήν ἀπώλεια.
«Χριστός ὁ Θεός, δυνάμεις λαθών, ὅσας ὑπερκοσμίους, ὅσας ἐν γῇ, καί ἐνανθρωπήσας, ἀνεκτήσατο ἡμᾶς».
Ἀδελφοί μου, ἄν τά γεγονότα καί οἱ ἐξελίξεις πού συμβαίνουν γύρω μας μᾶς ἀνησυχοῦν καί μᾶς φοβίζουν, ἄν νομίζουμε ὅτι κάποιες ἐπίγειες καί ὑπερκόσμιες δυνάμεις ἐπηρεάζουν ἀρνητικά καί καθορίζουν τίς τύχες τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων, τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι μήνυμα χαρᾶς καί αἰσιοδοξίας, εἶναι μήνυμα ἐλπίδος γιά ὅσους πιστεύουν στόν Χριστό καί γιά ὅσους σπεύδουν μέ ἀγάπη καί σεβασμό νά προσκυνήσουν τό μέγα θαῦμα τῆς θείας ἀγάπης στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Καί τό μήνυμα αὐτό μᾶς τό μεταδίδει ὁ στίχος τοῦ κανόνος τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ: «Χριστός ὁ Θεός, δυνάμεις λαθών, ὅσας ὑπερκοσμίους, ὅσας ἐν γῇ, καί ἐνανθρωπήσας, ἀνεκτήσατο ἡμᾶς». Καμία δύναμη δέν μπορεῖ νά κατισχύσει τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι καί ἐάν ἐπινοήσουν οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου καί οἱ ἄρχοντες τοῦ σκότους, ὁ ἐνανθρωπήσας Χριστός ἔχει ὑπερισχύσει καί θά ὑπερισχύσει γιά χάρη ὅσων τόν πιστεύουν καί ἀποδέχονται τή σωτηρία του, γιά χάρη μας, ἀδελφοί μου.

Διάπυρος πρός τόν διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν ἑαυτόν κενώσαντα Χριστόν εὐχέτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...