Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Λυκόσχημος Αμνός - Αρτέμης (ΤΡΑΓΟΥΔΙ)


Τό τραγούδι ατό, γιά τόν λυκόσχημο μνό!
κόσμος, σίγουρο πώς δέν τόν βλέπει,
κι
μως, δόξα καί τιμή το πρέπει!

Λυκόσχημος
μνός, πράκτωρ το φωτός,
ντός το κόσμου καί συγχρόνως κτός,
στήν περιοχή τ
ς βοώσας σιωπς,
φανής, ργάτης τς ρετς.
πνευματική ναφορά, μές στή φθορά,
εωδία το μύρου, στή δυσώδη ποφορά.
Φορ
το λύκου τή δορά· ατή εν' στολή του!
προσηλωμένος σταθερά στήν
ποστολή του!
Σέ στάσιμη κίνηση κι
εικίνητη στάση.
Πίσ'
π' τίς χθρικές γραμμές καλεται νά δράσει.
θελοντής στόν πόλεμο κατά το matrix,
π' ταν πρωτοσήμανε χρυσόφωνη σάλπιγξ!

Φρουρός,
ξ ρθρου χρι νυκτός,
ληθινός, ντως πολεμιστής το φωτός,
σαμποτέρ πνευματικός, μέ σοφίαν
ξ ψους,
γκρεμιστ
ς τν τεχνασμάτων το κήτους!
Χάος
λόγυρα, βαβελική τμόσφαιρα, κι ατός
κρατ
τς ερς παράδοσης τά ζώπυρα.
παστράπτων σάπφειρος στόν βόρβορο,
στάμενος μέσα στόν γενικότερο λεθρο.
Τή βιοτή του καί τό
θος, δέν ποψιάζεται
τό πλ
θος, φο κρίνει ξ ψεως συνήθως.
λοι ξεγελιονται π' τό ξωτερικό του σχμα
κι
μως ατός χει τό ντίδοτο στο φεως τό δγμα.
Κάθε πράξη κάθε β
μα, γίνεται εροκρυφίως,
στούς πολλούς
γνωστος τελείως, παρότι
πρόκειται γιά τ'
όρατου πόλεμου τόν γνώστη,
τόν λυκόσχημο
μνό, τόν πυρφόρο στρατιώτη!

ακούστε εδώ το τραγούδι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...