Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2014 «Βασίλειον τόν μέγαν καί τόν θεολόγον Γρηγόριον σύν τ κλειν ωάνν τόν τήν γλτταν χρυσορρήμονα», ορτάζει σήμερα κκλησία μας. Καί μαζί της τούς ορτάζει καί λληνική παιδεία, καθηγητές καί διδάσκαλοι, μαθητές καί φοιτητές, μαθήτριες καί φοιτήτριες, τιμον τούς θεοφόρους πατέρες, τούς σοφούς παιδαγωγούς, τούς ριστους πιστή­μονες, τούς διαπρεπες κοινωνικούς ργάτες.
Τί χουν νά πον μως ο τρες εράρχες στούς σημερινούς μαθητές τους καί στούς σημερινούς κπαιδευτικούς; Τί χουν νά πον σέ μία περίοδο κρίσεως, σέ μία ποχή μφισβητήσεως τν ρχν καί τν ξιν;

 σφαλς χουν πολλά νά πον, γιατί πολλά εναι τά ργα τους καί ναρίθμητα τά συγγράμματά τους μέσα πό τά ποα μιλον ο τρες μεγάλοι φωστρες. Μιλον μως καί μέ τή ζωή τους. Καί σως λόγος τς ζως τους εναι πιό χηρός καί πιό φέλιμος γιά λους μς τούς τιμομε καί διαίτερως γιά σς, τά παιδιά καί τούς νέους μας, πού τούς τιμτε ς προστάτες σας.
Γι ατό καί θά θελα νά σς καλέσω νά δομε μαζί να στοιχεο τς προσωπικότητος το καθενός πό τούς τρες μεγάλους εράρχες πού τόν κάνει νά διακρίνεται καί πού ξίζει νά τό μιμηθετε.
ννοια τς λληλεγγύης εναι πόλυτα συνδεδεμένη μέ τή ζωή καί τό ργο το Μεγάλου Βασιλείου στήν περίφημη Βασιλειάδα. φροντίδα γιά τόν λλο πού πηγάζει πό τή θεσδότη ντολή τς γάπης βρκε τήν ραιότερη κφρασή της σέ ατή τή λαμπρή δημιουργία το Μεγάλου Βασιλείου καί λοποιήθηκε χάρη στή συμμετοχή τν νθρώπων πού κολούθησαν τό παράδειγμά του, στε δέν πρχε κανείς νδεής στήν Καισάρεια.
Καί άν λληλεγγύη εναι να πό τά στοιχεα πού χαρακτηρίζουν τήν προσωπικότητα το Μεγάλου Βασιλείου, εαισθησία εναι ατή πού κάνει τόν φίλο του γιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο νά ξεχωρίζει νάμεσα στούς συγχρόνους του. Μέσα στίς δύσκολες συνθκες τς ποχς του, ποχς συγκρούσεων καί ντιπαραθέσεων, μέγας Γρηγόριος διατήρησε τήν ψυχή του εαίσθητη καί κανή νά ντιλαμβάνεται τούς νθρώπους καί νά συλλαμβάνει τά μηνύματα τς ποχς του. εαισθησία τς ποιητικς του φύσεως δέν ταν γι ατόν δυναμία, λλά δύναμη πού τόν στήριζε στούς γνες τς ζως του, δύναμη πού τόν συνέδεε ρρηκτα μέ τούς νθρώπους καί μέ τόν Θεό.
δύναμη το τρίτου τς ερς μηγύρεως, το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου, ταν τό θάρρος του. Κατηγορήθηκε καί συκοφαντήθηκε σο λίγοι γιοι τς κκλησίας μας, γιατί εχε τήν τόλμη νά ποστηρίζει τό ρθό καί τό δίκαιο· γιατί εχε τήν τόλμη νά περαμύνεται τς ληθείας, διαφορντας ν προσέκρουε τσι στά συμφέροντα τν σχυρν το κόσμου. Διώχθηκε καί ξορίσθηκε, λλά συνέχισε νά ποστηρίζει μέχρι τόν θάνατό του τήν λήθεια, γιά νά δικαιωθε μόνο μετά πό ατόν.
λληλεγγύη, εαισθησία καί θάρρος εναι τρία πό τά χαρακτηριστικά πού καναν τούς τρες εράρχες νά διακρίνονται χι μόνο στήν ποχή τους λλά καί μέχρι σήμερα. Καί ατά τά τρία χαρακτηριστικά θά ξιζε νά κοσμον καί τή δική σας ζωή, γιατί εναι παραίτητα στήν ποχή μας καί στήν κοινωνία μας. Εναι παραίτητα γιά τήν πορεία σας πρός τή γνώση. Γιατί γνώση καί σοφία δέν ρκον στή ζωή. Δέν ρκον στήν ποχή μας. Γιατί χωρίς λληλεγγύη καμία μάδα καί καμία κοινωνία δέν μπορε νά σταθε. Γιατί χωρίς εαισθησία νθρωπος χάνει τό νθρώπινό του πρόσωπο. Γιατί χωρίς θάρρος καί δύναμη νά ποστηρίζει τό δίκαιο καί τήν λήθεια ποδουλώνεται στό ψέμα καί τό δικο. Γιατί μέ τήν λληλεγγύη, τήν εαισθησία καί τό θάρρος κόσμος μας, κόσμος σας, θά εναι διαφορετικός, θά εναι  καλύτερος.
Ατό τό μήνυμα στέλνουν σήμερα ο ορταζόμενοι τρες μεγάλοι Φωστρες σέ λους μας, καί διαίτερα σέ σς, τούς μαθητές καί τούς κπαιδευτικούς. ς μήν διαφορήσουμε, παιδιά μου, γιά τό μήνυμά τους, λλά ς προσπαθήσουμε νά τό κάνουμε πράξη στή ζωή μας. Καί εχομαι χάρη τους νά σς συνοδεύει καί νά σς καθοδηγε πάντοτε στή γνώση καί τήν ρετή.

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...