Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2013
 «Δετε λάβετε πάντες Πνεμα σοφίας, Πνεμα συνέσεως, Πνεμα φόβου Θεο».
ορτή τς θείας πιφανείας, ορτή τς φανερώσεως τς γίας Τριάδος στά ρεθρα το ορδάνου. Χριστός προσέρχεται γιά νά βαπτισθε καί δέν καλε μόνο τόν τίμιο Πρόδρομο νά γκαταλείψει τόν δικαιολογημένο δισταγμό του καί νά τόν βαπτίσει, λλά καλε καί κάθε νθρωπο νά προσέλθει γιά νά λάβει «Πνεμα σοφίας, Πνεμα συνέσεως, Πνεμα φόβου Θεο».

Τό Πνεμα το Θεο εναι, λλωστε, ατό τό ποο νεφύσησε διος στόν νθρωπο, ταν τόν πλασε «χον λαβών πό τς γς», καί εναι ατό τό ποο τόν διαφοροποιε πό λα τά λλα δημιουργήματα το Θεο. Τό Πνεμα το Θεο εναι ατό τό ποο ποδίωξε νθρωπος μέ τήν παρακοή τς θείας ντολς καί τήν πομάκρυνσή του πό τόν κπο τς δέμ, καί ποστέρησε τσι τόν αυτό του πό τήν προοπτική τς αωνίου ζως.
Ατό τό Πνεμα μς καλε καί πάλι νά λάβουμε Χριστός κατά τήν μέρα κατά τήν ποία διά τς βαπτίσεώς του δέν γιάζει μόνο τά δατα λλά νακαινίζει καί ναγενν τά σύμπαντα. Ατό τό Πνεμα μς καλε καί πάλι νά λάβουμε Χριστός κατά τήν μέρα κατά τήν ποία μφανίζεται στόν κόσμο τριπρόσωπος Θεότης γιά νά πιβεβαιώσει τήν λήθεια τν φαινομένων.
«Πνεμα σοφίας, Πνεμα συνέσεως, Πνεμα φόβου Θεο» εναι ατά πού παρέχει ν τος ρείθροις το ορδάνου βαπτιζόμενος σήμερα μονογενής Υός καί Λόγος το Θεο στόν νθρωπο, καί εναι ατά πού χει πόλυτη νάγκη νθρωπος κάθε ποχς καί διαιτέρως σύγχρονος νθρωπος.
Θεός μς προίκισε μέ σοφία, λλά μες χρησιμοποιήσαμε τή σοφία πηρετντας τή ματαιοδοξία μας, καί νομίσαμε τι μέ ατήν μπορομε νά ξεπεράσουμε καί νά ντικαταστήσουμε τόν Θεό, λλά ματαιωθήκαμε «ν τος διαλογισμος μν»· γιατί μέ τήν λόγιστη χρήση τς σοφίας μας στραφήκαμε νας ναντίον το λλου, καταστρέψαμε τό περιβάλλον καί δηγήσαμε τή ζωή μας ντί στήν ετυχία σέ σκοτεινά διέξοδα.
Θεός μς προίκισε μέ σύνεση, λλά μες τή μετατρέψαμε σέ πονηρία, καί ντί νά τή χρησιμοποιήσουμε γιά τήν ρθή διαχείριση τς σοφίας πού κατείχαμε, τήν μετεξελίξαμε σέ παγίδα στήν ποία τελικά πέσαμε.
Θεός μς δωσε τόν φόβο του, τήν ασθηση, δηλαδή, το σεβασμο καί τς γάπης πέναντί του, πού μς προστάτευε καί μς διαφύλαττε πό τήν παρακοή καί τήν πομάκρυνση πό τή Χάρη του. λλά μες τόν θεωρήσαμε δεσμευτικό τς ζως μας καί τόν ποτινάξαμε γιά νά ζήσουμε δθεν λεύθεροι, στήν πραγματικότητα μως γιά νά γίνουμε ποχείρια τν πιθυμιν καί τν δυναμιν μας.
γάπη το Θεο μως δέν μς γκατέλειψε, καί γι ατό μς καλε σήμερα προκειμένου νά νανεώσουμε τή σχέση μας μαζί του, προκειμένου νά ναγεννήσει τήν ψυχή μας καί τή ζωή σας στά νάματα το πνευματικο ορδάνου πού γιάζει μέ τήν παρουσία του.
γάπη το Θεο μς καλε νά μετάσχουμε ατο το γιασμο προκειμένου νά λάβουμε καί πάλι «Πνεμα σοφίας, Πνεμα συνέσεως, Πνεμα φόβου Θεο» καί νά κάνουμε μιά νέα ρχή στή ζωή μας μέ τή Χάρη καί τήν ελογία του.
πρόκληση πευθύνεται, δελφοί μου, πρός λους μας νεξαιρέτως. ς μήν διαφορήσουμε γι ατήν. ς μήν τήν πορρίψουμε. ς μήν τήν ρνηθομε, λλά ς σπεύσουμε νά λάβουμε «Πνεμα σοφίας, Πνεμα συνέσεως, Πνεμα φόβου Θεο», γιά νά γιάσουμε τή ζωή μας καί νά γίνουμε μέτοχοι τς σωτηρίας πού μς προσφέρει Χριστός μέ τήν βάπτισή του.


Διάπυρος πρός τόν ν τος ρείθροις το ορδάνου
βαπτισθέντα Κύριον εχέτης

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...